Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- open

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Veroniek Simons
E-mail: veroniek.simons@han.nl
Tel: 0655218876

 

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

 

Hou je van spelen? Van drama? Van theater?
Grijp dan nu je kans om je met de minor Drama en theater in het onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verder te verdiepen in drama en theater.

Op scholen is er grote behoefte aan docenten die vakoverstijgend kunnen werken. Theater/drama is daarbij een krachtig bindmiddel. In deze minor verken je al spelend verschillende theater- en dramavormen en leer je hoe je deze kunt ontwerpen en begeleiden. Want het begeleiden van spel vereist een heel andere didactiek. Je ontwikkelt je kwaliteiten als begeleider en ontwerper om uiteindelijk op je werkplek met een mooi eindproduct te komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een theaterstuk met je leerlingen of een themavoorstelling die je zelf op scholen gaat spelen. We bieden een praktijkgericht programma met veel spel.

Inhoud van de minor:
Theater/drama is een krachtig middel. Het kan je raken en je ogen openen. En het kan verbinden, nieuw inzichten creëren, plezier geven, als uitlaatklep werken.
Uiteindelijk resultaat: een mooi eindproduct op de werkplek in de vorm van bijvoorbeeld:

 • Een theaterstuk met leerlingen
 • Een themavoorstelling gekoppeld aan een workshop
 • Een reeks lessen waarin je dramawerkvormen koppelt aan een thema of een specifiek vak

Hierbij komen verschillende rollen van de student aan bod:

 • De student als speler en vormgever
 • De student als onderzoeker en ontwerper
 • De student als begeleider

Zowel binnen het instituut als op de werkplek wordt aan deze rollen gewerkt.

Drama en theater

De student als speler en vormgever.

Kennismaken met theaterstijlen, stromingen, opvattingen, en theatergeschiedenis. Kennismaken met toepassingen daarvan in het onderwijs d.m.v. dramawerkvormen.

Drama en theater, hoe begeleid je dat?

Verschillende drama werkvormen worden praktisch onderzocht tijdens de colleges. Je ervaart welke werkvormen voor welke doelen ingezet kunnen worden en hoe je deze zelf kunt aanbieden en begeleiden. Er wordt gericht verdiepend onderzoek gedaan. Tenslotte worden de belangrijkste leereffecten uitgewerkt binnen een theatrale presentatie.

Drama en theater op de werkplek

De ontwikkeling en uitvoering van het drama/theaterproject op de leerwerkplek.

Wat kun je zoal gaan doen?

 • Drama en theater leren toepassen bij lesinhouden of trainingsinhouden.
 • Een themavoorstelling maken die je zelf op scholen gaat spelen.
 • Workshops ontwikkelen en uitvoeren, gekoppeld aan een themavoorstelling.
 • Projecten ontwikkelen en begeleiden in vakoverstijgende zin, waarbij specifieke aandacht gegeven wordt aan de mogelijkheden van drama en theater.
 • Leren vormgeven van thema’s op het terrein van bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als pesten, alcohol en drugs, effecten van een multiculturele samenleving, omgaan met agressie.
 • Theater als middel inzetten bij het begeleiden van buitenschoolse activiteiten, naschoolse opvang, vieringen, schooltoneel, musical, theatersport e.d

kijk hier waarom je deze minor moet kiezen!

Soort minor

Voor studenten van de lerarenopleidingen van HAN ILS is het een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je  verder binnen je eigen beroep(profiel).

Voor studenten van andere onderwijsinstellingen dan HAN ILS is het een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. Deze minor kan in overleg met de uitvoerende docenten ook als lint-variant gevolgd worden.

Beroepstaken

 • BT 1 Lesgeven en trainen
 • BT 2 Begeleiden van lerende(n)
 • BT 3 Ontwerpen van leerarrangementen
 • BT 4 Bijdragen aan de onderwijsorganisatie
 • BT 5 Ontwikkelen van vakdeskundigheid

Competetenties

1. Interpersoonlijk competent

2. Pedagogisch competent

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

4. Organisatorisch competent

5. Competent in samenwerken met collega’s

6. Competent in samenwerking met de omgeving

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Pabo
 • Verschillende richtingen van Social Studies (Pedagogiek, Psychologie, CMV, CTO, SPH)
 • Communicatie, mediatechniek
 • Opleidingskunde
 • En overigen die drama en theater willen koppelen aan hun beroep

Voor derde- of vierdejaars studenten uit deze studierichtingen is deze minor een goede aanvulling op hun major-programma.

 

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt wat aantoonbare ervaring opgedaan met het vak drama
 • Je hebt affiniteit met het theatervak
 • Je bent in staat 100% aanwezig te zijn en  compenseert gemiste lessen in parallel groep of door middel van een compensatie opdracht

Goed om te weten

 • Er is een mogelijkheid om als deeltijder/cursist in te stromen. Er zijn speciale aanpassingen in het programma mogelijk. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek Deeltijdstudenten moeten rekening houden met lessen op twee dagen. Zij kunnen eventueel een jaar over het programma doen.
 • Kosten van voorstellingen en externe workshops worden vanuit een gezamenlijke kas betaald. Momenteel is de bijdrage aan deze kas op €80 per persoon gesteld.
 • Deeltijdstudenten volgen een deels aangepast programma. Zij zijn b.v. vrijgesteld van de externe activiteiten.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • De speelvloer wordt gebruikt om informatie over te dragen tijdens presentaties die als toets functioneren.
 • Alle toetsen zijn praktijkgericht met een schriftelijke en/of theoretische verwerking.
 • Stagevoorstellingen en andere producten worden getoetst als product waarbij het proces een belangrijke factor is.
 • Een literatuuronderzoek wordt als toets gekoppeld aan een praktijk gerelateerde onderzoeksvraag.
 • Reflecteren op eigen ontwikkeling is een vast onderdeel bij de afsluiting van iedere onderwijseenheid.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De drie onderwijseenheden worden in de eerste 10 weken op drie verschillende dagen aangeboden. De lestijd beslaat op die dag een dagdeel, de overige tijd wordt ingezet voor repetities en groepsopdrachten.

De overige dagen worden naar eigen inzicht besteed aan zelfstudie, workshops, gezamenlijke repetities. Na 10 weken is de lesgebonden tijd nog op 1 dag en de rest van de gehele werkweek kan ingezet worden voor het uitvoeren van stageprojecten. De eerste kennismakingsweek zijn er diverse  extra voorstellingen en workshops. Theaterbezoek vraagt enkele avonden in de lesperiode.

Werkvormen
Binnen deze minor volg je werkcolleges drama en theater. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Drama- en theaterwerkvormen
 • Presentaties
 • Theaterbezoek
 • Workshops intern en extern
 • Intervisie en stagebegeleiding
 • Stageproducten ontwikkelen en uitvoeren
 • Beeldregistraties 

Is altijd actueel en wordt bij de start van de minor bekend gemaakt.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright