Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- gesloten (vol)

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35   30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Niels Ralph
E-mail: ralph.niels@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De HAN-minor "Internet of Things" richt zich op ontwerpen en realiseren van een zelfherstellendnetwerk van gedistribueerde sensoren en actuatoren, waarbij intelligente controllers via draadloze beveiligde verbindingen één samenhangend geheel vormen, die hun informatie via webservices beveiligd kunnen uitwisselen met een database en/of de cloud en/of mobile devices. Het beheer van het netwerk en sensoren/actuatoren vindt plaats via hetzelfde netwerk.

 

Course Internet:

De course Internet richt zich op internet-technologie die gebruikt wordt om apparaten met elkaar te laten communiceren, denk hierbij aan het http-protocol en de REST-standaard maar ook aan onderliggende technologie en theorie zoals datacommunicatie, bussen en client-server-architecturen. Naast georganiseerde netwerken leer je meer over ad-hoc netwerken en mesh netwerken en leer je rekening houden met security.

 

Course Things:

De course Things richt zich op de interactie tussen sensoren en actuatoren. Je leert op basis van een gestructureerd onderzoek een onderbouwde keuze voor hardware en ontwikkelbordjes te maken, leert de basis over benodigde elektronica en leert programmeren in de taal C, waarbij je rekening houdt met embedded aspecten zoals interrupts.

 

Project:

De tweede helft van de minor is een multidisiplinair project, dat je uitvoert samen met studenten die zich specialiseren in programmeren, e-business, service-design, security etc. Samen voer je een opdracht van een externe opdrachtegever uit, en jij bent daarin degene die netwerken van embedded devices ontwerpt en implementeert. Je brengt in de praktijk wat je in de courses geleerd hebt, en leert samenwerken met belangrijke andere disciplines, en omgaan met opdrachtgevers uit de beroepspraktijk.

 

onderwerpen:

 • Embedded controllers 

 • C, C# en Python 

 • TCP/IP 

 • Webservices 

 • Meshnetwerken 

 • Queues 

 • Interrupts
 • Cryptografie b.v. AES, RSA 

 • Elektronica 

 • Sensoren/actuatoren
 • Onderzoek
 • HTTP-protocol
 • JSON

 

soort minor:

Dit is een verbredende minor. We verwachten wel dat je minimaal een jaar programmeeronderwijs op HBO-niveau hebt gehad en ervaring hebt met Arduino en OO-programmeren.

Na het volgen van deze minor kun je:

 • Software schrijven voor een embedded systeem in de programmeertaal C, met pointers, interrupts, queues en timers.
 • Met een laboratoriumonderzoek de datasheet van een sensor/actuator verifiëren en met een laboratoriumonderzoek de toepasbaarheid c.q. beperkingen van sensoren/actuatoren gegeven functionele en niet-functionele specificaties beoordelen.
 • Op professionele wijze rapporteren over uitgevoerde laboratoriumonderzoeken, waarbij de reproduceerbaarheid een belangrijke rol speelt.
 • Met een embedded controller gelijktijdig meerdere complexe sensoren uitlezen via analoog-digitaalconversie en busprotocollen.
 • Eenvoudige elektronica (spanning, stroom, weerstand) gebruiken en met behulp van meetapparatuur zoals multimeter, oscilloscoop en logic analyzer metingen aan eenvoudige elektronica doen.
 • Gegeven een set requirements een ontwerp maken dat de informatiebeveiliging van het netwerk ten goede komt.
 • Een gegeven ontwerp realiseren dat de informatiebeveiliging van het netwerk ten goede komt.
 • De werking van het gerealiseerde protocol, de webservice en het embedded systeem gestructureerd testen.
 • Een ontwikkelomgeving installeren en configureren voor een managed programmeertaal voor embedded controllers en een PC-server.
 • Gebruik maken van een IDE bij het realiseren van programma's.
 • Een protocol ontwikkelen op OSI-laag 3 of hoger en de wijze waarop dit in de praktijk gerealiseerd wordt met de TCPIP-stack.
 • Gegeven een probleem, een beargumenteerde keuze maken over ontwerpbeslissingen voor de fysieke en datalink-laag.
 • Gegeven een probleem, een beargumenteerde keuze maken over ontwerpbeslissingen voor de netwerk- en transport-laag.
 • Met een proof of concept nieuwe communicatiemodulen, ontwikkelboards en -omgevingen vergelijken.
 • Gegeven een ontwerp, protocollen en webservices implementeren op een microcontroller-, server- en cloudomgeving.
 • Gebruik maken van versiebeheer voor de code en documentatie bij het realiseren van programma's.
 • Netwerkprotocollen en -technologieën onderzoeken, analyseren en toepassen en implementeren in embedded systemen, en daarvan verslag doen.
 • Protocollen en webservices implementeren op een microcontroller-, server- en cloudomgeving.
 • Maatregelen implementeren die de informatiebeveiliging van het netwerk ten goede komen.
 • Realtime aspecten integreren in het ontwerpen en implementeren van embedded systemen, met timers , interrupts en/of een RTOS
 • Prototyping toepassen in het ontwikkelen en verkennen van nieuwe technologieën in embedded systemen.
 • Een innovatief multidisciplinair project uitvoeren in samenwerking met lectoren en het bedrijfsleven.

Voor deze minor is kennis en ervaring in objectgeorienteerd computerprogrammeren nodig.

Neem contact op met ralph.niels@han.nl als je niet zeker weet of je programmeer-niveau voldoende is.

 • Tentamens
 • Practicumopdrachten
 • Verslagen
 • Projectdossier

Het project wordt getoetst door de student twee maal te bevragen op de individuele bijdrage en groepsbijdrage. Het assessment bestaat uit een beoordeling van de ingeleverde producten zoals verslagen, ontwerpen, onderzoeken en gerealiseerde applicaties aangevuld met een individuele verdediging door de student.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

 

werkvormen:

 • Klassikaal les,
 • begeleid practicum
 • werk- /projectoverleg
 • Projectonderwijs

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright