Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- gesloten (geen doorgang)
Wienand Remkes

Werkvormen

 1. Seminars: interactieve bijeenkomsten gevolgd door werkcolleges, door lectoren/deelnemers kenniskringen van lectoraten en boegbeelden uit het werkveld.
 2. Interactieve opdrachten. Studenten wisselen kennis, ervaringen en vragen met elkaar: dit geschiedt in bijeenkomsten en via de digitale leeromgeving
 3. Bijeenkomsten met tutor. Studenten werken onder begeleiding van een tutor aan gerichte taken, die ze vervolgens zelfstandig of met anderen uitvoeren. Het gaat hierbij niet alleen om het product, maar ook om het proces.
 4. Samenwerkingsvorm / coöperatief leren. De studenten werken samen aan een gezamenlijk (project).

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/.

 

De gezondheidszorg en welzijn zijn volop in beweging.

Volg deze hyper-actuele minor We Care; Waardevol en betaalbaar innoveren in Zorg en Welzijn als je multidisciplinair samen wilt werken met studenten van economische/bedrijfskundige opleidingen en gezondheidszorg/welzijnsopleidingen aan adviezen die impact hebben op de gezondheidszorg- en welzijnsector in Nederland!

De betaalbaarheid van gezondheidszorg en welzijn staat onder grote druk. De maatschappij, gezondheids- en welzijnsorganisaties, de professionals en de cliënt zullen in de toekomst steeds bewuster keuzen moeten maken welke innovaties we wel en niet willen. De centrale vragen: “Wat zijn Gezondheidszorg en Welzijn (ons) waard?” en “Hoe kunnen we kwalitatief hoogwaardige en goedkope zorg blijven leveren?” spelen hierbij een grote rol.

Tijdens de minor krijg je nieuwe kennis aangereikt vanuit lectoraten van de Faculteit Economie en Management en de Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij. Daarnaast maak je gebruik van de expertise van studenten binnen twee faculteiten en professionals uit het werkveld. Je werkt aan uitdagende projectopdrachten om goede en betaalbare innovaties met impact in de gezondheidszorg en welzijn mogelijk te maken.

Er is een sterke focus op ‘Positieve Gezondheid’ (M. Huber) waarbij cliënten ondersteund worden zelf de regie te nemen en zo lang mogelijk in staat zijn het leven te leiden waar ze reden voor hebben het te waarderen (aansluitend bij de Capability Approach volgens M. Nussbaum).

Onderwerpen:

 • Toekomst gezondheidszorg en welzijn in Nederland
 • Value Based Financiering gezondheidszorg en welzijn
 • Innovaties: zorginhoudelijk, proces interdisciplinair, ict/E-health
 • Bedrijfseconomisch: doelmatig handelen + future proof control
 • HRM
 • Recht/ethiek
 • Adviseren

 Zie ook de HAN blog: http://blog.han.nl/minor-we-care/

Studenten leren:

  1. (Gewenste) veranderingen met impact op de inhoud van multidisciplinaire Gezondheidszorg en Welzijn te (h)erkennen
  2. Nieuwe professionele- en managementinstrumenten te ontwikkelen om waardemetingen van outcome te verrichten, zodat de kwaliteit en opbrengsten van gezondheidszorg en welzijn gemeten worden (outcome metingen)
  3. Gezondheidszorg en welzijn te innoveren en daarbij het kostenaspect inzichtelijk te maken
  4. Adviezen te geven over de inhoud, de kwaliteit en de kosten van gezondheidszorg en welzijn (op micro-, meso- en macro-niveau)
  5. Gefundeerde businesscases voor innovaties in de gezondheidszorg en welzijn te maken.
 • Inhoudelijk:
 1. Maatschappelijke veranderingen: Individualisering, demografische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen, kosten gezondheidszorg
 2. Gezondheidszorgontwikkelingen: Positieve Gezondheid (Huber), Participatie, kwaliteit van leven, eigen regie, cliëntgecentreerd werken, technische ontwikkelingen ter ondersteuning gezondheid/zelfregie
 3. Welzijnsontwikkelingen: Capability Approach (M, Nussbaum), zelfregie/zelfmanagement, participatie
 4. Bedrijfskundite/economische veranderingen: kosten/financiering gezondheidszorg, Health Technologie Assessment, doelmatigheid, logistiek
 5. HRM en veranderkunde: samenwerking interdisciplinair, duurzame inzetbaarheid, veranderkunde

Je werkt aan de hand van concrete en actuele vraagstellingen uit de praktijk.

In deze minor leer je nieuwe kennis (aangereikt vanuit lectoraten èn studenten van andere disciplines) te combineren met kennis uit je eigen discipline. Hierdoor ontstaat een meerwaarde en ben je rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling van goede betaalbare gezondheidszorg en welzijn van de toekomst.

Deze minor is uiterst geschikt voor HBO studenten uit de bedrijfskundige beroepen, gezondheidszorgberoepen en welzijnsberoepen die samen krachten willen bundelen om de gezondheidszorg en welzijn te verbeteren en betaalbaar te maken/te houden.

De volgende studenten kunnen deelnemen:

 1. Gezondheidszorg: Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mondzorgkunde, Voeding en Diëtetiek, Verpleegkunde, Acute Medische Hulpverlening,
 2. Sport: Sport/Gezondheid/Management, Leraar Lichamelijke Opvoeding, Sportkunde, Sport en Bewegingseducatie
 3. Welzijn: Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 4. Economie en Management: Accountancy, Bedrijfseconomie, Bedrijfdkunde, Commerciele Economie, Facility Management, Financial Services Management, Food & Business, HBO-Recht, Human Resource Management, Logistiek en Economie

Om toegelaten te worden tot de minor overleg je een portfolio, waaruit op basis van studieresultaatoverzicht en schriftelijke motivatie blijkt dat je:

 1. de eerste twee studiejaren volledig en succesvol hebt afgerond (120 studiepunten). Van deze eis kan in overleg met jouw studieloopbaanbegeleider afgeweken worden.
 2. gemotiveerd en bereid bent tot interdisciplinaire samenwerking
 3. op basis van je eigen oriëntatie je motivatie voor de minor “Waardevol en betaalbaar innoveren ......” motiveert.

 Goed om te weten

De definitieve toelating vindt plaats na een motivatiegesprek.

 • Groepsproduct (met herkenbare individuele inbreng van groepsleden) onderzoek en advies.
 • Presentatie onderzoek en advies.
 • Peer-assessment binnen interdisciplinaire werkgroep.
 • Persoonlijk portfolio met verantwoording eigen leerproces en individuele producten:
  • Verantwoording Individuele bijdrage onderzoek en advies, aansluitend bij eigen discipline
  • Eigen leiderschapsprofiel in relatie tot onderzoek en advies bij innovaties in gezondheidszorg en welzijn
  • Verantwoording verbredende kennisontwikkeling uit de capita selecta, middels bijvoorbeeld een essay

Gedurende de eerste 4 weken van de minor is er een intensief introductieprogramma dat inhoudelijk mede verzorgd wordt vanuit de lectoraten. Daarnaast is er tijd gereserveerd voor werkbezoeken en onderling kennismaken van studenten uit verschillende disciplines.

Vanaf week 5 dien je rekening te houden met 8 uur contacttijd (met begeleiders in groepen) en tijd voor werken in groepen of individueel werken.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn.

De minor kent geen verplichte literatuur.

Er is een lijst met aanbevolen literatuur en andere bronnen beschikbaar.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright