Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- open
Dries de Moor

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Dries de Moor
E-mail: Dries de Moor
Tel: 0644380055

Ervaringen van studenten kun je lezen op het minorblog: https://blog.han.nl/socialeminoren/category/zingeving-in-social-work/

 

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Zingeving in social work ontwikkel je sensitiviteit voor existentiële of zingevingsvragen. Je vergroot je kennis over de rol van religie, spiritualiteit, filosofie en andere vormen van wereldbeschouwelijkheid in het sociaal-agogische domein. Je bestudeert de impact ervan op welzijn en geluk van mensen.
Je leert om te gaan met zingevingsvragen en hoe deze invloed hebben op psychosociaal functioneren. Je onderzoekt de wereldbeschouwelijkheid van de ander, van jezelf als social worker en organisaties in het werkveld. Je maakt kennis met diverse initiatieven en methodes die relevant en actueel zijn.

Het maatschappelijke streven naar een participatiesamenleving laat behoeftes en conflicten zien die terug te leiden zijn op waarden en zingeving: religieus extremisme is een probleem voor de jeugdzorg geworden, eenzaamheid een klus voor de gemeente en sociale wijkteams en we hebben meer dan ooit te voren vrijwilligers en mantelzorgers nodig die zich vanuit idealisme willen verbinden met mensen die het zelf (even) niet redden. Zoeken naar zingeving is allang geen taboe meer, gezien het enorme aanbod aan praktijken waar mensen gebruik van maken. Diverse wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat het hebben van aandacht van de hulpverlener voor religiositeit, spiritualiteit, zingeving, levensbeschouwing of volksgeloof effect heeft op het welzijn en de behandeling van de cliënt (Megen & Verhagen, 2012). Er zijn concrete successen gemeten in de behandeling van depressies en verslaving en er wordt meer vitaliteit waargenomen bij ouderen die op enige manier vorm weten te geven (met ondersteuning) aan wat voor hen zingeving is. Social workers spelen hier een belangrijke rol bij. Wat moeten ze weten en kunnen? Welke houding is nodig? Waar liggen grenzen?

Deze minor is geen opleiding tot pastoraal werker of geestelijk verzorger.  We kijken naar wat dezelfde thema’s betekenen voor de maatschappelijk werker, groepsbegeleider, jeugdzorgwerker, ouderencoach, creatief therapeut en andere aanpalende beroepen.

Onderwerpen:

 • Religie, spiritualiteit en filosofie als zingevingskaders: wat zijn zingevingsbronnen?
 • Actueel onderzoek over zingeving en sociaal werk: wat is de invloed van zingeving op behandeling en begeleiding?
 • Inspiratie en inspireren: waar vinden we ‘zin’?
 • De rol van de social worker in de begeleiding van zingevingsvragen: wat past bij jouw taak en wat hoort bij andere professionals.

Soort minor:

 • Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).
 • Dit is een doorstroomminor: je wilt meer aan onderzoek doen en je voorbereiden op het doorstuderen aan een universiteit (of masterstudie aan het hbo)
 • Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student ontwikkelt een sensitiviteit voor, en verstand van, de invloed van zingevingsvraagstukken op het welzijn van de mens. Tevens kan de student zich hiertoe verhouden als professional (interreligieuze vaardigheid, beleid maken, signaleren en actie ondernemen, netwerken, bijdragen aan de eigen organisatie en het werkveld).

Competenties:

De competenties en beroepstaken passen in domein I van het menselijk functioneren (Baumfalk & Van Dongen, 2008) zoals omschreven in ‘Vele takken, één stam’:
Domein I. het menselijk bestaan op zich, gericht op existentiële vragen en bevordering van humaniteit door expliciet zinvragen aan de orde te stellen.

 • De social worker signaleert en hanteert existentiële vragen en zingevingsbronnen (of het ontbreken ervan) bij mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag
 • De social worker draagt bij aan de professionalisering van collega’s en/of werkveld inzake het onderwerp zingeving
 • De social worker hanteert op adequate wijze de eigen wereldbeschouwing en (h)erkent eigen- en beroepsmatige grenzen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor richt zich op studenten van opleidingen gericht op werken in het sociaal-agogische domein en primair gericht op hulpverlening (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Creatieve Therapie, Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en -Dienstverlening) en secundair op dienstverlening (Cultureel Maatschappelijke Vorming en Toegepaste Psychologie) (Baumfalk & Van Dongen, 2008).
Ook studenten van (para-)medische studies en educatie kunnen deelnemen mits men een begeleidings-of behandeltaak ten aanzien van het welzijn van de cliënten nastreeft. 

HAN Educatie biedt een minor Leren voor het leven aan welke gericht is op Educatie en in de marge op een ieder die met mensen werkt. In de minor Zingeving en social werk richten we ons op de existentiële vragen en zingeving gerelateerd aan methodisch hulpverlenen en het werken in- en vanuit een arbeidsorganisatie.

De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg en voor studenten die hun opleiding breed hebben gehouden door geen uitstroomprofiel te kiezen. Voor het uitstroomprofiel Gehandicaptenzorg geldt dat de minor geen onderdeel uitmaakt van het programma, dus kun je in dat geval je minor geheel vrij kiezen. Voor het uitstroomprofiel GGZ-agoog geldt dat enkel de minor GGZ-agoog geschikt is bevonden. Overigens kun je ook in aanmerking komen voor registratie als GGZ-agoog middels het volgen van nascholingsprogramma's wanneer je ervoor kiest een andere minor te volgen.

Voorwaarden voor deelname:

Niveau 2 behaald bij aanvang minor en tenminste een half jaar stage gelopen of werkervaring in het sociaalagogische werkveld. Voor de deeltijdstudenten geldt dat zij ten tijde van deelname aan de minor tenminste 20 uur in de week relevant werk uitvoeren (zelf te regelen). De voltijdstudenten doen tijdens de minor in totaal 210 uren praktijkervaringen op, in overleg met de docent te verdelen over activiteiten als: vrijwilligerswerk, persoonlijke experimenten in zingevingscontexten, stage en projectopdracht (zie toets Zinvol Initiatief).

Goed om te weten:

Tijdens de inhoudelijke lessen trekken deeltijdstudenten en voltijdstudenten samen op. Daarnaast hebben de deeltijdstudenten praktijkopdrachten en de voltijdstudenten projectopdrachten en extra verdiepende lessen en begeleiding.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Betoog en dialoog: Je schrijft een betoog over een door jouw zelf gekozen zingevingsthema waar je je in verdiept. Vervolgens vindt er een verdiepende dialoog met medestudenten en een beoordelende docent plaats
 • Reflectieverslag: je reflecteert op jouw zingevingsontwikkeling en op het begeleiden van een ritueel.
 • Zinvol initiatief: in je praktijk (de werkplek voor deeltijders en een projectstage voor voltijders) ontwikkel óf draag je substantieel bij aan een initiatief rond zingeving in sociaal werk, in co-creatie met die praktijk. Dit kan allerlei vormen hebben zoals: onderzoek, beleidsontwikkeling, ontwerpen van een werkvorm, instrument of spel, training of andere vorm van deskundigheidsbevordering voor collega’s, vrijwilligers of andere betrokken mensen in die praktijk.

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Initieel zullen de lessen op de HAN plaatsvinden op dinsdag.
Overige activiteiten worden in overleg met elkaar ingepland.

Werkvormen:

 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges
 • Gastlessen
 • Excursies en ervaringslessen (bijvoorbeeld bezoek moskee, zenmeditatie, atelier)
 • Zelfstudie
 • Boekbesprekingen
 • Eenmaal een Tweedaagse retraite ('Vertraagdagen') aan het begin van de minor (op di en wo)

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright