Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
5 februari 2018 t/m 8 juli 2018 -- gesloten (geen doorgang)

Let op: onderwijsactiviteiten zijn op locatie in het onderwijsgebouw op

Papendal (Arnhem):
Papendallaan 51
6816 VD Arnhem

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon:
Sanne Cobussen
E-mail: sanne.cobussen@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

De minor Sportbestuurder van de toekomst (niveau 3) is iets voor jou wanneer je geïnteresseerd bent in de toekomst van Nederland sportland en het besturen van sportorganisaties in de georganiseerde breedtesport.

In de minor Sportbestuurder van de toekomst wordt nauw samengewerkt met het werkveld om de georganiseerde breedtesport in Nederland te: besturen, analyseren en innoveren.

De minor is opgezet aan de hand van drie leerlijnen (afgeleid van het beroepsprofiel van de sportmanager):

 • Innoveren en ondernemen: slim combineren
  Vanuit het beleid Sport en Bewegen in Buurt gaan we organisaties bijstaan bij het verwerven van de  subsidies door onderzoek te doen en onze expertise in te zetten.
 • Besturen met Sportbeleid
  Eerst verdiepen we ons in Sportbeleid in Nederland en vervolgens brengen we de theorie in de prakijk door organisaties te ondersteunen. We verzorgen vraaggestuurde dienstverlening voor organisaties die onze hulp kunnen gebruiken.
 • Analyse en onderzoek
  De georganiseerde breedtesport bestaat uit veel partijen. Het is goed om te weten welke partijen dat zijn en welke belangen zij hebben bij een sterk georganiseerd middenveld.
  Vandaar dat onderzoek ook een van de speerpunten is. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de rol van sport in het gemeentelijk beleid. We verdiepen ons daarnaast in sportparticipatie en welke levensgebeurtenissen deze sportparticipatie beïnvloeden.

 

Je onderzoekt hoe de sport en sportorganisaties moeten vernieuwen om op de toekomstige veranderingen en uitdagingen in te spelen. Praktijk en theorie staan centraal in de minor. Het ondersteunen van sportorganisaties is een belangrijk deel van de minor. Naast kennis van het vakgebied; sportmanagement, bekwaam je je voor een junior adviesfunctie.

Onderwerpen

De minor is opgezet aan de hand van drie leerlijnen (afgeleid van het beroepsprofiel van de sportmanager):

 1. Sportmanagement, theorie en de praktijk:
  Hier staat de theorie van het vakgebied centraal en de uitvoering in de praktijk. We werken voor dit onderdeel samen met een externe opdrachtgever, zoals een sportbond of een combinatiefunctionaris
 2. Innovatie en ondernemen:
  Ondernemen en innoveren is belangrijk in de sportsector.  Sportverenigingen zijn niet alleen belangrijk voor de leden maar ook voor organisaties als gemeenten, die sportverenigingen steeds vaker inzetten om maatschappelijke doelen te realiseren.  In de minor wordt aandacht besteed hoe een sportorganisatie kan innoveren om zo (nog meer) maatschappelijk relevant te zijn. 
 3. Analyse en onderzoek:
  De georganiseerde breedtesport bestaat uit veel partijen. Het is goed om te weten welke partijen dat zijn en welke belangen zij hebben bij een sterk georganiseerd middenveld.
  Vandaar dat onderzoek ook een van de speerpunten is. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de rol van sport in het gemeentelijk beleid en we verdiepen ons daarnaast in sportparticipatie en welke levensgebeurtenissen deze sportparticipatie beïnvloeden.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Het leren in deze minor gaat langs de drie leerlijnen zoals eerder beschreven. We ontwikkelen de competenties ondernemen, besturen en adviseren op basis van onderzoek. We ontwikkelen deze competenties door samen met het werkveld opdrachten uit te voeren. Deze organisaties en opdrachten hebben betrekking op het gehele werkveld van de georganiseerde sport in Nederland. We ondersteunen gemeenten, sportservice organisaties, commerciële ondernemingen en sportverenigingen. De ondersteuning vindt plaats door onderzoek uit te voeren ten behoeve van sportimpulsaanvragen, verenigingenondersteuning te verzorgen, het gemeentelijke sportbeleid te analyseren en verenigingen te ondersteunen door onderzoek te doen naar vrijwilligersbeleid. Naast deze praktijkopdrachten is er een theorieblok waarin Sportbeleid in Nederland wordt bestudeerd.

 

Competentie

In deze minor staat per leerlijn één kerncompetentie centraal:

Ondernemen
De student signaleert kansen, vernieuwt, verbetert en ontwikkelt producten of diensten met oog voor onderscheid in wensen, behoeften en mogelijkheden van verschillende doelgroepen en streeft daarbij naar duurzame, maatschappelijke en/of financiële winst.

Besturen
De student waarborgt de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen en legt hierover verantwoording af naar belanghebbenden

Adviseren
De student geeft op systematische wijze adviezen die leiden tot bevordering van gezondheid, prestatie, functioneren en/of welzijn bij specifieke doelgroepen en/of organisaties. Zonder daarbij daadwerkelijk bevoegd te zijn voor de implementatie van deze (verander)processen.

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Je bent geinteresseerd in de toekomst van Nederland als sportland en het managen van sportorganisaties
 • Je volgt de opleiding: Sport en Bewegingseducatie, Leraar Lichamelijke Opvoeding of Sport, Gezondheid en Management of een andere sport- of managementgerelateerde opleiding
 • Je wilt je naast manager ook ontwikkelen als verenigingsondersteuner
 • Als je overtuigd bent van de toegevoegde waarde van sport als middel naast sport als doel.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt affiniteit met de sportsector (bijvoorbeeld als sporter, trainer/coach of organisator)
 • Je hebt kennis van de maatschappelijke functies en betekenissen van sport en bewegen en de waarde van sport als doel
 • Je hebt elementaire kennis van de basisdisciplines van het vak sportmanagement
 • Je kunt de belangen van de vele betrokkenen bepalen
 • Je kunt presenteren voor groepen mensen
 • Je kunt op methodische wijze een rapport schrijven, waarbij je adequaat gebruik maakt van de Nederlandse taal
 • Je beschikt over je hbo-propedeuse

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Leerlijn 1 Innoveren en ondernemen: slim combineren -> 1) Schriftelijke rapportage van de Sportimpuls aanvraag én een 2) presentatie van deze aanvraag voor het opdrachtgevers/werkveld.

Leerlijn 2 Besturen met Sportbeleid: -> 3) Tentamen over het boek Sportbeleid in Nederland, van vereniging tot rijksoverheid van Cobussen, Puyt en van de Ven uit 2015 én 4) schriftelijke rapportage van de verenigingsondersteuning (vraaggestuurde dienstverlening).

Leerlijn 3: Analyse en onderzoek -> 5) schriftelijke rapportage van onderzoek naar gemeentelijk Sportbeleid wat leidt tot aanebvelingen aan de gemeente en 6) schriftelijke rapporage van heteffect van de taakkenmerken op de motivatie van de vrijwilliger bij sportverenigingen?

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De weken zijn ingedeeld met 3 redelijk volle lesdagen in het onderwijsgebouw op Papendal (Arnhem). Op de andere dagen zijn geen lessen geroosterd en wordt zelfstudie verwacht. Incidenteel hebben we bedrijfsbezoeken en kunnen de lesdag afwijken.

Goed om te weten
Binnen de minor bestaat de mogelijkheid om een studiereis te organiseren hier kan een kleine vergoeding voor gevraagd worden. Daarnaast proberen we een congres te bezoeken wat ook een financiële bijdrage kan vergen.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Onderwijsgroepen/tutorgroep
 • Cobussen, Puyt en van de Ven (2015) Sportbeleid in Nederland, van vereniging tot rijksoverheid. Bussum: Coutinho (ook beschikbaar als E-book)
 • ISBN:978 90 469 0480 0

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright