Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 september 2018 t/m 2 februari 2019 -- open
Erik Jansen, Joos Meesters

Voor algemene informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Joos Meesters
E-mail: joos.meesters@han.nl of
Erik Jansen
E-mail: erik.jansen@han.nl

Tel: 06-83692787

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

In de minor ‘Civil Society, cocreatie en transitie’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontdek je  hoe je met burgers met professionals samenwerkt aan een samenleving waar iedereen kan participeren.

In deze praktijkgerichte minor leer je te luisteren naar de verhalen van mensen en ontdek je wat professionals en burgers anders moeten doen om aan leefbaarheid en duurzaamheid te werken. Het leuke van deze minor is dat je daadwerkelijk in de praktijk aan de slag gaat. Je leert optimaal gebruik te maken van de netwerken in de samenleving. In de minor staat ondersteunen centraal in plaats van zorgen en begeleiden en leer je wat de effecten zijn van deze manier van werken en de betekenis voor de maatschappij.

Onderwerpen

 • Narratieve analyse en perspectiefbenadering
 • Omgevingsanalyse
 • Dialogisch werken
 • Democratisch burgerschap en participatie
 • Leren, ontwikkelen en innoveren
 • Effect meten

Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Dit is tevens een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In de minor ga je daadwerkelijk in de praktijk aan de slag met een vraagstuk. Deze praktijkopdracht beslaat ongeveer de helft van de beoogde studiebelasting. Je gaat op onderzoek uit, je werkt samen met professionals en burgers in actie-leertrajecten en leert wat de toepassingsmogelijkheden zijn van ondersteund leren (learning support) en hoe de talenten en mogelijkheden van mensen kunnen worden aangesproken.

Je leert ook hoe je effecten kunt meten van deze manier van werken. Je leert nieuwe leer- en werkvormen toe te passen (o.a. ervaringsleren: specifiek, sociaal en actief leren) waarmee de persoon zich duurzaam kan handhaven in zijn situatie. In de lesbijeenkomsten doe je inspiratie, vaardigheid en kennis op om je praktijkopdracht goed te volbrengen. Er wordt gewerkt in ‘het civil society lab’ als een centrale ontmoetingsplaats voor alle betrokken studenten, docenten en professionals uit de praktijk en waar je ideeën kunt uitwisselen met andere studenten en het samenwerken in de praktijk kunt brengen.

Competenties

 • Interdisciplinair leren en werken: verbindt disciplines en domeinen d.m.v. dialogisch leren en werken.

 • Faciliteren van co-creatie. Transdisciplinair-, netwerkgericht- en organisatie overstijgend leren en werken.

 • Planmatig en projectmatig werken.

 • Rapporteren waarbij blijk gegeven wordt van vakmanschap en/of de ontwikkeling van eigen professionaliteit.

 • Integraal en interdisciplinair analyseren ten aanzien van leefbaarheid d.m.v. narratief onderzoeken en/of stedenbouwkundig analyseren.

 • Integraal en interdisciplinair ontwerpen en creëren. D.m.v. stedenbouwkundig ontwerpen en/of ontwikkelingsgericht ondersteunen van burgers en professionals (learning support).

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Studenten die al in de praktijk stage hebben gelopen op niveau 1 en 2
 • Geschikt voor meerdere doelgroepen studenten
 • Studenten die innovatie belangrijk vinden

Voorwaarden voor deelname

Je hebt je praktijkstage op niveau 1 en 2 behaald. We willen diversiteit in de groep studenten omdat we multidisciplinair en intergraal werken. Elke opleiding is geschikt.

Goed om te weten

We werken nauw samen met de minor Stad en Land. Studenten werken gezamenlijk aan opdrachten. Er vindt binnen beide minoren ondersteunend onderwijs plaats.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Plan van aanpak/verslag
 • Portfolio-assesment waarbij het portfolio bestaat uit verslagen, presentaties en reflecties op individuele- en groepsopdrachten

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. Het onderwijs is met name op dinsdag, woensdag en donderdag. Op de andere dagen wordt ook gewerkt aan de projecten!

Werkvormen

 • Praktijkopdrachten
 • Samen werken in het civil society lab
 • Werk- en hoorcolleges
 • Zelfstandig werken in een e-learning omgeving

Nussbaum. M., (2011). Mogelijkheden scheppen/creating capabilities. The Belknap Press of Harvard University Press Baldwin. C., (2013). Narrative social work. Theory and application. Policy Press at the University of Bristol.

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright