Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
2 september 2019 t/m: 31 januari 2020 -- open
Anne Coppens

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35   30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Edouard Buning
E-mail: Edouard.Buning@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De HAN minor "Manage and Design e-Business" richt zich op (een aanpassing van) het gehele (digitale) proces van in- en verkopen van organisatie tot klant met gebruikmaking van de technologie, waarbij de meerwaarde voor de klant voorop staat. Dat kan op verschillende manieren.

 

Course1: Online Touchpoint Management (OTM):

De course OTM verdiept zich in de invulling van de contactmomenten (touchpoints) met klanten. Hierbij focussen we op de content die klanten, gebruikers, fans zien en lezen in verschillende media. De student ontwerpt een contentstrategie, stelt een contentplanning op, produceert de betreffende content en kan adviseren over het verbeteren van digitale content.. In deze productiefase leert de student meer over storytelling, conversie, beeldselectie en copywriting.

Course2: Service Design (SD):

De course SD belicht alle aspecten van het (door-)ontwikkelen van een online dienst. De student leert wat een (online) dienst is en wat de verschillen zijn met producten en analyseert de organisatie en de gebruikers van de dienst met als doel meerwaarde te creëren voor klant en organisatie. De dienst wordt uitgewerkt en getest in een prototype. 

Project: 

De tweede helft van de minor is een multidisciplinair project, dat je uitvoert samen met studenten die zich specialiseren in programmeren, mobile services, security etc. Samen voer je een opdracht van een externe opdrachtgever uit, en jij bent daarin degene die de e-business gerelateerde taken oppakt. Je brengt in de praktijk wat je in de courses geleerd hebt, en leert samenwerken met belangrijke andere disciplines, en omgaan met opdrachtgevers uit de beroepspraktijk.

 Onderwerpen:

 • Contentstrategie
 • Contentplanning
 • Web-, Design-, en apptechnologieën
 • Storytelling
 • Copywriting
 • Data-Intelligence
 • Service design thinking
 • Customer journey
 • Service blueprint
 • Gebruikersonderzoek (o.a. focusgroep, user-test, eye tracking)
 • Change management
 • Implementatieplan

 

Soort minor:

Dit is een verbredende minor

Na het volgen van deze minor kun je:

 • Bestaande bedrijfs- en communicatiedoelstellingen analyseren, interpreteren en vertalen naar een contentstrategie.
 • Verschillende media- en communicatietechnologieën op een geschikte manier inzetten als bijdrage aan een contentstrategie.
 • Een contentstrategie uitwerken tot een overzichtelijke contentplanning.
 • Relevante content samenstellen en produceren met behulp van toepasbare methoden en technieken.
 • Keuzes afwegen op basis van Web-, design- en apptechnologieën met betrekking tot het produceren van content.
 • Gebruikersdata analyseren en interpreteren van verschillende media en tools.
 • Op basis van een meetplan verbetervoorstellen formuleren.
 • User-centered producten leveren zonder daarbij de doelstellingen uit het oog te verliezen.
 • Een organisatie analyseren aan de hand van een organisatiemodel (Business Model Canvas).
 • Klantrelaties, klantenclusters en klantbehoeften analyseren.
 • Aan de hand van de organisatie- en klantanalyse een customer journey en een service blueprint opstellen.
 • Een onderbouwd verbetervoorstel doen voor een online dienst vanuit zowel het opdrachtgever- als klantperspectief.
 • Voorgestelde verbeteringen voor een online dienst uitwerken in een mid-fidelity prototype (bijvoorbeeld met Axure).
 • Een doelgroeptest voor de online dienst uitvoeren met behulp van een prototype, waarbij de resultaten bruikbaar zijn voor verbeterende aanpassingen van de dienst.
 • Toelichten welke consequenties het realiseren van de verbeterde dienst heeft voor de organisatie en brengt daarover een voorstel uit.
 • Op aantrekkelijke wijze een voorstel doel- en doelgroepgericht presenteren en hierbij gebruik maken van visuele technieken om het plan toe te lichten.
 • Een innovatief multidisciplinair project uitvoeren in samenwerking met lectoren en het bedrijfsleven.

Studenten moeten hun propedeuse hebben behaald om mee te kunnen doen aan deze minor.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Overweeg deze minor als je beschikt over:

 • basiskennis van webdesign (html/css);
 • basiskennis in het ontwikkelen van een marketing-/communicatieplan met focus op digitale middelen;
 • basiskennis conceptontwikkeling
 • basiskennis Adobeprogramma’s (Photoshop, Indesign);
 • affiniteit met schrijven en copywriting.

 

 • Schriftelijke tentamens OTM & SD
 • Beroepsproducten OTM: Contentstrategy, Content en Intelligence
 • Beroepsproducten SD: Dienstanalyse, UserTest en Dienstvoorstel

Het project wordt getoetst door de student tweemaal te bevragen op de individuele bijdrage en groepsbijdrage. Het assessment bestaat uit een beoordeling van de ingeleverde producten zoals verslagen, ontwerpen, onderzoeken en gerealiseerde applicaties aangevuld met een individuele verdediging door de student.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (9:00-17:45 uur) volgen is geen optie.

 

Werkvormen:

 • Theorielessen
 • Presentaties
 • Workshops
 • Gastcolleges
 • Projectonderwijs

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright