Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 september 2018 t/m 2 februari 2019 -- gesloten (geen doorgang)
Bea Jonker

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Bea Jonker
E-mail: Bea Jonker
Tel: 0614262132

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Het verbeteren van het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking staat centraal binnen de Minor 'Mensen met een verstandelijke beperking' van de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen. Om dit te realiseren richten we ons zowel op de begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking van verschillende niveaus en hun sociale netwerk als op het begeleiden in- en de verdere professionalisering van het werkveld.

De deeltijd minor 'Mensen met een verstandelijke beperking' heeft een uitdagend programma gericht op alle mensen die verder willen professionaliseren in de zorg voor- en met de cliënt. 

Het programma biedt verdieping als het gaat om methodisch handelen, beeldvorming, het betrekken van de cliënt en zijn netwerk, inclusie, wettelijke kaders en ethiek maar besteed ook aandacht aan thema’s als rouw, verlies en seksualiteit. In alles staat de regie over het eigen leven van de cliënt centraal en hoe wij als professional hier ondersteuning en vorm aan kunnen geven. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan intervisie en coachingsvaardigheden. Vanuit het idee dat de hbo- professional in het werkveld in staat moet zijn veranderingen te faciliteren en zijn collega’s daarin mee moet kunnen nemen.

Onderwerpen

 • Regie over eigen leven
 • Kenmerken en levensfasen van mensen met een verstandelijke beperking van verschillende leeftijden en niveaus van functioneren
 • Methoden en interventies
 • Stoornissen en beperkingen
 • Recht
 • Ethiek
 • Coachen en aansturen van collega’s
 • Communiceren met mensen met een verstandelijke beperking
 • Multidisiplinair werken

Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na het volgen van deze minor kan je als student:

 • Mensen met een verstandelijke beperking begeleiden in het verkrijgen en behouden van “regie” over hun eigen leven en de zorg en ondersteuning die ze ontvangen
 • Voordurend blijven afstemmen op (veranderende) behoeftes en wensen van de cliënt en het netwerk
 • Het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking vergroten door je kennis hiervan en visie hierop te delen met collega’s binnen je praktijk van werken
 • Collega’s aansturen en coachen binnen de dagelijkse praktijk van werken

Competenties

 • Oriënteren, contacten leggen en analyseren

- Opbouwen van een vertrouwensband
- Door analyse de behoefte helder krijgen
- Observeren en veranderingen signaleren om de behoefte helder te krijgen.
- Communiceren op een afgestemde manier
- Opbouwen van een sociaal netwerk

 • Plan van aanpak ontwerpen

- Opstellen van een begeleidingsplan voor de cliënt
- Helder schriftelijk communiceren

 • Interventies uitvoeren en evalueren

- Methodisch werken
- Rol en taken inschatten en bepalen
- Ondersteunen van de cliënt (en zijn netwerk)
- Motiveren en stimuleren van de zelfstandigheid van de cliënt
- Talenten van de cliënt onwikkelen
- Vasthoudend zijn

 • Samenwerken

- Multidisciplinair werken
- Regie voeren
- Ondernemen en kansen zien

 • Werkbegeleiding en leiding geven

- Coaching
- Intervisie

 • Eigen professionaliteit ontwikkelen

- Reflecteren op eigen handelen
- Voorwaarden creëren om professioneel te handelen

 • Gebruik maken van spel, kunstzinnige en sportieve media

- Inzetten van non-verbale media in de communicatie, om achter de wensen en de mogelijkheden van de mens met de verstandelijke beperking te komen.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Werk je met mensen met een verstandelijke beperking? Voel je passie in het contact met hen? Heb je oog voor de mogelijkheden en de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking?  Wil je meer vorm en inhoud geven aan het begrip “eigen regie” in relatie tot jouw doelgroep, binnen jouw eigen vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou!!!

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt het 3de studiejaar met een voldoende afgerond van de opleiding Pedagogiek, MWD, SPH, Verpleegkunde, CTO, CMV, Logopedie, Ergotherapie (andere opleidingen mogelijk na overleg).
 • Je hebt werkt tijdens het volgen van de minor voor minimaal 20uur per week binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • De werkplek dient goedgekeurd te worden door de HAN.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets
 • Preformance toetsen
 • Verslagen

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lessen vinden op dinsdag plaats op de HAN. Op de overige dagen dien je minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn en/of stage te lopen binnen de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stage-/ werkplek.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Trainingen en gastlessen van externe deskundigen uit het werkveld
 • Praktijkopdrachten

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright