Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- open
Gijs Bloemsaat

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

E-mail: Info minor 

Docent: Gijs Bloemsaat 

Tel: 06 55291082

Mail: gijs.bloemsaat@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij meer psychologische kennis en vaardigheden in jouw professionele rugzak? Leer de voor jou relevante gesprektechnieken om jouw professionele doel te bereiken. Verdiep je in manieren om gedrag van jezelf en anderen inzichtelijk te krijgen en helpen te veranderen.

Wil jij relevante interventies bij individuen en groepen leren toe passen? Wil jij meer weten van psychologische methodieken en wat jij daarmee kan veroorzaken in jouw werkprocessen? Wil jij samen met geïnteresseerde medestudenten jezelf verdiepen als professional in het toepassen van actuele psychologische technieken? Geef je dan op voor de Minor “Psychologie: gedragsverandering voor Professionals” bij de HAN!

Maak kennis met state-of–the-art kennis van gedragsbeoordeling en beïnvloedingsstrategieën. Hoe veroorzaak je veilig handelen op de werkvloer? Hoe krijg je jouw opdrachtgever zover dat hij meegaat in jouw advies. Hoe beïnvloed je dat mensen de voordelen ervaren van nieuwe technische mogelijkheden? Hoe zorg je dat een individuele medewerker het beste uit zichzelf haalt? Wie ben jij als professional en wat zijn jouw persoonlijke ontwikkelpunten? Voer Praktijkopdrachten uit waarin je leert om gedrag te duiden en veranderen.

Praktijkopdracht 1 is een psychologisch vraagstuk binnen een organisatie. Je voorziet een probleem of vraagstuk van een context en stakeholdersanalyse. Je stelt mogelijke oplossingsrichtingen voor aan je opdrachtgever en werkt de gekozen oplossing uit in een plan van aanpak.

Praktijkopdracht 2 is een ontwikkelvraagstuk of een verandervraagstuk van een professional. Je gebruikt basale gesprekstechnieken en technieken uit oplossingsgericht coachen, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie om je coachee / cliënt naar het gewenste doel te leiden.

Je gebruikt voor je praktijkopdrachten de theorie en vaardigheden die je aangeboden krijgt tijdens de minor.

Je gaat zelf op zoek naar deze praktijkopdrachten en wordt hierin ondersteund door een workshop over acquisitie. Tijd om je netwerk in te zetten dus!

Het onderwijs is vormgegeven volgens een aantal “High Impact Learning that Lasts” principes wat maakt dat veel leren in interactie (tussen studenten onderling en docenten en experts) tot stand komt in Themadagen. Je zal daartoe voorbereidende oriëntaties en leesopdrachten krijgen. Thema’s zijn o.a.:

 • Gezond en ongezond gedrag/effectief en ineffectief gedrag
 • (Non)verbale communicatie
 • Systemisch werken
 • Psychologische testen (persoonlijkheid, intelligentie, Disc, UCL etc.)
 • Gedragsbeïnvloeding: individu, groep, organisatie (nudging, verleiden)
 • (Motiverende) gespreksvoering
 • Oplossingsgericht werken
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Ethische dilemma’s rondom beïnvloeden van gedrag
 • Je bent in staat een aanzet te geven voor een beoogde gedragsverandering binnen een organisatie door een probleeminventarisatie uit te voeren, oplossingsrichtingen te definiëren en het plan van aanpak te maken voor het traject van gedragsverandering (bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling, stakeholdermanagement of kwaliteitszorg).
 • Je bent in staat om een probleeminventarisatie uit te voeren. Daarbij stel je een contextbeschrijving op en voer je een stakeholderanalyse uit onder de betrokkenen van de beoogde gedragsverandering. Deze probleeminventarisatie komt op wederkerige/afgestemde wijze tot stand.
 • Je bent in staat om oplossingsrichtingen te formuleren op basis van de probleeminventarisatie.
 • Je bent in staat om een plan van aanpak te schrijven voor de implementatie van de door de opdrachtgever gekozen oplossingsrichting.
 • Je bent in staat om in een één op één relatie gedragsverandering tot stand te brengen door het inzetten van passende gesprekstechnieken.
 • Je bent in staat om een werkrelatie op te bouwen door je gedrag af te stemmen op het tempo, niveau en motivatie van je gesprekspartner.

 

Competenties

 • Je ontwikkelt je vermogen om gedrag te beoordelen
 • Je verhoogt je vermogen om gedrag te beïnvloeden
 • Je professionaliseert in de mate waarin je kan reflecteren op jouw gedrag en dat van anderen

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in het vergroten van zijn psychologische bagage in zijn werkprocessen. Deze minor is met name geschikt voor studenten buiten het sociale domein.

Goed om te weten

Deze minor is nadrukkelijk ontworpen voor zowel deeltijd studenten als voltijd studenten. Dit betekent dat de deeltijd studenten leerwegonafhankelijk getoetst kunnen worden. 

Voorwaarden voor deelname

Voor de minor geldt de minor-minimumeis: propedeuse + 40 EC in de hoofdfase behaald

De toetsing bestaat uit de beoordeling van twee praktijkopdrachten.

Bij praktijkopdracht 1 worden drie producten beoordeeld:

 • de probleeminventarisatie
 • de oplossingsrichtingen (inclusief theoretische onderbouwing)
 • het plan van aanpak

Bij praktijkopdracht 2 wordt een filmopname van een coachings- of beïnvloedingsgesprek beoordeeld, inclusief een verslag waarbij je de gekozen interventies uitlegt en motiveert aan de hand van aangeboden theorie.

Let op: je krijgt op vrijdagen en op woensdagmiddagen onderwijs aangeboden. Daaromheen werk je aan je praktijkopdrachten en voorbereidingen op de themadagen.

Werkvormen

Themadagen met daarin verschillende werkvormen:

 • trainingen
 • gastlessen
 • projectopdrachten
 • worldcafe
 • pitches/presentaties
 • zelfstudie

Nog niet volledig:

Literatuur m.b.t. basispsychologie en veranderkunde:

Pligt, van der. J., Vliek, M. (2014). Overreden en Verleiden. Amsterdam: Pearson Eduction Benelux.

Ten aanzien van gesprekstechnieken:

Wiertzema,K., Jansen, P. (2009) Basisprincipes van Communicatie. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Donders, W. (2014). Coachende gespreksvoering. Den Haag: Boom Lemma.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright