Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- open
Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35   30 500 van 09.00 tot 16.00 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Hendrik Postma
E-mail: hendrik.postma@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De HAN-minor Immersive Media Design (IMD) richt zich op het ontwerpen van interactieve applicaties waarbij de nadruk wordt gelegd op de beleving ervan. Immersive betekend letterlijk “meeslepend”, de vraag is dus hoe een applicatie zo gemaakt kan worden dat een gebruiker zich volledig laat meeslepen in de ontworpen omgeving.

Je houdt je bezig met het ontwerpen van interactieve applicaties die zich richten op de gebruiker ipv andersom. In het contact met deze applicatie heeft de gebruiker een unieke en boeiende ervaring. De gebruiker voelt zich opgenomen in de ontworpen omgeving, voelt zich uitgedaagd en kan zinvolle invloed uitoefenen op het verloop. De toepassing hoeft zich niet te beperken tot beeldschermen, maar kan zich ook manifesteren in virtual reality, augmented reality, mobiele platforms, en alles wat nu nog niet bestaat.

Course 1: IMD-ideate

Deze course richt zich op het ontwikkelen van concepten voor interactieve applicaties die gericht zijn op de optimale beleving van een gebruiker. Hierbij worden theorieën van interactive storytelling, flow, transformation en immersion toegepast. Allemaal technieken waarmee de kans groot is dat jouw applicatie een onuitwisbare indruk achter laat. Je ontwikkeld je eigen interactive story, oefent met het bedenken van innovatieve oplossingen en leert creatief te denken.

Course 2: IMD-create

De verschillende grondstoffen en bouwstenen waarmee de look en feel en de interface van een interactief verhaal kunnen worden vormgegeven zijn video, geluid, animatie, fotografie, illustratie en typografie. Al dat ‘ruwe’ materiaal kan worden bewerkt (processing), gemonteerd (editing) en samengevoegd (compositing) tot het gewenste eindresultaat is bereikt. In deze course wordt de theorie van Ideate toegepast op het ontwerpen van een eigen interactieve applicatie en leert dit ook werkend te krijgen met bijvoorbeeld Unity.

IMD-minor-project

In het project werk je in multidisiplinaire teams samengesteld uit studenten die zich specialiseren in programmeren, e-business, security, etc. Met hen werk je aan de realisatie van een werkende, interactieve applicatie voor een externe opdrachtgever. In dit team ben jij degene die de applicatie ontwerpt en de nadruk legt op hoe de applicatie zich kan richten op de gebruiker met als doel dat deze zich onderdompeld in de beleving.

 

Onderwerpen

 • Storytelling en interactive narratives.
 • Gameplay en intelligentie.
 • Navigatie structuren.
 • Theorie immersion, flow, transformation, agency.
 • Formaliseren en documenteren.
 • Concepting & Prototyping.
 • Interaction concepts and structures.
 • Visual en audio design.

Soort minor

Dit is een verbredende minor. IMD maakt onderdeel uit van het 2de jaar en is een basissemester van het Experience Design profiel binnen de opleiding Communicatie en Multimedia Design.

Leerdoelen IMD-ideate

IMDi-1. De student kan een kleinschalig oriënterend onderzoek opzetten en uitvoeren betreffende de achtergronden van het communicatieprobleem, de daarbij behorende content en de doelgroep(en).

IMDi-2. De student kan op grond van onderzoek meerdere concepten ontwikkelen, presenteren en een gemotiveerde keuze doen voor een ontwerpvoorstel.

IMDi-3. De student kan een interactive story bedenken en ontwikkelen waarin methoden en technieken worden toegepast waarmee de gebruiker geboeid wordt.

IMDi-4. De student kan een concept doorontwikkelen tot een compleet applicatieontwerp, dat voldoet aan geformuleerde criteria. Kan dit ontwerp communicatief documenteren en presenteren.

IMDi-5. De student heeft kennis van bestaande theorieën en technieken gerelateerd aan experience design, kan deze toepassen en op basis hiervan een eigen visie op experience design verwoorden.

IMDi-6. De student schrijft gestructureerde en doelgroepgerichte teksten, gebruikt correcte spelling, grammatica en schrijfstijl.

IMDi-7. De student kan productieprocessen verantwoorden en kritisch en inhoudelijk reflecteren op zijn eigen handelen.

Leerdoelen IMD-create

IMDc-1. De student kan een concept ontwikkelen dat aansluit bij het gestelde doel en de gestelde doelgroep.

IMDc-2. De student kan een gemotiveerd ontwerp maken voor een intuïtieve interface en interactie die aansluit bij de gekozen doelgroep.

IMDc-3. De student kan een passend ontwerp maken voor de assets en overige content van de interactieve applicatie.

IMDc-4. De student heeft kennis van en kan werken met technologie (bijv. HTML5/CSS/Adobe Animate) om een werkend prototype te realiseren.

IMDc-5. De student kan twee gebruikerstesten uitvoeren en de verbeterpunten verwerken in het prototype.

IMDc-6. De student heeft een onderzoekende, experimenterende houding gedurende het ontwerpproces.

IMDc-7. De student schrijft gestructureerde en doelgroepgerichte teksten, gebruikt correcte spelling, grammatica en schrijfstijl.

De minor is geschikt voor studenten die hun kennis en vaardigheden willen verbreden op het vlak van ontwerpen voor digitiale media.

Ook zonder creatieve vooropleiding kun je aanmelden, maar er wordt in deze minor wel wat gevraagd van je creatief- en ontwerp vermogen! Je werkt aan interactive stories en varieert op concepten. Je schetst veel en zoekt actief naar innovatieve oplossingen. Je zult ideeën gaan omzetten naar goede (interactie) ontwerpen en prototypes. Deze minor biedt daarmee een verbreding en een verdieping voor je ontwikkeling als ontwerper.

 • Beroepsproducten zoals:
  • Interactive Story
  • Ontwerpdocumenten
  • Essay
  • Prototypes
  • Testrapport

Het project wordt getoetst door de student twee maal te bevragen op de individuele bijdrage en groepsbijdrage. Het assessment bestaat uit een beoordeling van de ingeleverde producten zoals verslagen, ontwerpen, onderzoeken en gerealiseerde applicaties aangevuld met een individuele verdediging door de student.

Deze course verwacht een inzet van 40 uur per week en beschikbaarheid van maandag t/m vrijdag tussen 8:45 en 17:30.

 • 4 dagdelen per week
 • Hier zijn op voorhand geen vaste dagen voor gereserveerd
 • Er worden (meestal) 2 verschillende dagen ingeroosterd, verspreid in de week met minimaal 1 dag er tussen
 • Wordt alleen aangeboden in verschillende dagdelen dagonderwijs, is dus niet geschikt voor deeltijdstudenten

Naast deze 4 dagdelen heb je flink wat tijd nodig voor huiswerk. De minor gaat uit van 40 uur per week voor huiswerk + contacturen.

Werkvormen:

Werkcolleges, Groepswerk, Praktijklessen, Projectonderwijs​.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright