Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Lia Baars, Paola de Bruijn

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Lia Baars
E-mail: Lia Baars

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

‘Iedereen wil oud worden, alleen niemand wil het zijn’

De combinatie van ontgroening en vergrijzing is een van de grootste uitdagingen waar onze samenleving de komende decennia mee wordt geconfronteerd. We associëren toegenomen levensverwachting vaak met kosten, ongezondheid en afgenomen kwaliteit van leven.

In de minor Omgekeerd Jong, die aangeboden wordt vanuit de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de HAN, leer je te denken in mogelijkheden, voor zowel ouder wordende mensen als de samenleving als geheel. Het gaat er met name om te voorzien in en in te spelen op de behoeftelogica’s: wat heeft de persoon nodig (needs), wat wil hij (wants), wat eist hij (demands) en bovenal wat wil en kan hij bijdragen (competence). In de minor gaan we uit van de benadering van de keuze biografie (in verschillende levensfasen zijn er verschillende kansen) in plaats van de standaard biografie (vanaf 65 jaar zijn we met pensioen).

Studenten sociale studies worden opgeleid tot zelfstandige professionals, die in allerlei settingen aan de slag kunnen en in staat zijn om zorg- en welzijnsvraagstukken te onderzoeken en te aan te pakken. De maatschappelijke trend van vergrijzing en ontgroening en de decentralisatie van de zorg voor ouderen maakt dat het opportuun is om middels een minor studenten in aanraking te laten komen met deze groeiende en boeiende doelgroep.

Inhoudelijk zal de minor Omgekeerd jong gericht zijn op het werken aan de volgende beroepstaken:

 • Vroegsignalering van veranderende behoeften en betrokkenheid in de samenleving
 • Afgestemde hulpverlening of samenwerking aan ouder wordende burgers in een veranderend werkveld
 • Verbindend werken gericht op het behoud van regie van ouderen (over hun zorgproces en hun welzijn)
 • Actualiteit omzetten in beleid, vanuit gerichtheid op positieve beeldvorming over ouder worden

 

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • zorg- en welzijnsbehoeften van ouderen signaleren in een vroeg stadium en creatieve interventies ontwikkelen en implementeren, om zorglast voor ouderen tot een minimum te beperken
 • ouderen begeleiden in het behouden van regie over hun eigen leven en in de zorg- en welzijnsondersteuning die zij ontvangen
 • aansluiten op (veranderende) behoeftes en wensen van de ouder wordende burger en zijn omgeving in een continu bewegende maatschappelijke dynamiek
 • het welbevinden van ouderen vergroten door de kennis hiervan en visie hierop te delen met collega’s binnen de praktijk van werken en met mantelzorgers
 • interprofessioneel samenwerken
 • kunst en cultuur inzetten als middel tot het vergroten van veerkracht bij ouderen
 • vanuit een meervoudig perspectief kijken naar en betekenisgeven aan het bestaan, door het interpreteren van bestaande en eigengemaakte beeldende uitingen

 

Competenties

 • Samenwerking met ouderen (en het systeem/netwerk), in verschillende levensfasen en situaties: arbeid, duurzame inzetbaarheid, collectieve voorzieningen, familie, wonen, cultuur, eigen kracht…
  1. Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
  2. Verheldert vragen en behoeften
  3. Maakt gebruik van culturele kunstzinnige werkvormen in de samenwerking met ouder wordende burgers

 

 • Gespreksvoering op micro niveau; wederkerigheid, betekenisgeving, zingeving, achterhalen behoeftes, signaleren.
  1. Versterkt eigen kracht en zelfregie
  2. Maakt gebruik van creatieve interventies

 

 • Professionalisering: maatschappelijk perspectief, kennis van psychopathologie, levensdomeinen, Interprofessioneel werken
  1. Een visie op het beroep ontwikkelen en onderhouden
  2. Benut professionele ruimte en is ondernemend
  3. Eigen professionaliteit blijvend ontwikkelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten die 150 ECTS hebben behaald in een van de volgende studieprogramma’s:

MWD, SPH, TP, CTO, CMV, Ergotherapie, SGM, SBE (andere opleidingen mogelijk na overleg).

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Door het volgen van interactieve conceptuele colleges, ateliers, werkcolleges, trainingen (on the job) van experts uit diverse vakgebieden én het bestuderen van de aangereikte literatuur start je een oriënterend onderzoek in de beroepspraktijk. Jouw perspectieven, aan de hand van de door jullie opgestelde levensvragen, resulteren in een ontwikkelproject of draag je uit met een advies. Het minor model dat speciaal hiervoor is ontwikkeld, is hierbij leidend.

Tijdens de eerste periode vinden de eerste twee toetsen plaats:

 • het onderzoeken van je ambities wordt getoetst met behulp van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (V/NV)
 • de competenties die je je tijdens periode 1 eigen hebt gemaakt worden zichtbaar tijdens het assessment, een interactief vormgegeven presentatie (cijfer)

Gedurende de tweede periode vinden de laatste twee toetsen plaats:

 • met een kennistoets worden je basiskennis en inzichten uit periode 1 en 2 aan de hand van open vragen getoetst (cijfer)
 • de uitvoering van een oriënterend onderzoek in de beroepspraktijk (cijfer)

 

Omgekeerd Jong vindt plaats in het eerste semester van het schooljaar 2017/2018 op de maandag en de dinsdag voor zowel de GGM-studenten als voor studenten buiten de HAN die een studie volgen gericht op de zorg- en welzijnssector.

 

Werkvormen

 • Interactieve conceptuele colleges
 • Ateliers
 • Werkcolleges
 • Trainingen (on the job)

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright