Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je leren hoe je cliënten kunt coachen naar blijvende gedragsverandering, zodat ze gezonder gaan leven en hiermee hun kwaliteit van leven verhogen en ze makkelijker mee kunnen doen in de maatschappij? Dan is de Minor Gedrag bij leefstijl en gezondheid iets voor jou!

De minor richt zich op het verwerven van kennis en inzicht in de relatie tussen (verstoord) gedrag en gezondheid. Hierbij wordt gekeken naar gezonde cliënten met eventuele risicofactoren. Gedrag binnen de BRAVO-factoren staat hierbij centraal. BRAVO staat voor meer bewegen, niet roken, minder alcohol, gezondere voeding en voldoende ontspanning.

De minor geeft handvatten om cliënten te coachen bij het aanpassen van hun leefstijl (om gezond en verstoord gedrag te veranderen), met als doel de participatie in de maatschappij en de kwaliteit van het leven van de cliënt te vergroten. Daartoe horen interventies (o.a. gesprekstechnieken en behandelplannen) om gezondheid en herstel van (verstoord) gedrag te bevorderen en/of het leren omgaan met (verstoord) gedrag.

Onderwerpen
De minor richt zich op het coachen en begeleiden van: 

 • Mensen met een risico op (chronische) ziekten, waarbij leefstijlverandering van belang is
 • Mensen met (kans op) overgewicht
 • Mensen met een inactieve leefstijl of voor wie bewegen van belang is in het kader van gezondheid
 • Mensen die moeite hebben met het vinden van een juiste balans tussen ontspanning en stress

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Dit is tevens een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je kunt methodisch literatuuronderzoek doen naar gedrag, gedragsfactoren en (effectieve) interventies gericht op leefstijl.
 • Je kunt cliënten coachen gericht op leefstijlverandering met behulp van het KLG-Model, waarbij je technieken vanuit Motivational Interviewing toepast.
 • Je kunt op methodische wijze een cliënt behandelen op basis van een casus uit de praktijk van de eigen discipline.
 • Je hebt kennis van gedragsmodellen, gedragsbeïnvloedingstechnieken, verstoord en gezond gedrag en gezondheid, gedragsfactoren, veranderingsstrategieën, motivational interviewing, BRAVO-factoren, KLG-model.
 • Je kunt een groepsinterventie uitvoeren, gericht op leefstijlverandering.

Competenties

De minor richt zich op de volgende hoofdcompetenties:

 • Diagnosticeren
 • Behandelen en begeleiden
 • Kennisontwikkeling en professionalisering
 • Samenwerken in professionele relaties

In de minor komen de volgende twee achtergrondcompetenties aanbod:

 • Werken aan kwaliteit
 • Persoonlijke ontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is bedoeld voor (toekomstige) professionals  in de gezondheidszorg die interesse hebben in gedrag- en gedragsverandering en leefstijlcoaching. Bijvoorbeeld studenten van paramedische opleidingen, verpleegkunde, sport- en bewegingsopleidingen.

Voorwaarden voor deelname
Je hebt tenminste 90 EC gehaald.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Het eindcijfer van de Minor wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de deeltentamens. De student beheerst deze Minor voldoende, als het gewogen gemiddelde van de deeltentamens minimaal een 5.5 is. Het gewogen eindcijfer van de minor wordt afgerond op een heel cijfer.

De deeltentamens omvatten een kennistoets, een artikel, een behandelplan en een gesprek.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Je hebt 10 – 20 contacturen per week. Het rooster kan per week varieren. Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag (8.45 - 17.30) beschikbaar zijn.

Werkvormen

Je gaat aan de slag met de verschillende opdrachten in projecturen. Daarnaast krijg je in leerlijnen en gastcolleges kennis aangeboden die ondersteunend zijn aan de opdrachten. Deze kennis zal worden aangeboden door middel van practische en actieve werkvormen, waarin je zelf ook keuzes kunt maken. Docenten zullen veelal vraaggericht en dialooggericht werken.

 

Wat vinden studenten goed in deze minor?

"Goede verdieping in Motivational Interviewing, maken van een behandelplan en skills gesprek was fijn om het KLG-model in praktijk te brengen/toe te passen. Fijne docenten". (uit studentenevaluatie HBO-Spiegel 2014-2015)

"De betrokkenheid van de docenten, het multidisciplinair werken en de mogelijkheid om regelmatig skills te oefenen met een simulatiepatiënt". (uit studentenevaluatie HBO-Spiegel 2014-2015)

"De motivational interviewing lessen, de hele tweede periode skills. Leuke gastcolleges! Goede docenten". (Uit studentenevaluatie HBO-Spiegel 2014-2015)

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2009) Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg. Werken aan gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt. Ekklesia. ISBN: 9789075569476


Bijma, M. & Lak, M. (2012) Leefstijlcoaching. Kernvragen bij gedragsverandering. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031388585

Aanbevolen:

Brug, J., Assema van, P., & Lechner, L. (2012). Gezondheidsbevordering en gedragsverandering. Een planmatige aanpak (8e druk). Assen: van Gorcum.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright