Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
2 september 2019 t/m: 31 januari 2020 -- open
Erik Jansen, Joos Meesters

Voor algemene informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Joos Meesters
E-mail: joos.meesters@han.nl

Tel: 06-83692787

Lisa van den Heuvel
E-mail: lisa.vandenheuvel@han.nl

Tel: 06-55291148

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

In de minor ‘Civil Society, cocreatie en transitie’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontdek je hoe je met burgers en met professionals samenwerkt aan een samenleving waar iedereen kan participeren. We vinden gelijkwaardigheid (ook tussen docent en student), eigen inbreng en

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In de minor ga je daadwerkelijk in de praktijk aan de slag met vraagstukken uit de praktijk. De praktijkopdrachten beslaan ongeveer de helft van de beoogde studiebelasting. Je gaat op onderzoek uit, je werkt samen met professionals en burgers! Je leert hoe je mensen in beweging kunt brengen, bijv. door bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. Hierbij breng je mensen bij elkaar en je spreekt mensen aan op hun talenten en mogelijkheden. Tijdens de minor krijg je veel keuzevrijheid en kun je werken aan eigen leerdoelen. Tegelijkertijd zul je aan het eind van de minor aan moeten tonen dat je de noodzakelijke competenties beheerst. Daarom zijn er ook een aantal leerdoelen geformuleerd:

 • Je analyseert praktijk vraagstukken op integrale wijze ( je bekijkt een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en zet verschillende analysemethoden in).
 • Je ontwerpt passend producten voor de praktijkvraagstukken (= onderzoek, presentatie, concept, activiteit, verslag, artikel, spel, tool etc.). Het ontwerp is gebaseerd op de analyse en afgestemd op de projectopdracht en wensen van betrokkenen. Je zet hierbij passende en gerichte interventies in waarmee je burgers en professionals uitnodigt om een eigen bijdrage te leveren aan het project. Door de interventies versterk je de eigen kracht en eigen mogelijkheden van burgers en professionals.
 • Je geeft feedback en je vraagt feedback. Daarnaast beoordeel je de waarde van je eigen werk en het werk van je medestudenten.
 • Je organiseert een transdisciplinaire bijeenkomst en één of meer dialoogsessies waarbij meerdere partijen aanwezig zijn.
 • Je rapporteert en presenteert de (project) resultaten op een passende wijze aan opdrachtgevers, medestudenten, docenten en andere betrokkenen gedurende het proces.

Competenties

 • Interdisciplinair leren en werken: je verbindt disciplines en domeinen d.m.v. dialogisch leren en werken (niveau 3).
 • Faciliteren van co-creatie. Transdisciplinair-, netwerkgericht- en organisatie overstijgend leren en werken (niveau 3).
 • Planmatig en projectmatig werken (niveau 3).
 • Rapporteren waarbij blijk gegeven wordt van vakmanschap en/of de ontwikkeling van eigen professionaliteit (niveau 3).
 • Integraal en interdisciplinair analyseren ten aanzien van leefbaarheid d.m.v. narratief onderzoeken en/of stedenbouwkundig analyseren (niveau 2).
 • Integraal en interdisciplinair ontwerpen en creëren (niveau 2).

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Geschikt voor studenten van diverse opleidingen die het leuk vinden om samen te werken met meerdere disciplines en willen experimenteren met 'out of the box' denken en handelen.
 • Studenten die innovatie belangrijk vinden.
 • (Sociale) Professionals 3.0! Door de minor leer je verander-processen te faciliteren. Hierbij benut je de eigen kracht van mensen en je ervaart de invloed van de fysieke omgeving op het menselijk gedrag. Je bent gericht op het normaliseren van gedrag en processen. We willen dat je vanuit het perspectief van inwoners/ gebruikers kunt denken en hier rekening mee houdt. Je denkt niet vóór cliënten maar je werkt samen met cliënten/ jongeren/ gebruikers aan de verandering die zij wenselijk en waardevol vinden.

Voorwaarden voor deelname

Je hebt je propedeuse behaald en je hebt daarnaast 90 extra studiepunten behaald

Je hebt je praktijkstage in het tweede jaar behaald (indien van toepassing).

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt is een intakegesprek n.a.v. motivatiebrief mogelijk.

 

Goed om te weten

We werken nauw samen met de minor Stad en Land. Studenten werken gezamenlijk aan opdrachten.

Je wordt uitgenodigd voor een kennismaking bijeenkomst of een motivatie gesprek.

Tijdens de introductie week werk je dinsdag tot en met vrijdag aan een project op locatie met overnachting. Gedurende minor vragen we je deel te nemen aan meerdere externe activiteiten zoals civil society tour en pressure cookers waarbij je eveneens op locatie overnacht(voor de civil society tour vragen we een beperkte eigen bijdrage).

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Groepsbeoordeling:

 • Analyse: Plan van aanpak
 • Project resultaat: Project rapportage en project presentatie

Individuele beoordeling:

 • Faciliteren van een dialoogsessie of transdisciplinaire bijeenkomst
 • Portfolio-assessment

 

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. Het onderwijs is met name op dinsdag en donderdag. Op de andere dagen wordt gewerkt aan de projecten!

Werkvormen

 • Praktijkopdrachten (o.a. pressure cookers op locatie en projectteam-opdracht via speeddate)
 • Samen werken in het civil society lab
 • Workshops, werk- en gastcolleges
 • Excursies en studiereizen
 • Coaching

Nussbaum. M., (2011). Mogelijkheden scheppen/creating capabilities. The Belknap Press of Harvard University Press

Kennisbronnen en artikelen zijn te vinden op OnderwijsOnline.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright