Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
5 februari 2018 t/m 8 juli 2018 -- gesloten (geen doorgang)
Mirjam Nijhuis - Huisjes, Bea van Bodegom

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Mirjam Nijhuis-Huisjes
E-mail: mirjam.nijhuis@han.nl
en Bea van Bodegom
E-mail: bea.vanbodegom@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Tijdens de minor Leaderschip in Enabling Occupation (LEO) (opleiding Ergotherapie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) heb je als ergotherapeut-in-opleiding impact binnen de veranderende gezondheidszorg en ontwikkel je je persoonlijk en professioneel binnen een nieuw werkgebied.

 We staan midden in een transitie van de Nederlandse zorg en welzijn. Deze kenmerkt zich onder andere door een toename van mensen met fysieke functioneringsproblemen, psychosociale en psychische aandoeningen, chronische aandoeningen en (oudere) ouderen. Tegelijkertijd wordt vanuit de overheid gestimuleerd dat mensen meer in hun thuissituatie ondersteund en begeleid worden (in plaats van in een revalidatiecentrum of ziekenhuis) en langer thuis blijven wonen. De nadruk komt te liggen op versterken van eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de burger. Burgers zullen meer zelf doen, naar eigen hulpbronnen zoeken en anderen helpen (Kaljouw en van Vliet, 2015).

De transitie van zorg en welzijn zorgt ervoor dat de vraagstukken van de burgers in de wijk veranderen. Deze vraagstukken ga je oppakken vanuit de concepten van positieve gezondheid. Hierbij staat de veerkracht en de eigen regie van de burger centraal.

De minor LEO biedt een kans voor jou als ondernemende ergotherapeut in opleiding om een nieuw werkgebied te ontdekken! Je leert de mensen (burgers, professionals, vrijwilligers etc.) kennen en gaat op zoek naar de verhalen.

Je ontdekt wat er allemaal speelt in de wijk en gaat actief op zoek naar de vraag achter de vraag, waardoor je de meerwaarde van ergotherapie voor de burgers in de wijk voor alle betrokkenen inzichtelijk maakt!

Het Youtube filmpje ( https://www.youtube.com/watch?v=sOBUcPJFTjs&feature=youtu.be ) geeft een prachtig beeld van de wijk waar je gaat werken.

Kaljouw M., van Vliet K., 2015. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Zorginstituut Nederland.

 

Onderwerpen:

 • Generalistisch en specialistisch
 • Participatie en ergotherapie
 • Vraag in zorg en welzijn
 • Leiderschap
 • Actieonderzoek
 • Interesse- en talentgericht

Soort minor:

 • Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).
 • Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Tijdens deze minor ga jij midden in de wijk (vanuit je eigen werkplek in De Allesbinder (onderdeel van het Honigcomplex) in Nijmegen) in partnerschap met de burgers in de wijk een verbetering bewerkstelligen. Je maakt verbinding tussen de kennisdomeinen zorg en welzijn, waarbij participatie in de wijk centraal staat. Als ondernemende ergotherapeut in opleiding ga je met én voor burgers in de wijk innovatieve activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om het dagelijks handelen mogelijk te maken. Je ontwikkelt je als ‘professional in dialoog’, waarbij samenwerken en in verbinding blijven met burgers en hun formele– en informele netwerken van essentieel belang is. Hierdoor leer je een link te leggen tussen de organisatie van de zorg enerzijds en de organisatie van de participatiesamenleving anderzijds.

In deze lastige, complexe situatie hou je rekening met sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, maak je ethische afwegingen en krijg je diepgaand inzicht in de ontwikkelingen binnen gezondheid, welzijn en ergotherapie.

Inspiratie haal je uit excursies naar verschillende wijken/wijkteams in Nederland, een studiereis naar Ierland waar community-based werken de norm is én verschillende inspiratiecolleges van experts.

Tijdens deze minor maak je een flinke persoonlijke en professionele ontwikkeling als ergotherapeut in opleiding door. Je ontwikkelt je persoonlijk leiderschap vernieuwende context en laat zien hoe je jezelf binnen een nieuw werkgebied als ergotherapeut positioneert. Je bent hiermee een voorbeeld voor ergotherapeuten in Nederland.

Competenties

 • Inventariseren en analyseren
 • Ondersteunen en versterken
 • Ondernemen
 • Onderzoeken
 • Leren en ontwikkelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten Ergotherapie niveau 2

Voorwaarden voor deelname

Minimaal 90 studiepunten behaald inclusief Propedeuse

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Formatieve beroepsproducten:

 • Actieonderzoek (Participative Action Research (PAR)) met als uitkomst één (of meerdere) betekenisvolle activiteit(en) die in partnerschap met burgers in de wijk zijn ontstaan.
 • Artikel over burgerparticipatie en het dagelijkse handelen (op basis van het actieonderzoek). Summatieve tentamen:
 • Portfolio bestaande uit twee onderdelen. Ten eerste een individueel (visie) document over de elementen van meesterschap in het mogelijk maken van het (dagelijks) handelen en over de relatie tussen ergotherapie, participatie en de wijk. Ten tweede een profielschets van jezelf als ‘leader in enabling occupation’ voor nu en in de toekomst, waarin je persoonlijke talenten en ontwikkelingstraject tot uitdrukking komen. Dit in combinatie met een portfoliogesprek.
 •  

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Je gaat in de wijk samen leren en samen werken met docenten, studenten, burgers en professionals vanuit andere disciplines. Je hebt een eigen werkplek in de Allesbinder in Nijmegen tot je beschikking. Er wordt vanuit gegaan dat je van maandag t/m vrijdag beschikbaar bent.
Onderwijs vindt plaats in dagdelen. Dit onderwijs is deels aanbodgericht, maar ook talent en interessegericht.

Werkvormen:

 • Internationale studieweek (Ierland)
 • Excursies naar verschillende wijken in Nederland
 • Actieonderzoek in de wijk met medestudenten (critical friends)
 • Inspiratie colleges
 • Leerwerkplaats
 • Coaching en begeleiding
 • Intervisie
 • Dialooggroepen

Verplicht:

 • Elizabeth A. Townsend, Helene J. Polatajko, Janet M. Craik,Claudia M.von Zweck,. (2011). Introducing the leadership in enabling occupation (LEO) model. Canadian Journal of Occupational Therapy, 78(4), 255-259.
 • Granse, Mieke le., Hartingsveldt,M.J.van., (2012). Grondslagen van de ergotherapie. Amsterdam: Reed Business.
 • Toomey, A. ( 2011)). Empowerment and disempowerment in community development practice: Eight roles practitioners play. Community Development Journal Vol 46 No 2 April 2011 pp. 181–195 181
 • © MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken. ( 2011) . Werken vanuit zelfregie. Wat houdt dat in? Te downloaden van: htps://www.movisie.nl/publicaties/werken-vanuit-zelfregie-wat-houdt
 • Meesters, Joos, Basten, Floor, & Biene, Martha van. (n.d.). Vraaggericht werken door narratief onderzoek. (Igitur.) Igitur. Te downloaden van:

http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal/lectoraat/lokale-dienstverlening/publicaties/_attachments/vraaggericht_werken_door_narratief_onderzoek.pdf

Aanbevolen

 • Ikiugu, Moses N.,Pollard, Nick.,. (2015). Meaningful living across the lifespan : Occupation-based intervention strategies for occupational therapists and scientists. [S.l.]: Whiting & Birch Ltd.
 • Townsend, Elizabeth A.,, Polatajko,Helene J.,. (2007). Enabling occupation II : Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation. Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists.
 • Watson, Ruth,Swartz, Leslie,,. (2004). Transformation through occupation. London; Philadelphia: Whurr.
 • Beagan, B. L.,. (2015). Approaches to culture and diversity: A critical synthesis of occupational therapy literature: Des approches en matiere de culture et de diversite : Une synthese critique de la litterature en ergotherapie. Canadian Journal of Occupational Therapy Canadian Journal of Occupational Therapy.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright