Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden
J.P. van Vuuren

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

voor inhoudelijke informatie de minortrekker Jan van Vuuren via: JP.vanVuuren@han.nl

 

Kleine aanpassingen in water- en verkeerswegen hebben al snel grote gevolgen voor de omgeving. Volg de minor Gebiedsgericht ontwerpen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ga deze uitdaging aan!

Techniek en omgeving is het motto van deze minor en aspecten als milieu, duurzaamheid, veiligheid en benutting komen aan bod.
Je ontdekt dat het zeer belangrijk is om alle belanghebbende partijen in een vroeg stadium van het ontwerp erbij te betrekken.

Je ontwikkelt innovatieve ideeën voor zowel de uitvoeringswijze als het ontwerp zelf. Als hbo-technicus word je uitgedaagd om met berekeningen en onderzoek aan te tonen wat haalbaar is. Een taskforce, zodat je na je studie gereed te bent voor een prachtige loopbaan als Bachelor Civiel Engineering.

De minor is een verdiepende minor waaraan studenten met afstudeerrichting infrastructuur of waterbouw kunnen deelnemen. Afhankelijk van je voorstudie en afstudeerrichting neem je deel aan de colleges infrastructuur of waterbouw.

Infrastructuur

 • Verkeersmanagement / Gebiedsgericht benutten van het wegennet
 • Aanpassingen op het onderliggende wegennet
 • Verkeer en luchtkwaliteit
 • Ontwerpen van knooppunten in het hoofdwegennet
 • Ontwerpen van kruispunten in onderliggend wegennet: verkeerslichten, rotondes
 • Mobiliteit en gedrag

Waterbouw

 • Ontwerpen van dammen: breuksteentoepassingen
 • Natte waterbouw; baggeren, zandsuppletie
 • Uitvoeringsaspecten; materieel, materiaal, maak- en meetnauwkeurigheid
 • Toegepaste vloeistofmechanica: windgolven, refractie, diffractie, zandtransport, kustmorfologie en ecologie

Overige onderwerpen

 • Programma Plaxis (grondmechanica)
 • Toegepast onderzoek uitvoeren
 • De procesmatige kant voor het realiseren van werken

Soort minor 
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen

 • Opdoen van verdiepende kennis op het gebied van infrastructuur of waterbouwkunde
 • Uitzoeken hoe ontwerpen gedimensioneerd en uitgevoerd moeten worden
 • Uitvoeren van Laboratorium- en praktijkonderzoeken
 • Oefenen in een goede verslaglegging

Competenties

 • Intitieren en sturen
 • Ontwerpen
 • Specificeren
 • Monitoren, toetsen en evalueren
 • Onderzoeken
 • Communiceren en samenwerken
 • managen en innoveren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten die een opleiding Civiele Techniek richting infrastructuur of waterbouwkunde volgen.

Voorwaarden voor deelname

 • Je volgt de opleiding Civiele Techniek richting infrastructuur of waterbouwkunde
 • Je hebt het 3e studiejaar afgerond en in totaal niet meer dan 15 EC achterstand

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Thematoetsen
 • Opdrachtuitwerkingen
 • Assessment

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster
Je hebt verspreid over de week diverse colleges. Het aantal contacturen is ongeveer 18 uur.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Toegepast onderzoek

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright