Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
2 september 2019 t/m: 31 januari 2020 -- open

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inhoudelijke vragen
Wil je meer weten over de inhoud van deze minor? Dan kun je bellen of mailen met Ernst Voerman, docent L&D in Organisations. Het mailadres is ernst.voerman@han.nl. Ernst is bereikbaar op (06) 55 21 89 93.

Inschrijven
Heb je praktische vragen over de inschrijving voor deze minor? Neem dan contact op met Ingrid Vogels. Mailen kan naar: ingrid.vogels@han.nl. Ingrid is bereikbaar op (06) 55 21 89 59.

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!
Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Werk je graag met mensen aan hun professionele ontwikkeling? Ben je nieuwsgierig hoe je het leerproces van anderen kunt stimuleren? En sta je open om ook aan je eigen persoonlijke ontwikkeling te werken? Dan is de minor Trainen en Coachen in organisaties bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen echt iets voor jou!

Het allerbelangrijkste voor het succes van een organisatie zijn de mensen die er werken. Meer dan ooit moeten organisaties zich ontwikkelen om succesvol te blijven. Dat gebeurt vaak in de vorm van trainingen of persoonlijke coaching. Soms door externe professionals, maar steeds vaker door collega s en leidinggevenden. Steeds meer organisaties vragen daarom naar mensen die kunnen trainen en coachen.

Trainen
Als trainer begeleid je leeractiviteiten binnen een groep. Je bent in staat om een vraag van de opdrachtgever, klant of deelnemers te vertalen naar een passend programma. Je hebt kennis van didactiek en weet hoe je het leerproces van je deelnemers kunt stimuleren. Je hebt oog voor het effect van je training en evalueert de bijeenkomsten.

Coachen
Je ondersteunt en stimuleert het leerproces van een individu. Uitgangspunt daarbij is een professionele leervraag van de coachee. Je beschikt over uiteenlopende gesprekstechnieken en werkvormen om het vraagstuk van de lerende vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Je hebt daarvoor kennis van modellen en psychologische principes die hierbij een rol spelen.

Je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling
Of je nu werkt als trainer of als coach, je bent voor een belangrijk deel zelf het instrument. Daarom besteden we tijdens deze minor ook aandacht aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn jouw drijfveren? Wat zijn jouw kwaliteiten? Waar liggen je ontwikkelpunten? In de minor leer je dus niet alleen goed trainen en coachen. Je leert vooral ook veel over persoonlijke en professionele identiteit!

In deze video vertellen studenten over hun ervaringen met de minor Trainen & coachen in organisaties.

Onderwerpen
Tijdens deze minor komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod

 • Trainen – het begeleiden van een leerproces in een groep
 • Coachen – het stimuleren van leren van een individu
 • Sociale psychologie – welke psychologische principes spelen mee bij het leren?
 • Leren van volwassenen – hoe leren volwassenen? En wat betekent dit voor jou als trainer of coach?
 • Persoonlijke ontwikkeling – waar liggen jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten als trainer en coach?

We geven je graag een inkijkje in de leerdoelen die tijdens deze minor centraal staan. Na afloop van deze minor ben je in staat om het begeleiden van leren individueel (als coach) en in groepsverband (als trainer) vorm te geven en vanuit de psychologie onderbouwde uitgangspunten en methoden te handelen.

Als trainer ben je in staat om:

 1. de leernoodzaak van de deelnemersgroep in kaart te brengen;
 2. de voorbereiding in een draaiboek zo te beschrijven dat een andere trainer in staat is met dit draaiboek de oefening te begeleiden;
 3. jezelf en een zelfgekozen gedragsthema in kort tijdsbestek te presenteren aan een groep deelnemers;
 4. didactische principes door te voeren in een rollenspel en bij het ontwerpen en afbakenen van een bijbehorende praktijkcasus;
 5. een groep deelnemers interactief te begeleiden in het onderzoeken van en experimenteren met (nieuw) gedrag;
 6. met een rollenspel resultaat- en doelgericht te werken en op leerrendement te sturen;
 7. een rollenspel/praktijksimulatie coachend te begeleiden, waarbij je alternatief gedrag en het leren van de deelnemers met elkaar onderzoekt;
 8. in te springen op eenvoudige groepsdynamische processen.

Als coach ben je in staat om:

 1. de basisvaardigheden en houdingsaspecten van het coachen toe te passen en te ontwikkelen in coachgesprekken;
 2. een intake voor coaching uit te voeren en afspraken vast te leggen (van contact naar contract);
 3. de coachvraag van de coachee te helpen formuleren en te verdiepen;
 4. in gesprek te gaan met een coachee en samen met hem/haar de onderliggende vraag te onderzoeken;
 5. vanuit een goed contact met de coachee het leren coachend te begeleiden;
 6. een coachmodel systematisch in coachgesprek(ken) door te voeren;
 7. technieken in te zetten om de coachvraag te verrijken en vanuit verschillende theoretische perspectieven te onderzoeken;
 8. te reflecteren op eigen houdingsaspecten, begeleidingsstijl en overdracht/tegenoverdracht tijdens coachgesprekken.

Vanuit de psychologie zijn de leerdoelen:

Je hebt kennis van:

 1. de verschillen tussen coachen en psychotherapie;
 2. oorzaken van gedrag en hoe je al coach hierop kunt interveniëren;
 3. verschillende theoretische invalshoeken wanneer de communicatie niet goed loopt en hoe je daar als coach effectief op ingespeeld kan worden;
 4. de invloed van behoefte, flow, motivatie en self-efficacy bij het vergroten van het leervermogen en weet deze te relateren aan mogelijke interventietechnieken die je als coach ter beschikking staan;
 5. de begrippen overdracht en tegenoverdracht en de betekenis van deze fenomenen in een coaching proces;
 6. verschillende interventietechnieken binnen coaching.
 7. de belangrijkste begrippen uit de sociale psychologie;
 8. de belangrijkste elementen uit de groepsdynamica;
 9. de fasen in groepsontwikkeling;
 10. trainingsinterventies die in de verschillende fasen van groepsontwikkeling ingezet kunnen worden om het leren en zelfsturend leren te bevorderen;
 11. elementen die een rol spelen bij wederzijdse beïnvloeding in groepen en te beredeneren hoe deze van invloed zijn op groepsstructuur en groepsproces.

Voor wie?

De minor Trainen en Coachen in organisaties is geschikt voor studenten van alle hbo-opleidingen. Het is immers voor medewerkers in alle branches en organisaties van belang zich te blijven ontwikkelen om goed te kunnen functioneren.

Deze minor is niet geschikt voor studenten van de hbo-opleidingen Learning and Development in Organisations (Opleidingskunde) en Toegepaste Psychologie. De inhoud van deze minor heeft namelijk te veel overlap de vakken die je in deze studies al tijdens je major hebt gehad.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt de propedeuse van je hbo-opleiding behaald; 
 • Je hebt voor groepen gestaan (bijvoorbeeld tijdens een presentatie).

Goed om te weten

 • Er kunnen maximaal 48 deelnemers meedoen aan de minor (3 groepen van 16).
 • Er kunnen maximaal 12 deelnemers van andere hogescholen dan de HAN meedoen.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende manier:

1. Voortgangsgesprekken
Dit zijn leergesprekken in kleine groepen (2 à 3 personen). We bespreken daarin de studievoortgang van individuele student en de wijze waarop je je hebt voorbereid aan de hand van verschillende opdrachten. Deze toets is voorwaardelijk voor deelname aan de andere toetsen.

2. E-magazine
Dit is een digitaal groepsproduct. Je ontwikkelt met elkaar een eenmalig tijdschrift. Iedere student levert een bijdrage aan dit magazine die bestaat uit onder meer boekbesprekingen, vlogs over leren, trainen en coachen, interviews, visie-, discussie- en opiniestukken.

3. Trainen: Voorbereiding
Schriftelijke (didactische en inhoudelijke) voorbereiding van het performance assessment, in de vorm van een trainingshandleiding (maximaal 5 A4, bijlagen maximaal 6 pagina’s), waarin visie op leren, doelen, opbouw, uitvoering, tijdsbewaking, casuïstiek, theoretisch kader en hulpmiddelen helder en logisch op elkaar volgend zijn verwoord.

Dit onderdeel sluit je enkele weken eerder af dan het performancegedeelte.

 • Schriftelijke (didactische en inhoudelijke) voorbereiding van het performance assessment.

4. Trainen: Handelen
Dit is een performance assessment, aan het einde van de minor, waarin de je een didactische werkvorm uitvoert, die de vorm moet hebben van een rollenspel /praktijksimulatie. Je voert deze uit, begeleidt en spreekt de werkvorm na. Maximale duur van het assessment: 25 minuten

5. Coachen
Het assessment bestaat uit twee delen en duurt in totaal 25 minuten:

 • Je presenteert in maximaal 10 minuten:
  • een selectie van videomateriaal uit vijf verschillende gesprekken, ondersteunend aan de te bewijzen competenties;
  • een theoretische onderbouwing: het toelichten van verschillende theoretische perspectieven van waaruit gewerkt is;
  • een reflectie op de gevoerde gesprekken.
 • Een gesprek met vragen van de examinator van maximaal 15 minuten.

6. Psychologie A
Verwerkingsopdracht

7. Psychologie B
Kennistoets

 

De lessen van de minor vinden plaats op twee lesdagen in de week. Een dagdeel op woensdag en een dagdeel op donderdag. Aansluitend op deze dagdelen is er ruimte om in groepjes aan opdrachten te werken. De lessen vinden plaats in het I/O-gebouw van de faculteit Educatie (Kapittelweg 35) in Nijmegen. In totaal zijn er 18 lesdagen, inclusief toetsing.

Werkvormen
Deze minor kenmerkt zich door veel ‘doen’. We maken gebruik van allerlei soorten interactieve werkvormen. We verwachten van jou als student dan ook een actieve houding. Naast de lesdag verwachten we dat je buiten de lessen werkt aan de volgende opdrachten:

 • Je organiseert twee coachtrajecten met twee verschillende coachees. Beide trajecten bestaan uit minimaal vijf gesprekken van een uur.
 • Je hebt regelmatig overleg met je maatje (medestudent uit de minorgroep);
 • Je bestudeert en verwerkt van literatuur;
 • Je werkt aan je bijdrages aan het magazine
 • Je bereid de lessen voor (zoals het voorbereiden en uitwerken van werkvormen etc.).

Er is geen stage gekoppeld aan deze minor.

 

Je ontvangt een overzicht van de verplichte en aanbevolen literatuur tenminste enkele weken voordat je je voor de minor hebt ingeschreven.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright