Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 september 2018 t/m 2 februari 2019 -- gesloten (vol)

Er wordt in de minor gewerkt met Nederlandstalige en Engelstalige literatuur.

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Een goed gebouw begint bij jou! Doe de minor Mens en Gebouw aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het ontwerpen van gebouwen is een interessant proces. Maar óók ingewikkeld. Bij bijna ieder ontwerpproces gaan er wel dingen mis. Zeker als het om grote gebouwen gaat. Dit uit zich dan in ‘fouten’ in een gebouw die voor de gebruiker erg storend kunnen zijn. Denk daarbij aan: onhandige ruimtes, een verkeerde ligging van ruimtes, een hinderlijke lichtinval, de weg moeilijk kunnen vinden (desoriëntatie), ongunstige looproutes, hoge onderhoudskosten, enz.

In de minor ‘Mens en Gebouw’ gaat het om de vraag hoe je dit kan voorkomen. En waar je bij het ontwerp op moet letten. Tijdens de minor kruip je daarom in de huid van zowel de gebruiker als de ontwerper.

Onderwerpen
De onderwerpen die in deze minor aan bod komen zijn ondermeer:

 • Gebruikersgericht ontwerpen en plannen
 • Post Occupancy Evaluation (POE): onderzoeken en observeren van gebouwgebruik
 • Architectuur
 • Bouwkundig tekenen
 • Bouwmanagement
 • Duurzaam bouwen
 • Adviesvaardigheden
 • Creativiteit

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen

 • Functioneren als professionele intermediair tussen gebouwgebruiker en architect
 • Gebruikerswensen met betrekking tot gebouwen inventariseren
 • Fouten in gebouwen opsporen
 • Een duidelijk en volledig Programma van Eisen schrijven
 • De denkwijze van een architect begrijpen
 • Tekeningen en ontwerpen beoordelen
 • Creatief nadenken over ruimtelijke oplossingen

Competenties
In deze minor wordt aangesloten bij het competentieprofiel dat geldt voor de landelijke opleidingen Facility Management. Er wordt vooral gewerkt aan 2 competenties uit dat profiel gericht op:

 • Onderzoek: analyseren van behoeften met als doel die te vertalen in alternatieven t.b.v. een concrete oplossing
 • Probleemoplossing: creëren van toegevoegde voor mens en organisatie, op het gebied van huisvesting en services (in deze minor ligt de nadruk op het gebied huisvesting)

Aan de volgende competentie wordt ook aandacht besteed, zij het in mindere mate dan de voorgenoemde 2:

 • Financiële haalbaarheid: analyseren van de financiële aspecten met betrekking tot het plannen, ontwerpen, beheren en evalueren van bedrijfshuisvesting

Daarnaast werken studenten aan algemene HBO-competenties op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden, alsmede op zelfsturende competenties die te maken hebben met het reflecteren op eigen handelen en vergroten van de professionaliteit.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.
Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Studenten die vanuit de gebruiker naar gebouwen kijken, in dat kader past de minor goed bij studenten van de opleidingen Facility Management en Bouwkunde
 • Voor iedereen die later op één of andere manier te maken krijgt met renovatie- verbouw- of nieuwbouwprojecten

Voorwaarden voor deelname
Van studenten wordt verwacht dat ze een voor deze minor relevante propedeuse hebben behaald en hun stage hebben afgerond.

Aanmeldingen van studenten die hier niet aan voldoen  worden op basis van individuele motivatie en competenties beoordeeld met betrekking tot:

 • Bouwkunde en bouwkundige materialen (basisbegrippen en toepassingsmogelijkheden)
 • Organisatiekunde (basisbegrippen en basismodellen)
 • Ruimteplanning (begrippen als: vlekkenplan, wandenplan, inrichtingsplan)
 • Kosten inzake gebouwen m.b.t. investeren, exploiteren en budgetteren

 

Goed om te weten

 • Schrijf je op tijd in!
 • Op basis van het aantal aanmeldingen binnen de 1e inschrijftermijn wordt per minor bepaald of deze definitief door gaat.
 • Zijn er na sluiting van de 1e inschrijftermijn meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn dan vindt er een loting plaats. In dit geval gaat de minor niet meer open voor inschrijving in de 2e inschrijftermijn.
 • Zit de minor niet vol na sluitng van de 1e inschrijftermijn dan sluit de inschrijfmogelijkheid in de 2e inschrijftermijn op het moment dat het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De 2 Onderwijseenheden (OWE’s) worden elk getoetst met een individuele schriftelijke toets en een beroepsproduct (zijnde een groepsproduct). Je sluit de delen af met een rapportage en presentatie

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster
De minor bestaat uit 2 onderwijseenheden (OWE’s) van 10 weken.
Het onderwijsschema dat wordt gevolgd, bestaat uit 7 onderwijsweken met aansluitend een toetsperiode.

Per week
De studiebelasting per week is gemiddeld als volgt opgebouwd:

 • Contacttijd per week is ca 12 uur
 • Groepsgebonden projecttijd: 20 uur per week
 • Individuele (zelf)studietijd: 8 uur per week

Het onderwijs is verdeeld over 4 dagen. Een dag per week is vrijgeroosterd voor zelfstudie.

Werkvormen

 • Het onderwijs is een mix van instructiecolleges, werkcolleges en projectwerk in groepen
 • Tevens wordt er een aantal excursies georganiseerd
 • Het project wordt uitgevoerd in een groep van ongeveer 4 studenten

De minor bestaat uit 2 delen:
In het 1e deel gaat het om ‘Confronteren’. Aan de hand van een concrete praktijksituatie voor een echte opdrachtgever ga je knelpunten in de huisvesting achterhalen.

In het 2e deel gaat het om ‘Oplossen’. Je gaat dan onder andere voor de opdrachtgever een Programma van Eisen schrijven die gericht is op het verbeteren van de huidige situatie. Daarnaast wordt je geprikkeld om na te denken over ruimtelijke oplossingen.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright