Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Gwendolijn Boonekamp

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Contactpersoon Gwendolijn Boonekamp
E-mail: gwendolijn.boonekamp@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Als je lekker in je vel zit en je voelt je gezond dan leer en presteer en functioneer je beter. Vind jij het interessant om als schakel en adviseur mensen en organisaties hierbij te helpen? Spreekt de schoolsetting en/of de wijksetting je aan? Dan is deze minor zeker iets voor jou!

In deze minor leer je hoe je als een verbindende schakel samenwerkt met allerlei partijen. In een wijk zijn dit bijv. buurbewoners, lokale organisaties en winkeliers. In een school zijn dit leerlingen, leraren, directie en andere betrokken in en om de school. Je leert hoe je factoren die gezondheid, welzijn en prestatie binnen een school of een wijk beïnvloeden, zichtbaar maakt en activeert. Dit kunnen talenten, ervaringen, netwerken en hulpbronnen van leerlingen en burgers en hun omgeving zijn. Hiermee beïnvloed je op positieve wijze de (leer)prestaties en vitaliteit van de betrokkenen, of dat nou leerlingen, leraren of burgers zijn. 

In deze minor link je onderzoek, theorie en praktijk en kom je tot gezamenlijke en praktische oplossingen voor 'gezonde' uitdagingen. 

 Topics

 • Methoden om hulpbronnen in kaart te brengen en te activeren.
 • Whole School, whole community, whole child Approach.
 • Invloed van de omgeving.
 • Positive health.
 • Eigenaarschap en empowerment.
 • Samenwerkings- en projectmanagement vaardigheden.
 • Communicatie.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

 • Visualising: In een essay beschrijf je jouw visie op wat een ‘healthy school’ of een 'healthy community' is;
 • Mapping: In een topografische analyse beschrijf je welke factoren een bijdrage leveren aan de droom en de ambitie van de school of de wijk.
 • Designing: In een ontwerp maak je inzichtelijk op welke manier de school of de wijk hulpbronnen kan activeren om haar droom/ambitie te realiseren.
 • Performing: In een performance assessment laat je zien dat je in staat bent geweest om de school of de wijk op gang te helpen bij de uitvoering van het plan.
 • Monitoring: middels een reflectie maak je inzichtelijk welke verbeteringen mogelijk zijn in het leerproces van de school of de wijk.

Je bent facilitator van het leerproces van de school/wijk.

 

Competenties:

 • Faciliteren
 • Samenwerken
 • Strategisch en analytisch denken
 • Communiceren
 • Innoveren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is met name interessant voor studenten Sport en Bewegen, Educatie, Verpleegkunde, Paramedische studies en Sociale studies. Een oriënterend gesprek kan op verzoek plaatsvinden.

 

Toegevoegde waarde

De minor helpt je in je ontwikkeling als professional/coördinator binnen een ‘healthy school’ of een 'healthy community'. Je gaat in de praktijk aan de slag met enthousiaste scholen en lokale wijkinitiatieven en andere partners zoals bijv. de GGD en Sportservice. De opdracht sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen waarin gezondheid en zelfmanagement steeds belangrijker is.

 

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent in het bezit bent van een hbo-propedeuse
 • Je hebt basiskennis over gezondheidsbevordering en primaire preventie

Als je deze voorkennis niet hebt, dan is het maken van een bijspijker- of instroomopdracht verplicht. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

 

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze: 

 • Essay
 • Topografische analyse
 • Ontwerp
 • Performance assessment
 • Reflectie

 

Elk onderdeel telt evenredig mee voor het eindcijfer en moet met een voldoende afgerond worden.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er zijn 3 lesdagen en in totaal ongeveer 260 uur geprogrammeerde contacttijd. Daarnaast wordt in projectgroepen gewerkt aan groepsopdrachten, zijn er veldwerkzaamheden en is er zelfstudie en tijd nodig voor de lesvoorbereidingen en individuele opdrachten.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Tutorgroepen
 • Werkcolleges
 • Practica
 • Projectopdrachten
 • Zelfstudieopdrachten

Indien mogelijk organiseren we een excursie of congresbezoek. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Goed om te weten
Veel van het materiaal is in het Engels, zowel ondersteunende literatuur als videofragmenten en sommige presentaties en gastsprekers. 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright