Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- gesloten (geen doorgang)

Er wordt een dringend beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de student en het uit de comfortzone komen.

De student neemt vooraf de aanmelding eerst contact op met minorverantwoordelijke:

Saskia Sleijster
E-mail: Saskia.Sleijster@han.nl of
Jacqueline Theunissen
E-mail: Jacqueline.Theunissen@han.nl

 

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Innoveren in de wijk (Voltijd & Deeltijd)

De wijk is van oudsher het werkveld van veel verschillende professionals. De complexe hulpvraag van de wijkbewoner is, discipline overstijgend. De hulpvraag bevat elementen van de gezondheidszorg, welzijn, sport & bewegen.  In deze minor wordt door studenten van diverse studierichtingen samengewerkt aan innovaties in de wijk met praktijkopdrachten (verpleegkunde, creatieve therapie, fysio- en ergotherapie, maatschappelijk werk, sociaal pedagogische hulpverlening, sport en bewegen, voeding & diëtetiek, etc.). Dus ongeacht je achtergrond, ieder vanuit eigen vakkennis, samen werken aan een gezonde & levendige wijk!

Bij de praktijkopdrachten (12 weken) kun je denken aan, armoede, eenzaamheid, bewegen in de wijk, de gezonde wijk, laaggeletterdheid, buurthuis (ontmoeten). Je kunt ook denken aan  een organisatievraagstuk over  bijv. verbetering van samenwerking tussen disciplines. Doelgroepen kunnen zijn, kinderen, adolescenten (en ouders), vluchtelingen, mensen met migranten achtergrond en diversiteit, kwetsbare ouderen en professionals. Dit is een kleine greep uit de mogelijke onderwerpen die er zijn, eigen inbreng en ideeën zijn welkom.

Samen met bewoners en aankomend professionals met verschillende ideeën en achtergronden, zoek je creatieve oplossingen voor knelpunten die spelen in de wijk.

De basis in de minor is het werken volgens de definitie van Positieve Gezondheid (Huber, 2012).

Samenwerking ontstaat als je iets van elkaar wil of moet overnemen, iets voor elkaar overhebt en samen verantwoordelijk voelt voor het resultaat. De ander heb je nodig om een doel te bereiken waardoor je al doende, leert over de grenzen van je eigen vakgebied te kijken

Daarom leer je binnen deze minor ook wat helpt om effectief samen te werken, zoals kennis van groepsdynamica, besluitvormingsprocessen, innovatie en ondernemen, veranderkunde, onderhandeling en conflicthantering. Je persoonlijke ontwikkeling, je ontwikkeling als beroepspersoon én je werk als professional zijn zo met elkaar verbonden!

Je leert gebruik te maken van competenties waardoor:

de visie van Positieve Gezondheidszorg uitdragen kan worden;

preventief en wijkgericht gewerkt kan worden;

naar de complexiteit van vragen van cliënten en hun systeem of organisaties gekeken kan worden en te handelen/anticiperen, waar benaderingen en oplossingen je eigen opleiding overstijgen;

de expertise van de specialist in het T-shaped model gebruikt kan worden of je eigen expertise ingezet kan worden bij de generalist met wie je samenwerkt;

onderwerpen aan elkaar gepresenteerd kunnen worden vanuit de kaders die binnen de minor worden aangeboden en opnieuw bekeken kunnen worden door de ‘T-shaped bril’.

Competenties:

Toekomstige zorgverleners (zorg en welzijn) worden opgeleid vanuit de volgende competenties:

 1. Mens als geheel zien en in de eigen context plaatsen.
 2. Kunnen aansluiten bij behoefte van de zorgvrager en diens verwachtingen.
 3. Bevorderen van integratie van fysieke, psychische en sociale gezondheid.
 4. Afstemming en coördinatie van de zorgverlening aan en met de zorgvrager.
 5. Populatiegerichte attitude; het analyseren van en aansluiten bij de behoefte van de omgeving c.q. de zorgvragerspopulatie.
 6. Inspelen op prognoses op toekomstige zorgbehoeften.
 7. Diversiteit en omvang van zorg ontwikkelen en in samenhang aanbieden.
 8. Kunnen organiseren van samenwerking en aansturing hiervan.
 9. Bewust zijn van een verantwoordelijkheid die verder gaat dan de eigen expertise.
 10. Visie en leiderschap ontwikkelen op basis van zorginnovaties, onderzoek en contextuele veranderingen

(Inspiratiebrief interprofessioneel samenwerken in Zorg & Welzijn, 2015).

 

Het European Interprofessional Practice and Education Network (EIPEN) beschrijft vijf sleutelcompetenties voor interprofessionele educatie gericht op samenwerken.

 1. Effectief kunnen samenwerken en kunnen consulteren in interprofessionele team op basis van het begrip van de competenties van de verschillende professionals.
 2. Het kunnen uitwerken van cliëntgerichte zorg-/behandelplannen op basis van de informatie en de interactie met de verschillende zorgprofessionals.
 3. Het kunnen anticiperen op, identificeren en oplossen van problemen in interprofessioneel teamwork en de gezamenlijke planning.
 4. Het kunnen verwijzen op een passende manier naar de verschillende zorgprofessionals op basis van het begrip van de competenties die de verschillende zorgprofessionals bezitten
 5. Het kunnen evalueren van interprofessionele communicatie, besluitvorming en planning van zorg op efficiëntie.

 

Voor wie: de student die stage heeft gelopen intra of extramuraal. Een professionele relatie is aangegaan met cliënt of burger tijdens een stage. Studenten van de deeltijdopleiding zijn een professionele relatie aangegaan met cliënt of burger tijdens hun leer-en arbeidsovereenkomst.

Student die affiniteit heeft met de eerstelijns zorg en welzijn.

Als student voer je een innovatie uit. Deze komt voort uit een opdracht van een opdrachtgever. Een voorwaarde gekoppeld aan de opdracht, er moet samengewerkt worden met minimaal 1 professional uit een andere discipline (uit de wijk).  Er is een stageplek/werkplek van 20 uur gekoppeld aan deze minor.

Als voltijd student zoek je de stageplek zelf (we kunnen je daarbij mogelijk wel helpen).  Als deeltijdstudent heb je een werkplek vanuit je leer- en arbeidsovereenkomst.

Bij deze minor ga je 1 dag in de week naar school (woensdag) en is er 12 uur zelfstudie, dit houdt in: werken aan opdrachten (deeltentamens) en voorbereidingen voor de lesdag. De stage/werkplek is  20 uur per week, samen maakt dit een studiebelasting van 40 uur.

Voor aanvang van de minor is het belangrijk dat je een stageplek  hebt en het onderwerp van de opdracht min of meer vaststaat. Overleg voorafgaand aan start minor, met één van de 2 minorcoordinatoren is dan ook noodzakelijk

OWE 1/ leertaak 1 Uitvoering van een deskundigheidsbevordering aan medestudenten

OWE 2/ Leertaak 2 Plan van aanpak, (theoretisch deel).

OWE 3/ leertaak 3 uitvoeren Plan van aanpak (Praktijkdeel).

Literatuur zal in het Nederlands zijn, in voorkomende gevallen een engelstalige tekst.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright