Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- gesloten (vol)
Caroline Meulenberg

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Caroline Meulenberg
E-mail: Caroline.Meulenberg@han.nl
Tel: 0655240783

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

In de praktijkgerichte minor GGZ-agoog van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leer je hulp te bieden aan mensen met psychiatrische problemen. Je kijkt naar de cliënten met hun problemen en mogelijkheden vanuit en overstijgend, multicausaal perspectief. Er is aandacht voor het werken met een individuele cliënt, maar ook voor het werken met groepen (preventie en psycho-educatie)

De GGZ-agoog biedt hulp aan cliënten in één van de circuits van de geestelijke gezondheidszorg: kinderen en jeugd, volwassenen, ouderen, forensisch, verslaving en preventie.

Je begeleidt cliënten in het zo goed mogelijk functioneren binnen hun leefsituatie. Dat betekent: je richten op de mogelijkheden en minder op de beperkingen. Ook onderhoud je intensief contact met behandelaars en het netwerk van de cliënt.

Onderwerpen/leerthema's

 • Psychopathologie, classificatie, diagnostiek, van veel voorkomende psychiatrische stoornissen
 • Psycho-educatie
 • Preventie
 • Professionele en adequate bejegening (outreachend werken FACT/ACT
 • Therapievormen
 • Cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen
 • Grensoverschrijdend gedrag/agressie
 • Suïcidepreventie
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Ouderen Psychiatrie
 • Systeemtaxatie
 • Motiveren en motiverende gespreksvoering
 • Juridische en ethische kwesties
 • Verslaving/dubbeldiagnose; eetstoornissen en stemmingsstoornissen
 • Diversiteit in de psychiatrie

Hierbij aandacht voor kennis, vaardigheden, attitude en methodiek.

Deze minor past in het uitstroomprofiel GGZ-agoog en sluit aan bij de competenties van het landelijk opleidingsprofiel van GGZ-agoog.

 

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Na doorlopen van het onderdeel Individuele begeleiding in de psychiatrische hulpverlening, ben je competent in het agogisch begeleiden van individuele psychiatrische cliënten in de GGZ. Daarnaast ben je ook competent in het begeleiden van groepen met betrekking tot preventie en psycho-educatie.

 

Competenties

Algemene competenties:

1. Contacten leggen, oriënteren en analyseren

2. Formuleren van doelen en ontwerpen van agogisch plan van aanpak

3. Doelgericht en methodisch uitvoeren van agogische plannen van aanpak

4. Factoren en ontwikkelingen in omgeving en maatschappij signaleren en beïnvloeden

5. Samenwerken

9. Eigen professionaliteit blijvend ontwikkelen

10. Bijdrage leveren aan ontwikkeling agogisch beleid en zorg voor kwaliteit van de agogische dienstverlening

 

Competenties GGZ-agoog:

H. Werkt outreachend

I. Ondersteunt cliënt in het herstelproces

J. Ondersteunt cliënt bij rehabilitatie

K. Ondersteunt cliënt bij netwerkontwikkeling

L. Motiveert en ondersteunt bij gedragsverandering

(M. Werken in gedwongen kader)

(N. Creëert een therapeutisch (leef)klimaat binnen de groepsgerichte behandeling)

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor is bestemd voor studenten Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie of een andere agogische opleiding, die praktijkervaring hebben met het werken met cliënten met psychiatrische problemen.

Doe je een andere dan bovengenoemde opleiding neem dan contact op om te overleggen of de minor aansluit.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je derdejaarsstage van 10 maanden in een GGZ-instelling met succes afgerond
 • Je hebt een stage- of werkplek in een GGZ-setting voor 16 uur per week gedurende de minor (eventueel door verlenging van de derdejaarsstage). Deze stage- of werkplek regel je zelf

Goed om te weten

Wij werken met veel gastdocenten die werkzaam zijn in de GGZ praktijk. Daarnaast hebben de studenten veel inbreng door casuïstiek etc. uit hun praktijk.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Peerassessment
 • Reflectieverslagen
 • Handelingsdemonstratie
 • Casustoets met kennisvragen

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn.

 • Les op donderdag en vrijdag
 • Stage 16 uur

Werkvormen

 • Integrale lessen
 • Vaardigheidstrainingen
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Stage
 • Zelfstudie
 • Bijdrage leveren aan studiemiddag of symposium

 

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering: Motiverende gespreksvoering, mensen helpen veranderen (3e druk). [Ouderkerk aan de IJssel]: Ekklesia.

Nevid, J.S., Rathus, S.A., Greene, B.A., Hoencamp, E. & Bruijn, J.E. (2016). Psychiatrie: Een inleiding. Amsterdam: Pearson.

Hoek, P. van & Brinkman, F. (2017). Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?! In gesprek met een suïcidale cliënt. Barneveld: HNB/Nelissen.

Mogelijk wordt nog actuele literatuur toegevoegd. Hierover wordt je geïnformeerd voor de start van de Minor.

Sommer, I. (2015) Haperende Hersenen (6e druk) Balans

Studiehandleiding en reader digitaal beschikbaar

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright