Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- open
Marlies Bemmel van, Elma Vos

Een sollicitatiebrief met evt. een gesprek zijn onderdeel van de procedure. Deze brief kan gemaild worden naar de minorverantwoordelijke op het moment dat de student zich aanmeldt. Een reactie van de minorverantwoordelijke zal komen na de sluiting van de inschrijving via kiesopmaat.

Minorverantwoordelijke:
Elma Vos
E-mail: elma.vos@han.nl

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Kom je in aanraking met zorgvragers met psychiatrische problematiek en zou je op volgens de principes van de positieve gezondheidszorg aan hun gezondheidsbevordering willen werken? Heb je het idee dat maatschappelijk functioneren en een betekenisvol leven sterk verbonden zijn met welzijn? Ben je zoekende naar hoe je bij kunt dragen aan het invullen van een betekenisvol leven uitgaande van de zelfregie van de zorgvrager? Dan is dit de minor waar jij je thuis zult voelen!

Samen met andere collega studenten en – docenten van verschillende beroepsgroepen in de sociale psychiatrie ga je je verdiepen, en bekwamen in de competenties die passen bij hulpverlening vanuit het sociaal psychiatrisch gedachtengoed. Belangrijke speerpunten hierbij zijn het systemisch werken en de ontwikkeling van jezelf als “ instrument” om sociaal psychiatrische zorg te bieden. Deze speerpunten worden binnen de context van de sociale psychiatrie met diverse doelgroepen en methodieken behandeld.

Doel:

Je breidt je competenties op het vlak van sociaal psychiatrisch werken uit en reeds verworven competenties worden verrijkt.

Dit betekent dat je je methodieken eigen maakt om de doelgroep te ondersteunen om met maximaal behoud van “eigen regie” een leven betekenisvol vorm te geven

Onderwerpen:

 • De sociale psychiatrie in de context van de GGZ
 • Systemisch werken met oog voor het verhaal van de zorgvrager en diens naasten (het narratief)
 • Herstel gericht werken
 • Psychopathologie, de DSM-5 en de benadering vanuit “de nieuwe GGZ”
 • Kop Leeks; een methode om hulpvragen in kaart te brengen
 • Het aangaan van een professionele relatie vanuit het perspectief van de zorgvrager en van de professional

Leerdoelen:

 • Je hebt Inzicht in het begrip Sociale psychiatrie in de context van de GGZ
 • Je bent in staat principes van het systemisch werken toe te passen in de dagelijkse praktijk.
 • Je bent in staat ‘’narratief” te werken.
 • Je hebt kennis van psychopathologie en kunt je hiertoe kritisch verhouden op basis van de uitgangspunten van “de nieuwe GGZ’’
 • Je hebt kennis van de Kop Leeks methode en bent in staat om deze toe te passen.
 • Je bent in staat om een professionele relatie aan te gaan waarbij je jezelf als “instrument” kunt inzetten en je reflecteert hierop.

 

 

 

Dit is een verbredende minor. In een verbredende deel ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context, in het verdiepende deel specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Voor wie ?:

Deze minor is bijzonder geschikt voor deeltijd-studenten 3e of 4e jaar in de gezondheids- of welzijnssector met een leer-werkplek waarbij de student in aanraking komt met cliënten met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problematiek.

.

De minor is toegankelijk voor deeltijdstudenten van verschillende studierichtingen binnen de hulpverlening die zich richten op cliëntencontact. De student wordt geacht zelf de verbinding te leggen tussen de eigen generieke beroepscompetenties en de specifiek voor deze minor geldende competenties.

 

Voorwaarden voor deelname:

Belangrijk is dat je een werkplek (minimaal 20 uur) hebt met cliënten met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problematiek. Deze praktijkervaring zal ingezet worden in de lessen. Daarnaast is het belangrijk dat je in staat bent om te reflecteren op eigen kennis, houding en vaardigheden.

 

De meeste literatuur is in het Nederlands, maar er zullen ook Engelstalige artikelen aangeboden worden.

Een sollicitatiebrief met CV en evt. gesprek zijn onderdeel van de procedure.

 

 

 • Portfolio van opdrachten die tijdens de minor gemaakt worden
 • Intake volgens het Kop-leeks model, intakeverslag en reflectieverslag
 • Kennistoets
 • Mondeling eind-assessment

 

Werkvormen:

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve werkvormen, zoals groepsgesprekken, vaardigheden training met behulp van simulatiecliënten, presentaties voor en door studenten, responsie- of hoorcolleges en peer-assessment. Er wordt gewerkt met een digitaal leerplatform.

Studiebelasting per week:

8 uur contactonderwijs (een dag) 12 uur zelfstudie 20 uur werkplek leren

De looptijd van de minor is 20 weken, waarvan 15 lesweken.

 

Verplichte literatuur (onder voorbehoud en nog niet compleet):

 • Delespaul, P., Milo,M., Schalken, F., Boevink, W., Os, J. van (2016) Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden : Diagnosis uitgevers
 • Korevaar, L. & Dröes, J. (2016) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn (3e druk). Bussum: Coutinho.
 • Padt, I. van der, Derks, J. & Boon, S. (2017). Psychische kwetsbaarheid. Belicht vanuit sociaal psychiatrisch perspectief. Amsterdam: Boom Uitgevers.
 • Nabuurs, M. (2015)  Basisboek systeemgericht werken (2e druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
 • Tielens J. & Verster M. (2010) Bemoeizorg, eenvoudige tips voor moeilijke zorg. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Diverse artikelen die via OnderwijsOnline (de elektronische leeromgeving van de HAN) aangeboden worden
 • Tevens krijg je toegang tot verschillende modules van de GGZ-ecademy, een digitale leeromgeving.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright