Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Richard Cremers

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Richard Cremers
E-mail: Richard.Cremers@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Leer te manoeuvreren tussen de zakelijke en de artistieke kant in de muziek- en theaterwereld. Meld je aan voor één van de 2 varianten: theatermanagement of muziekmanagement van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Je werkt gedurende periode aan een praktijkvraagstuk van een organisatie in de muziek- of theaterwereld. Hierbij wordt ondersteund door docenten management , muziek en theater en gastcolleges van externen uit de beroepspraktijk. Voor het beantwoorden van het praktijkvraagstuk dompel je je onder in de wereld van muziek- of theater (branchekennis), vorm je een mening over het artistieke product van de opdrachtgever en analyseer je diens bedrijfsvoering. Je leert al doende heel veel over het management van de zakelijke en artistieke kant van organisaties in de muziek- of theaterwereld. Afhankelijk van jouw ambities kan dat bijvoorbeeld een podium zijn, een band in ontwikkeling, een festival, toneelgezelschap.

 • Muziek o.a.: muzieksfeer, luisteren, tijdsbeeld, muziekstijlen en het maken van een eenvoudige audio-opname, zelf spelen van stijlen, muziekgeschiedenis, branchekennis.
 • Theater o.a: geschiedenis van cabaret, musical en toneel en het bezoeken van diverse theatervoorstellingen, meet and greets, recensies schrijven van de theatervoorstellingen, interviews met impresariaten, productieleiding, branchekennis.
 • Management o.a.: strategievorming, storytelling (communicatie), customer journey (sales, marketing), organisatieanalyse, kunstfilosofie, juridische en fiscale aspecten.

Soort minor
Dit is een verbredende en een verdiepende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Kennis van en inzicht in de branche
 • Begrip van theater en muziekgeschiedenis
 • Een mening vormen over het artistieke product
 • Een mening vormen over aspecten van de bedrijfsvoering
 • Een plan opstellen ter verbetering, zoals marketing (communicatie) plan.
 • Uitvoeren van een plan (projectmanagement)

Competenties

Competentie 1: Ondernemerschap. Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend

Competentie 2: Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek

Competentie 3: Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterkte en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en –cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends.

Competentie 4: Het ontwikkelen van marketingbeleid voor een (internationale) onderneming en het kunnen onderbouwen van gemaakte keuzes.

Competentie 5: Het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van plannen vanuit het (marketing)beleid

Competentie 6: Het on- en offline communiceren met communicatie- en marketingdoelgroepen

Competentie 7: Leidinggeven aan een project, bedrijfsonderdeel, bedrijfsproces of bedrijf

Competentie 8: Interpersoonlijk: de directe communicatie met de partijen in het (non-) profitwerkveld

Competentie 9: Intrapersoonlijk: de communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het (non) profitwerkveld.

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor past bij iedereen die de ins and outs wil weten van de wervelende wereld van theater en muziek en de zakelijke aspecten daarvan en die haar/zijn passie wil uitvoeren, verdiepen en verbreden. Voor de sociale opleidingen is deze minor met name verbredend.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je propedeuse gehaald
 • Je hebt 45 EC uit het 2e studiejaar
 • Je beheerst minimaal NT2

Goed om te weten

In de minor wordt er vanuit gegaan dat je enige voorkennis hebt op het gebied van management zoals marketing, communciatie, organisatiekunde en financiën (propedeuseniveau). Indien deze voorkennis ontbreekt, zul je zelfstandig de lacunes weg moeten te werken ondersteund door de managementdocenten.

Colleges worden deels aanbodgericht aangeboden, maar deels ook vraaggericht middels een cafetariasysteem. Je kunt dan zelf kiezen afhankelijk van de behoefte.

Toetsing 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Tentamens
 • Plan van aanpak
 • Portfolio’s
 • Rapportages
 • Presentaties en verdediging

Rooster 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • Op maandag- en dinsdag worden meestal management colleges ingepland, vindt coaching plaats door de tutor en werk je aan de praktijkopdracht.
 • Op woensdag- en donderdag worden de muziek- en theatercolleges ingepland
 • Gastcolleges kunnen elke dag worden ingepland, afhankelijk van de agenda’s
 • Locatie is Nijmegen (vestiging Laan van Scheut en Kapittelweg), maar ook extern bij de opdrachtgever. 

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Presentaties
 • Projectbijeenkomsten
 • Intervisie
 • Broedplaatsen
 • Tutorbijeenkomsten
 • Groepsopdrachten
 • Bedrijfsbezoeken 

Er is geen verplichte literatuur, maar wel aanbevolen literatuur. Een ander is ook afhankelijk van het specifieke vraagstuk van de opdrachtgever.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright