Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij als diëtist, ergotherapeut, logopedist of verpleegkundige werken met kinderen met complexe stoornissen? Wil je hen behandelen en begeleiden, zodat ze zich beter kunnen redden in hun leefomgeving? Volg dan de minor ‘Het kind centraal bij de HAN.


In deze minor leer je hoe je kinderen diagnosticeert of behandelt die een of meerdere (ontwikkelings)stoornissen/beperkingen hebben.
Het gaat in het bijzonder om kinderen die functies of activiteiten niet kunnen uitvoeren of kinderen waarvan de ontwikkeling verstoord dreigt te raken. Paramedici en verpleegkundigen hebben een belangrijke functie bij de preventie, het opstellen van een adequaat behandel- of oefenprogramma, het adviseren en het doorverwijzen.

Dit zijn onderwerpen die in deze minor aan bod komen:
• Multidisciplinaire samenwerking
• Psychologische en pathologische ontwikkeling van het kind (bijv. sociale ontwikkeling, kinderen met neuromusculaire aandoeningen)
• Ouderbegeleiding
• Voedingsproblematiek
• Communicatieproblematiek
• Schrijfproblematiek
• Mobiliteitsproblematiek
• Zelfzorgproblematiek
• Rouwverwerking
• Kindermishandeling

 

Soort minor
De minor 'Het kind centraal;een interdisciplinaire benadering van complexe stoornissen' is een verdiepende en verbredende minor met eindniveau 3. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroeps(profiel). In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

 

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw (leer)wensen en eisen.

 1. Studenten leren een totaalbeeld van de ontwikkeling van kinderen of invloedsfactoren op deze ontwikkeling, waarbij aandacht wordt besteed aan de motorische ontwikkeling, de ontwikkeling van de fijne motoriek, de spraak/taal ontwikkeling, de spelontwikkeling, de ontwikkeling van eten/drinken, voeding(intake) en de sociaal-emotionele ontwikkeling en veiligheid.
 2. Studenten leren de werkgebieden van de andere disciplines kennen en weten bij welke hulpvraag deze expertise wordt ingezet.
 3. Studenten leren evidenced based werken rondom het onderwerpen kind en omgeving.
 4. Studenten leren onderzoeken, diagnosticeren, interveniëren van kinderen uit de verschillende diagnosegroepen.
 5. Studenten leren interdisciplinair werken bij kinderen met complexe problemen.
 6. Studenten leren interdisciplinair samenwerken met de omgeving van het kind.

Competenties

Studenten Paramedische Studies en Verpleegkunde Studies werken aan de volgende competenties:

 1. Diagnosticeren, behandelen en begeleiden, advies en voorlichting, aan het kind en de omgeving
 2. Samenwerken in professionele relaties
 3. Werken aan kwaliteit
 4. Persoonlijke ontwikkeling
 5. Kennisontwikkeling en professionalisering

 

 

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is geschikt als je Verpleegkunde studeert of een paramedische studie volgt: Ergotherapie, Logopedie en Voeding & diëtetiek en geïnteresseerd bent in kinderen met complexe problemen zoals kinderen met een cerebale parese, ernstige gedragsproblemen.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt 90 EC behaald waarvan 60 EC in de propedeusefase en 30 EC in hoofdfase 1.
 • Het is raadzaam dat je al een praktijkstage hebt gelopen als je deze minor wilt volgen

Goed om te weten
De minor bestaat uit een gezamenlijk deel waar studenten ergotherapie, logopedie, verpleegkunde en voeding & diëtetiek gezamenlijk onderwijs volgen en een vakspecifiek deel waarbij het onderwijs plaatsvindt met studenten van de eigen opleiding. Deze multi- en monodelen lopen parallel aan elkaar gedurende het gehele semester. In de multidelen ligt de eerste weken de nadruk op de normale ontwikkeling van het kind en het verkennen van elkaars expertise. In de laatste weken wordt met een multidisciplinair behandelteam gewerkt rondom complexe casuïstiek.

De minor ondergaat een verandertraject het komende half jaar, dus in schooljaar 2018-2019 (februari - juli 2019) zal de minor wellicht een andere indeling krijgen.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets over fysiologische en pathologische ontwikkeling van het kind en de gevolgen op de verschillende ontwikkelingsgebieden
 • Integrale toets: Portfolio met gesprek
  Je hebt een beoordelingsgesprek met twee examinatoren. Deze examinatoren zijn deskundig op het gebied van de betreffende beroepstaak in de context "Het kind centraal".  Bij de toets bekijken de examinatoren van tevoren jouw portfolio. In het gesprek komen de volgende onderdelen aan bod:
  • Onderbouwing van de competentiebeheersing op basis van het beroepseigen competentieprofiel
  • Diagnosticeren en behandelen van een kind met een pathologische ontwikkelin
  • Samenwerking in een interdisciplinair team
  • Advies geven aan ouders en mantelzorgers van een kind met pathologische ontwikkeling

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Gemiddeld heb je 15-19 lesuren per week verspreid over drie tot vier dagen. De resterende tijden en dagen werk je in groepjes of individueel aan het uitwerken en uitvoeren van opdrachten. Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken volgen van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur)  is geen optie

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Werkgroepen
 • Vaardigheidslessen
 • Onbegeleide werkgroep
 • Cursus
 • Workshops op locatie

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright