Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Gerlinde Oversluizen
E-mail: gerlinde.oversluizen@han.nl
Tel: 0655208804

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor WCP leer je hoe de Lean Management filosofie integraal en succesvol wordt toegepast in praktijksituaties, en ontvang je het Lean Green Belt certificaat van het HAN Lectoraat Lean bij afronding!

Veel organisaties en bedrijven vinden het moelijk om Lean toe te passen in hun specifieke omgeving. In de minor WCP verdiep je je in de Lean filosofie en leer je hoe je die kunt gebruiken om te komen tot concrete verbeteringen in de praktijk. We richten ons daarbij niet alleen op seriematige - en klantspecifieke productieprocessen, maar bieden ook specialisaties gericht op de organisatie van productontwikkeling en het inrichten en verbeteren van administratieve en dienstverlenende processen. Tijdens de bedrijfsopdracht breng je deze kennis in praktijk bij een Lean project bij één van de partnerbedrijven van het lectoraat Lean.

Onderwerpen

 • Lean Management, Lean Six Sigma, Quick Response Manufacturing
 • Basis tools zoals probleemanalyse, A3, 5S, TPM, SMED, VSM, statistische tools etc.
 • Toepassing van lean in drie specifieke gebieden (keuze-opties):  Lean Manufacturing, Lean Services, Lean Product development
 • Policy deployment
 • Verandermanagement

Soort minor
In de eerste zes weken van de minor WCP worden zowel de algemene aspecten van Lean behandeld. Daarnaast kies je een specialisatie productie, product ontwikkeling of dienstverlening. Hierin verdiep je je lean kennis. Je past de opgedane kennis vervolgens direct toe in de beroepspraktijk door het uitvoeren van een bedrijfsopdracht bij één van de partnerbedrijven van het lectoraat Lean. De minor is daarom zowel verbredend als verdiepend.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in het 1e semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Door het volgen van de minor WCP/ Lean management leer je het initiëren, uitvoeren en begeleiden van verbeterprojecten in verschillende vakgebieden, gebaseerd op de principes van Lean, QRM en Six Sigma,  als trekker, (assistent-) projectleider of teamlid. Bij het met goed gevolg afronden van de minor WCP ontvang je het Lean Green Belt certificaat van het HAN Lectoraat Lean.

Competenties

 • Vakkennis en vaardigheden: van onder andere continu verbeteren, de Lean filosofie, Value stream, Flow, Kaizen, 5S, Six Sigma, TPM, OEE, Quick
 • Analyseren van processen en organisatie (niveau 3)
 • Inrichten  / ontwerpen van processen en hun besturing, logistieke ketens, organisatie (niveau 3)
 • Adviseren: over procesoptimalisatie, continu verbeteren, logistieke systemen, organisatieontwikkeling (niveau 3)
 • Projectmanagement / initiëren en aansturen van een verbeterproject: projectfasering, projectleiding, aansturen van een multidisciplinair team, rapportage (niveau 3)
 • Effectief communiceren: rapporteren, presenteren, gesprekken voeren, onderhandelen (niveau 3)

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten die een bedrijfskundige, technische of bedrijfseconomische opleiding volgen en zich willen verdiepen in kennis over het continu verbeteren van processen in organisaties door het toepassen van de Lean Management filosofie.

Voorwaarden voor deelname
Voor het volgen van de minor WCP in voltijd moet je aan de volgende eisen voldoen.

 • Toestemming van de SLB-er van je eigen opleiding
 • 120 studiepunten behaald, bij aanvang van de minor
 • Minimaal  een oriënterende stage hebben vervuld, of vrijstelling op basis van MBO-stage
 • Je hebt interesse in - en beschikt over enige bedrijfskundige voorkennis op het gebied van kwaliteit, planning en besturing van processen, logistiek en financiën.

Goed om te weten
Heb je interesse in deze minor, maar voldoe je nog niet (geheel) aan de toelatingseisen, of twijfel je daarover? Neem dan contact op met de contactpersoon van de minor

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets (individueel tentamen)
 • Integrale casusopdracht (groepsopdracht tijdens eerste 6 weken)
 • Bedrijfsopdracht (stage bij bedrijf gedurende 13 weken)

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De structuur van de minor is gebaseerd op het uitvoeren van een verbeterproject met behulp van de A3-methodiek:

 • In de eerste zes weken van het theorieblok (vijf dagen per week) maak je intensief kennis met het vakgebied, gekoppeld aan de A3 methodiek. De theorie van Lean Management wordt behandeld in de vorm van hoor- en werkcolleges, workshops en het uitvoeren van opdrachten.
 • Tijdens het theorieblok werk je ook aan de specialisatie in één van deze gebieden naar keuze: Productie & Logistiek, organisatie van productontwikkeling, inrichten en verbeteren van administratieve en dienstverlenende processen.
 • Vervolgens start je met de bedrijfsopdracht bij één van de partner bedrijven van het lectoraat Lean: Het HAN Lean-QRM Centrum
  Je werkt dan vier dagen in de week bij het bedrijf en bent één dag per week op de HAN, voor verdere verdieping van het vakgebied in relatie tot je bedrijfsopdracht in de vorm van colleges en intervisiebijeenkomsten. Je wordt begeleid door docenten die verbonden zijn aan het Lectoraat Lean en die beschikken over uitgebreide Lean kennis en ervaring.
 • De bedrijfsopdrachten worden door het Lectoraat Lean geselecteerd en in overleg met de partnerbedrijven opgesteld. De bedrijfsopdracht in koppels van twee studenten uitgevoerd.

Er wordt vanuit gegaan dat je tijdens de minor van maandag t/m vrijdag beschikbaar bent.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Workshops
 • Integrale casus opdracht (groepsopdracht tijdens eerste 6 weken)
 • Bedrijfsopdracht (stage bij bedrijf gedurende 13 weken)

De minor WCP maakt gebruik van verschillende Lean literatuur, die deels Engels- en deels Nederlandstalig is.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright