Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
2 september 2019 t/m: 31 januari 2020 -- gesloten (vol)
Gijs Bloemsaat

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

E-mail: Info minor 

Minorcoördinator: Gijs Bloemsaat, docent Toegepaste Psychologie 

Tel: 06 55291082

Mail: gijs.bloemsaat@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij meer psychologische kennis en vaardigheden in jouw professionele rugzak? Leer de voor jou relevante gesprektechnieken om jouw professionele doel te bereiken. Verdiep je in manieren om gedrag van jezelf en anderen inzichtelijk te krijgen en helpen te veranderen.

Wil jij relevante interventies bij individuen en groepen leren toe passen? Wil jij meer weten van psychologische methodieken en wat jij daarmee kan veroorzaken in jouw werkprocessen? Wil jij samen met geïnteresseerde medestudenten jezelf verdiepen als professional in het toepassen van actuele psychologische technieken? Maak dan kennis met state-of–the-art kennis van gedragsbeoordeling en beïnvloedingsstrategieën. Geef je op voor de Minor "Psychologie: gedragsverandering voor Professionals" bij de HAN!

Hoe krijg je jouw opdrachtgever zover dat hij meegaat in jouw advies? Hoe zorg je dat een individuele medewerker het beste uit zichzelf haalt? Wie ben jij als professional en wat zijn jouw persoonlijke ontwikkelpunten? Voer Praktijkopdrachten uit waarin je leert om gedrag te duiden en veranderen.

Praktijkopdracht 1 is het adviseren in een psychologisch vraagstuk binnen een organisatie. Enkele voorbeelden van opdrachten zijn veilig handelen op de werkvloer, attitude verandering ten aanzien van nieuwe technische mogelijkheden, verminderen van rondslingerend afval in een basisschool, bevorderen van gezond gedrag onder personeel enzovoort. Je brengt het vraagstuk in beeld (oriëntatie), vindt hiervoor mogelijke verklaringen (analyse) en stelt mogelijke oplossingsrichtingen voor aan je opdrachtgever (advies). Dit alles werk je uit in een adviesrapport.

Praktijkopdracht 2 is een ontwikkelvraagstuk of een verandervraagstuk van je coachee (de persoon die jij gaat coachen). Je gebruikt naast basale gesprekstechnieken, technieken uit oplossingsgericht coachen, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie om je coachee / cliënt naar het gewenste doel te leiden. Daarnaast kun je ook meer lichaamsgerichte interventies inzetten zoals ontspannings-en activeringstechnieken.

Je gebruikt voor je praktijkopdrachten de theorie en vaardigheden die je aangeboden krijgt tijdens de minor. De praktijkopdrachten ga je zelf werven; tijd dus om je netwerk in te zetten! Hierin word je ondersteund door een workshop over acquisitie.

Het onderwijs is vormgegeven volgens een aantal “High Impact Learning that Lasts” principes wat maakt dat veel leren in interactie (tussen studenten onderling en docenten en experts) tot stand komt. Je zal daartoe voorbereidende oriëntaties en leesopdrachten krijgen.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Praktische toepassingen vanuit:
  • Motiverende gespreksvoering
  • Oplossingsgericht werken
  • Cognitieve gedragstherapie
 • Ontspanningstechnieken op basis van spierrelaxatie en ademhalingsregulatie
 • Gezond en ongezond gedrag/effectief en ineffectief gedrag
 • Gedragsbeïnvloeding: individu, groep, organisatie (nudging, verleiden)
 • Kwalitatieve analyse van gesprekken
 • Psychologische testen (persoonlijkheid, intelligentie, coping etc.)
 • Je bent in staat een aanzet te geven voor een beoogde gedragsverandering binnen een organisatie door een probleeminventarisatie uit te voeren, oplossingsrichtingen te definiëren met een adviesplan voor de gedragsverandering.
 • Je bent in staat om een probleeminventarisatie uit te voeren. Daarbij stel je een contextbeschrijving op en voert een stakeholderanalyse uit onder de betrokkenen van de beoogde gedragsverandering. Deze probleeminventarisatie komt op wederkerige/afgestemde wijze tot stand.
 • Je bent in staat om oplossingsrichtingen te formuleren op basis van de probleeminventarisatie.
 • Je bent in staat om in een één op één relatie gedragsverandering tot stand te brengen door het inzetten van passende gesprekstechnieken.
 • Je bent in staat om een werkrelatie op te bouwen door je gedrag af te stemmen op het tempo, niveau en motivatie van je gesprekspartner.

 

Competenties

 • Je ontwikkelt je vermogen om gedrag te beoordelen
 • Je verhoogt je vermogen om gedrag te beïnvloeden
 • Je professionaliseert in de mate waarin je kan reflecteren op jouw gedrag en dat van anderen

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in het vergroten van zijn psychologische bagage in zijn werkprocessen. Deze minor is met name geschikt voor studenten buiten het sociale domein.

Voor studenten binnen het sociale domein kan het programma teveel overlap vertonen met het eigen major programma. Neem bij twijfel hierover contact op met de minorcoördinator Gijs Bloemsaat.

Goed om te weten

Deze minor is nadrukkelijk ontworpen voor zowel deeltijd studenten als voltijd studenten. Dit betekent dat de deeltijd studenten leerwegonafhankelijk getoetst kunnen worden. 

Voorwaarden voor deelname

Voor de minor geldt de minor-minimumeis: propedeuse + 40 EC in de hoofdfase behaald

De toetsing bestaat uit de beoordeling van twee praktijkopdrachten.

Praktijkopdracht 1: Adviseren over een psychologisch vraagstuk binnen een organisatie. Hiervoor lever je een adviesrapportage op.

Praktijkopdracht 2: Videocompilatie van een coachingstraject met daarbij een schriftelijke onderbouwing van en reflectie op het coachingstraject.

Als voltijdstudent krijg je op woensdagmiddag en op de vrijdag (9-17u) onderwijs aangeboden. Ben je deeltijdstudent, dan kom je alleen op vrijdag (9-17u) naar de HAN in Nijmegen. Daaromheen werk je zelfstandig aan je praktijkopdrachten en de voorbereidingen op de onderwijsdagen.

Werkvormen

 • Trainingen
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Projectopdrachten
 • Coaching on the Job

Na inschrijving ontvang je voorafgaand aan de minor een actuele literatuurlijst.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright