Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- gesloten (vol)
Ilja van Bree, Susanne de Graaf, Jessica Koning, Harriet Onderstal

Voor meer informatie:

https://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/minor-volgen/

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Jessica Koning
E-mail: Jessica.Koning@han.nl
Susanne de Graaf
E-mail: Susanne.deGraaf@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren en hun beschikbaarheid kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Wanted: Nieuwsgierige studenten met gevoel voor trends, issues en het vermogen om tussen de regels door te luisteren naar de echte vraag van de opdrachtgever. Creatieve studenten die onvergetelijke verhalen creëren en deze weten te verspreiden via het juiste middel, of dat nu een post op Facebook of Instagram, een old school persbericht of PR-stunt midden in het centrum is. Gemotiveerde studenten die de mouwen willen opstropen om een semester lang als volwaardig medewerker van ons PR-bureau problemen van echte opdrachtgevers op te lossen. Via de stappen luisteren, nieuws maken en verspreiden probeer je het einddoel van PR te bereiken. Jouw verhaal is zo raak dat anderen het voor je verder verspreiden: de ultieme vorm van engagement.

In deze minor gaat het echter niet alleen om het verhaal van die opdrachtgevers, het draait ook om jou. Waar liggen je krachten op het moment dat je in een PR-bureau werkt en met opdrachtgevers, freelancers, leidinggevenden en collega’s te maken hebt? Hoe kan je ervoor zorgen dat men positief over jou praat? In deze minor kom je er ook achter hoe je kunt beïnvloeden wat mensen over je zeggen. Klinkt dit als een mooi verhaal? Meld je dan aan voor de minor PR & Mediarelaties van de HAN.

Wat biedt de minor jou?

Uiteraard krijg je de nodige training en begeleiding bij het ontwikkelen van je vaardigheden: mediatraining, workshops rondom vloggen, videomontage en beeldtaal, online monitoring en simuleren we een crisissituatie waarbij jij de pers te woord staat. Ook vergroot je je kennis op diverse gebieden zoals reputatiemanagement, crisiscommunicatie, journalistiek, mediarelaties en issuesmanagement.

Alle ins en outs van een PR-bureau krijg je tijdens de minor mee: scrummen, accountmanagement, het (flexibel) inplannen van je activiteiten en uiteraard het ontwikkelen van PR-middelen en het organiseren van een PR-stunt.

Na deze minor ben je klaar voor het PR-vak: naast de nodige kennis en vaardigheden beschik je over de juiste professionele houding en zelfvertrouwen om het PR-vak in te gaan.

Onderwerpen

 • Opstellen van strategische PR-plannen
 • Reputatiemanagement
 • Mediarelaties en woordvoering
 • Journalistiek
 • Bedenken en uitvoeren van een PR-stunt incl mediarelaties in opdracht van een bedrijf
 • Risico & Crisiscommunicatie
 • Priming en framing
 • Storytelling
 • Accountmanagement, scrumming

Soort minor

Dit is een verdiepende minor voor Communicatiestudenten en studenten binnen het commerciële domein (zoals CE en SBRM) van de HAN. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je leert complexe materie te vertalen naar een strategisch advies en de doorvertaling te maken naar de uitwerking in communicatiemiddelen.
 • Je weet wat er speelt in de omgeving van een organisatie en waar de stakeholders zich mee bezig houden
 • Je leert de vertaalslag te maken naar concrete beroepsproducten zoals weblog, digitaal magazine, persberichten, het te woord staan van een journalist, etc.
 • Je leert hoe een PR-bureau werkt
 • Je leert over je persoonlijke PR

De beroepstaak zal in praktijk worden uitgevoerd door deelname aan het PR-bureau. Studenten voeren in multidisciplinair groepsverband opdrachten uit voor bestaande organisaties. De organisaties waarvoor een opdracht wordt uitgevoerd worden door de studenten zelf gezocht. De opdracht resulteert niet alleen in een strategisch plan, maar ook in de realisatie ervan: naast onderzoeken en adviseren ook creëren en realiseren. Daarnaast bedenk je een PR-stunt voor een opdrachtgever en voer je deze uit of zorgt voor de organisatie ervan. Voor de PR-stunt zorg je uiteraard voor mediarelaties.

Competenties

 • LOCO-competentie 3 PLANNEN EN ORGANISEREN

  De communicatieprofessional organiseert en plant de uitvoering van het communicatiebeleid van de organisatie en van de communicatiemiddelen, met inachtneming van de beleidscyclus. Het creëert draagvlak voor meer of minder omvangrijke en complexe communicatieprojecten, stuurt deze aan, coördineert en legt verantwoording af over de behaalde resultaten aan de (interne) opdrachtgever.

 • LOCO-Competentie 4 CREËREN EN REALISEREN

  Om communicatiedoelstellingen bij diverse doelgroepen te kunnen bepalen, moeten communicatiemiddelen gerealiseerd worden. Het kan hier gaan om zowel periodieke als niet-periodieke activiteiten voor interne en externe doelgroepen. De communicatieprofessional verzorgt ontwerp, uitvoering en productie van communicatiemiddelen (concepten, middelen en content).

 • LOCO-competentie 5 REPRESENTEREN

  De communicatieprofessional heeft kennis van de organisatie en geeft blijk van voldoende omgevingssensitiviteit om als ambassadeur voor het bedrijf op te treden wanneer de organisatie gevraagd of ongevraagd in de openbaarheid treedt. Hij kan issues en informatie voor verschillende doel- en publieksgroepen op hun waarde schatten en zodanig communiceren dat recht wordt gedaan aan de belangen en het imago van de organisatie.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

PR en Mediarelaties is een verdiepende minor voor:

 • Communicatie-studenten
 • Studenten Commerciële Economie, Small Business & Retailmanagement, Communicatie & Multimedia Design of andere opleidingen die hieraan gerelateerd zijn.
 • Een minor die je niet alleen professioneel in kan zetten, maar ook jouw persoonlijke PR kan versterken. Je wordt getraind om goed beargumenteerd, overtuigend en zelfverzekerd over te komen in bijvoorbeeld vergaderingen, (sollicitatie)gesprekken en grote bijeenkomsten. Ook je schriftelijke vaardigheden worden verder ontwikkeld.

Voorwaarden voor deelname

 • Propedeuse behaald
 • Je moet als hbo-student een stage hebben gelopen
 • Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris. Daarnaast stuur je je motivatie en cv naar susanne.degraaf@han.nl. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je mag deelnemen!

  Externe studenten moeten eerst een account maken op kies op maat. Na aanmelding via kies op maat stuur je je motivatie en cv naar susanne.degraaf@han.nl. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je mag deelnemen!

 • Er wordt van uitgegaan dat je de basiskennis van communicatie beheerst. Doe je dit niet, dan kan je vooraf deze kennis inhalen door de volgende literatuur door te nemen: Michels, W.J. (2010), Communicatiehandboek, uitgever Wolters Noordhoff. Tijdens de eerste lesweek van de minor krijg je hierover een toets.

Mocht blijken dat door omstandigheden na de inschrijving toch niet voldaan kan worden aan de instapeis 'stage behaald', laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

Goed om te weten

Deze minor kent een limiet van 25 studenten.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Portfolio met communicatiemiddelen: on- en offline teksten en beelden
 • Schriftelijk tentamen
 • Uitvoering en organisatie PR-stunt
 • Individueel eindassessment

Feedback krijg je uitgebreid op de beroepsproducten, voornamelijk tussentijds. Het gaat dan bv om feedback op beroepsproducten als een issuesanalyse, het schrijven van een persbericht of blog etc.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Deze minor is een fulltime minor van een half jaar. Omdat je in de setting van een PR-buro werkt, ben je gemiddeld vier dagen in de week op school aanwezig voornamelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op die dagen vinden ook lessen en de scrumsessies plaats. Afspraken met opdrachtgevers maak je op het meest geschikte moment. Dat kan ook op woensdag zijn. De PR-stunt en andere werkzaamheden voor opdrachtgevers organiseer je op het meest geschikte moment, dat kan op alle werkdagen, maar ook in de avonduren of het weekend zijn.

Locatie: Nijmegen

Werkvormen

 • Hoor- en werkcolleges
 • Gastcolleges
 • Trainingen zoals woordvoering en crisiscommunicatie
 • Bedrijfsbezoeken
 • Projectopdrachten

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright