Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 september 2018 t/m 2 februari 2019 -- gesloten (vol)
Mevr. Karin Montfoort-de Rave van

Een sollicitatiebrief met evt. een gesprek zijn onderdeel van de procedure. Deze brief kan gemaild worden naar de minorverantwoordelijke op het moment dat de student zich aanmeldt. Een reactie van de minorverantwoordelijke zal komen na de sluiting van de inschrijving via kiesopmaat.

Minorverantwoordelijke:
Karin van Montfoort
E-mail: Karin.vanMontfoort@han.nl

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Sociale Psychiatrie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bereidt je voor op het kunnen functioneren in de sociaal psychiatrische hulpverlening.

De psychiatrie is voor velen een intrigerend fenomeen. Helaas wordt dan vaak alleen aan de psychiatrische ziekten gedacht. Deze minor benadert psychiatrie veel meer vanuit een sociale benadering: hoe komt het dat mensen uit evenwicht geraken. Het accent ligt meer op herstel en mogelijkheden, dan op ziekte en onmogelijkheden.

Uitgangspunten

 • Systeemtheorie
 • Narratieve benadering
 • Rehabilitatiedenken
 • Psychiatrische diagnostiek

Onderwerpen

 • Organisatie van de GGZ
 • Ontwikkelingen in de GGZ
 • Doelgroepen
 • Systemisch werken
 • Narratieve benadering
 • Individuele rehabilitatie benadering
 • Psychopathologie
 • Intake en diagnostiek
 • Professionele relatie
 • Stigmatisering
 • Crisisinterventie

Soort minor

 • Dit is een verbredende en verdiepende minor.
  In een verbredende deel ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context, in het verdiepende deel specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor gaat uitgebreid in op het unieke van de sociale psychiatrie, ofwel de psychiatrie zoals deze zich binnen de samenleving (en niet binnen de instellingen) voordoet.

De focus zal liggen op:

Inleiding in de Sociale Psychiatrie: (meso/macro)

 • Ontwikkelingen binnen de Sociale Psychiatrie: demografisch, maatschappelijk, binnen GGZ en overheidsbeleid
 • multidisciplinair werken in de Sociale Psychiatrie
 • de positie van de eigen discipline binnen de Sociale Psychiatrie.

Zorgvragers en zorgvragen binnen de Sociale Psychiatrie

 • De oorsprong van de zorgvragen
 • Kenmerken van de groep zorgvragers
 • Effecten van de zorgvraag voor gezondheid en bestaan (en systeem)
 • Settings

Zorgvragergebonden taken

 • uitvoeren van sociaal-psychiatrisch onderzoek
 • formuleren van sociaal-psychiatrische (voorstel)diagnose
 • opstellen van een sociaal-psychiatrisch behandelvoorstel
 • kiezen en plannen van SP interventies
 • uitvoeren van sociaal-psychiatrische zorg
 • continuïteit van (keten)zorg leveren
 • casemanagement
 • zorggericht preventie verlenen
 • acute psychiatrische interventie verlenen
 • evalueren van het eigen en het totale zorgproces

Professioneel handelen in de Sociale Psychiatrie

 • Reflectie op eigen kennen, kunnen (m.b.v. literatuur en reflectiemodellen)
 • Gesprekstechnieken (o.a. MI, KOT, de-escaleren, grenzen aangeven etc.)
 • Attitude
 • Mondelinge en schriftelijke rapportage

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet te veel overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is bijzonder geschikt voor studenten 3e of 4e jaar in de gezondheids- of welzijnssector met stage-ervaring (liefst binnen de GGZ).

De minor is toegankelijk voor studenten van verschillende studierichtingen binnen de hulpverlening die zich richten op cliëntencontact (cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek). De student wordt geacht zelf de verbinding te leggen tussen de eigen generieke beroepscompetenties en de specifiek voor deze minor geldende competenties.

Voorwaarden voor deelname

Het heeft grote meerwaarde dat de student enige stage- of werkervaring heeft met cliënten met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problematiek. Deze praktijkervaring zal ingezet worden in de lessen. Daarnaast moet de student in staat zijn om te reflecteren op eigen kennis, houding en vaardigheden.

De meeste literatuur is in het Nederlands, maar er zullen ook Engelstalige artikelen/documentaires aangeboden worden.

 

 

 

 • Kennistoets
 • Portfolio met mondeling eindassessmen
 • Training met reflecties
 • Sociaal-psychiatrische systemische intake doen en intakeverslag met reflectie schrijven
 • Project / stage

 

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag (8.45-17.30 uur). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Een bijbaan of het volgen van andere vakken is op die momenten geen optie.

Op woensdag en vrijdag is er in principe geen les, maar wel projectwerk of stage. De minor is 40 SBU per week.

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Groepsgesprekken
 • Hoorcolleges
 • Practica (groeps)vaardigheden, simulatietraining
 • Presentaties voor en door studenten
 • Individuele studies
 • Er wordt gewerkt met een digitaal leerplatform

O.a.:

 • Jong, P. de, & Kim Berg, I. (2015). De kracht van oplossingen (3e herziene druk). Amsterdam: Pearson.
 • Korevaar, L. & Dröes, J. (2016) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
 • Padt, I. van der & Venneman, B. (2010). Sociale psychiatrie. Visie, theorie en methoden van een maatschappij geörienteerde psychiatrie. (2e herziene druk). Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.
 • Nabuurs, M. (2015)  Basisboek systeemgericht werken (2e herziene druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
 • Tielens J. & Verster M. (2010) Bemoeizorg, eenvoudige tips voor moeilijke zorg. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Vandereycken, W., Hoogduin, C. L., & Emmelkamp, P. G. (2008). Handboek psychopathologie [elektronische middelen] : W. Vandereycken. Deel. 1, Basisbegrippen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2008. (Dit boek is digitaal beschikbaar via het studiecentrum van de HAN.)

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright