Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- gesloten (vol)
Mieke Spek

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Mieke Spek
E-mail: Mieke Spek
Tel: 0655291218

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Zie jij jezelf als een toekomstige ambulant begeleider die ernaar streeft om het gezin zoveel mogelijk de regie in eigen handen te geven? Volg dan de minor 'Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg' bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Systeemgericht werken
Je leert in deze verdiepende minor 'Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg' samen te werken met ouders binnen de context van het gezin, familie en het sociale netwerk.

Werkgebied
Je werkgebied is de ambulante jeugdzorg: als jeugdbeschermer / gezinsvoogd of bij de zorgaanbieder als ambulant werker of pleegzorgwerker.

Actualiteit
Deze minor is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. De inhoud van de minor wordt jaarlijks bijgesteld op grond van ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de nieuwe jeugdwet en nieuwe methoden zoals bijvoorbeeld Nieuwe Autoriteit. Het is een mix van trainingen, inhoudelijke input en werken aan gevarieerde opdrachten. Het onderwijs wordt verzorgd door deskundigen uit het werkveld, trainers en door docenten van HAN die zelf ervaring hebben in de ambulante jeugdzorg.

De minor is onderverdeeld in 2 periodes.
In periode 1 staat ten eerste het systemisch werken centraal. Je bekwaamt je in de systeemtheorie en de toepassing ervan. Je leert vanuit  een bi-focale blik kijken naar een hulpvraag. Je leert om een synthese te bewerkstelligen tussen individu-kindgerichte en systeemgerichte visie.
Wat betreft functies  krijgt het ambulante werk vanuit de jeugdbescherming aandacht.  Waar krijg je mee te maken wanneer de veiligheid in het geding is? Wat is je taak als jeugdbeschermer? Hoe  taxeer je de  veiligheid, hoe formuleer je een advies om een kind al dan niet uit huis te plaatsen? Met welke dilemma’s heb je te maken? Je bekwaamt je d.m.v. 2 trainingen specifiek in: Vraag en oplossingsgericht werken en d.m.v. de training Veiligheid waarin het signaleren, taxeren, handelen aan de orde komen wanneer de veiligheid van het kind in het geding lijkt te zijn.
In periode 2 wordt er expliciet stil gestaan bij het ambulante werk vanuit de context van de zorgaanbieder zoals de werkzaamheden van de ambulant werker en de pleegzorgwerker. Vragen als: hoe werk je in crisissituaties, of  hoe werk je aan het versterken van opvoedingsvaardigheden? Hoe zorg je dat het contact met ouders en pleegouders goed is waardoor het kind niet in loyaliteitsconflict komt? Je bekwaamt je in periode 2 d.m.v. de training contextueel werken.

Een aantal thema’s waar je in de ambulante jeugdzorg mee te maken krijgt  worden  uitgediept. Zoals werken aan partnership met ouders als de veiligheid in het geding lijkt te zijn, het zoeken van samenwerking in welke gezinssituaties dan ook. Netwerk strategieën is het onderwerp van een themadag. Zo ook de nieuwe methodiek Geweldloos verzet of Nieuwe  Autoriteit die een antwoord hoopt te geven op agressie en geweldsproblematiek van de jeugdigen in en buiten het gezin. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf gekozen thema’s uit te werken zoals b.v. adoptie, rouwverwerking, vechtscheiding, werken met duplo eergerelateerd geweld. 

 

De minor richt zich inhoudelijk op de volgende onderdelen:

 • Vergroten van competenties m.b.t. methoden en methodieken gebonden aan functies m.n. de toegangswerker, de jeugdbeschermer, de ambulant gezinswerker/ouderbegeleider, de pleegzorg
 • Kennis op het gebied van systeem en communicatietheorie, oplossingsgericht werken, competentiegericht werken. Waaronder (Handboek Delta, Handboek indicatiestelling, Signs of safety, Werken met beoordelingsboog om te bepalen of een kind terug naar huis kan, vraag en oplossingsgericht werken, roldifferentiatie, het organiseren en begeleiden van een eigen kracht conferentie, familie of netwerkberaad
 • Uitvoering beroepstaken zoals het schrijven van een  handelingsplan ambulant werker
 • Vaardigheidstrainingen vraag- en oplossingsgericht werken
 • Vaardigheidstraining meerzijdige partijdigheid hanteren oftewel contextueel werken
 • Vaardigheidstraining veiligheid signaleren, handelen bij vermoeden van kindermishandeling
 • Mogelijke facultatieve workshop Een taal erbij
 • Mogelijke facultatieve workshop mindfullness in het contact
 • Verdieping van kennis en stellingname bij dilemma’s waar je als ambulant werken mee geconfronteerd wordt (stelling leren nemen en kwalitatief argumenteren)

Facultatieve workshops: in overleg met elkaar

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Methodisch systeemgericht werken, gericht op het systeem
 • Competentiegericht werken, waardoor ouders de regie terugkrijgen over eigen leven
 • Vraag- en oplossingsgericht werken met gezinnen waarbij sprake is van eenvoudige tot complexe problematiek
 • Veiligheid en onveiligheid taxeren en bespreken
 • Meervoudige problematiek hanteren vanuit de verschillende functies en rollen, samen met andere disciplines
 • Meerzijdige partijdig zijn als attitude  
 • Een professionele bijdrage leveren aan het beroep door stelling te nemen in het maatschappelijk debat

De minor resulteert in een competent (beginnend) ambulant werker die voorbereid is op deze specifieke functie in de jeugdhulpverlening. Je bent voldoende toegerust, bekeken vanuit opleidingsnormen (niveau 3) en afgestemd op werkveldnormen.

Competenties

Competenties landelijk uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker

 • Vakspecifieke competenties

  1A Werkt vanuit visie op opvoeding en ontwikkeling

  1E In de systeemgerichte context: coördineert de zorg

   

  Thema competenties

  2A Omgaan met jeugdige en opvoeders in een gedwongen kader

  2C Omgaan met (vermoedens van) geweld in huiselijke kring

   

  Generieke competenties

  3B brengt de situatie in kaart

  3C stelt de hulpvraag vast of scherpt deze aan

  3D kiest passende interventies

  3H handelt methodisch

  3I Werkt verantwoord

  3J Reflecteert op eigen handelen

  3M ontwikkelt het eigen werk

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Ben jij student Social Work, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie of Culturele en Maatschappelijke Vorming? Dan is deze minor geschikt voor jou!

Bij Creatieve Therapie, Toegepaste Psychologie en Culturele en Maatschappelijke vorming wordt er in het bijzonder gekeken naar jouw praktijkervaring.
Volg je het uitstroomprofiel Jeugdzorg dan is deze minor super up to date en geschikt bevonden.

Er zijn plaatsen beschikbaar voor studenten van buiten de HAN. Vlaamse studenten zijn ook welkom.
De minor is gericht op het Nederlandse werkveld.

Voorwaarden voor deelname

 • Niveau 3 behaald in een van de genoemde majors (studiejaren 1, 2, 3 afgerond)
 • Je hebt minimaal een half jaar (600 uur) stage gelopen of gewerkt in een relevante setting (met jeugdigen tussen 0 en 18 jaar en/of met gezinnen van waaruit ze afkomstig zijn)
 • Je hebt basiskennis van: systeemtheorie, structurele stroming, contextuele therapie, communicatietheorie, ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, sociale-, operante- en cognitieve leertheorie, pedagogiek, orthopedagogiek en juridische kennis over familie- en jeugdrecht
 • Het is verplicht dat je bijzondere ervaring hebt met ontwikkelings- en opvoedingsproblematieken en/of multiprobleemsituaties. Praktijkervaring in het speciaal onderwijs of sociaal cultureel werk in zgn. probleemwijken behoort tot de mogelijkheden. Mits je in voldoende ervaring met jeugdigen en ouders hebt opgedaan.
 • Je bent werkzaam in een voor de minor relevante instelling en functie voor tenminste  20 uur per week. Onder relevante setting wordt verstaan dat het een plek in de jeugdzorg is. Meelopen met een ambulant begeleider in 2 gezinnen is een optie. Het werken met ouders aan het versterken van opvoedingsvaardigheden  is een pre, geen eis. Er wordt gezocht naar maatwerk om zoveel als mogelijk de eigen praktijk als leerplek in te zetten. Praktijkervaring in het reguliere basis of voortgezet onderwijs is onvoldoende relevant voor deze minor.

De minorcoördinator heeft een informatiepapier ter beschikking over het "praktijkleren".

Goed om te weten
Er kunnen maximaal 24 studenten deelnemen aan deze minor. Doorgang van de minor is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Periode 1

Eigen gezinsonderzoek

Periode 2

Presentatie beroep situatie/vrije toets

Handelingsplan (keuze uit 3 contexten)

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • De lesdag is op maandag
 • De toetsen zijn over de 2 periodes verdeeld

Werkvormen

 • Conceptuele ondersteuning: hoorcolleges en werkcolleges, in het bijzonder colleges over systeem en communicatietheorie
 • Vaardigheden onderwijs: 3 trainingen (Vraag en oplossingsgericht werken, Veiligheid eert, Contextueel werken)
 • Opdrachtondersteuning groeps en subgroepbijeenkomsten, consultatie
 • Je ontvangt van de minor coördinator een welkom mail met alle belangrijke informatie voor de start
 • Zorg dat je voor aanvang het studiemateriaal tot je beschikking hebt

 

 • Bolt, A. (2006). Het gezin centraal, Amsterdam, SWP.
 • De Jong, P. & Berg, Insoo Kim. (2015). De kracht van oplossingen. Amsterdam: Pearson
 • Haans, G. e.a. (2010). Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie, Amsterdam SWP
 • Michielsen, M. e.a. (1998). Leren over leven in loyaliteit. Over contextuele hulpverlening, Acco.
 • Nabuurs, M. (2007). Systeemgericht werken, Baarn, HB uitgevers.
 • Turnell, A. & Edwards, S. (2009). Signs of safety, een oplossingsgerichte aanpak in de jeugdzorg en kinderbescherming, Houten, Bohn Stafleu van Loghum.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright