Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden

Tijdens deze minor loop je minimaal 24 werkdagen stage in een multidisciplinair zorgteam.

Een aantal ontwikkelingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat in de nabije toekomst de werkzaamheden van de mondhygiënist niet meer alleen plaatsvinden in de behandelkamer van de 1e lijns praktijk, maar zich ook moeten gaan richten op het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger in de wijk met betrekking tot mondzorg en mondgezondheid en ter preventie van problemen in de mondzorg en (mond)gezondheid. Hierbij zal de mondzorg en mondgezondheid vanuit het begrip ‘positieve gezondheid’ benaderd moeten worden.

 

Daarnaast zal de mondhygiënist professionele mondzorg moeten gaan leveren ter preventie van complicaties in de mondgezondheid in complexere multidisciplinaire zorgsettings, zoals bijvoorbeeld een revalidatiecentrum, verpleeghuis, Centrum Bijzondere Tandheelkunde, Intensive Care of oncologie afdeling. Hierbij staat de zelfredzaamheid, zorgvraag- en behoefte van de patiënt centraal en wordt de mondzorg afgestemd met andere zorgdisciplines (bijv. logopedist, diëtist, huisarts, psycholoog) en de patiënt (shared-decision making). Kortom: Mondzorg doe je samen!

In deze minor leer je kennis en vaardigheden om mondzorg en mondgezondheid te benaderen vanuit de definitie en 6 dimensies van positieve gezondheid. Hierbij staan zowel de burger of doelgroep in de wijk als de mondzorg (dagelijkse mondverzorging en professionele mondzorg) in complexere multidisciplinaire zorgsettings centraal.

Er wordt gewerkt aan 2 thema’s:

- Thema 1: positieve mondgezondheid in de wijk

- Thema 2: mondzorg in een multidisciplinair team

In beide thema’s staan de zorgvraag en –wens van de burger, doelgroep of patiënt vanuit de definitie van positieve gezondheid centraal met als doel verbetering van de mondgezondheid of mondzorg en/of preventie van complicaties in de (mond)gezondheid.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Positieve gezondheid
  • Shared decision making
  • Multidisciplinaire samenwerking
  • Mondzorg in de wijk
  • Mondgezondheid

De student:

- kan in samenwerking met een medestudent een doelgroepanalyse binnen een wijk/doelgroep/problematiek opstellen en dit overzichtelijk en onderbouwd rapporteren

- bepaalt een strategie om de doelgroep te bereiken en onderbouwt de keuzes

- kan in samenwerking met een medestudent een evenement organiseren m.b.t. de mondzorg en/of mondgezondheid of ter preventie van problemen in de mondzorg/mondgezondheid bij een bepaalde doelgroep in de wijk, afgestemd op de doelgroepanalyse

- benadert de mondzorg en mondgezondheid vanuit de 6 dimensies van positieve gezondheid bij een bepaalde groep in de wijk

- kan reflecteren op het verloop van het evenement d.m.v. een vlog

- kan het belang van en interactie tussen uitleggen van mondgezondheid en mondzorg op de algehele gezondheid aan alle leden van een multidisciplinair zorgteam

- benadert mondzorg en mondgezondheid vanuit de 6 dimensies van positieve gezondheid in een multidisciplinaire setting

- werkt individueel een patiëntencasus, waarin mondzorg en mondgezondheid in een complexe zorgsetting worden afgestemd op de wensen van de patiënt, vanuit verschillende zorgdisciplines en recente (wetenschappelijke) evidentie (shared decision making), rekening houdend met de 6 dimensies van positieve gezondheid.

- heeft kennis van het werkgebied van andere (para)medici en stemt het mondzorgplan van de patiënt af op de verschillende (para)medische werkgebieden

- kan in een multidisciplinaire zorgsetting de mondzorg in relatie tot andere (para)medische- of zorginterventies afstemmen met andere zorgverleners (bijv. verzorgenden, logopedist, diëtist, psycholoog) op de wensen en behoeften van de patiënt (shared decision making) ondersteund met recente evidentie

- de zorgvraag en –behoefte m.b.t. de mondgezondheid in een multidisciplinaire zorgsetting afstemmen op de wensen en behoeften van de patiënt en andere zorgverleners (shared decision making) ter preventie van complicaties.

- maakt minimaal 24 werkdagen deel uit van een multidisciplinair zorgteam

 

Competenties:

- Diagnosticeren

- Interveniëren

- Innoveren

- Bijdragen aan organisatieprocessen

- Bevorderen eigen deskundigheid

 

Studenten opleiding Mondzorgkunde

De student is in het bezit van het propedeutisch getuigschrift

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze: 

·           Verantwoordingsverslag evenement

·           Evenement uitvoeren

·           Vlog (reflectie evenement)

·           Multidisciplinaire Zorg Rapportage

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright