Voltijd
Engels
ARNHEM
30.0
2 september 2019 t/m: 31 januari 2020 -- open

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35   30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Frank Bovenkerk
E-mail: frank.bovenkerk@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor ‘Create a Game’ is een inleiding op het maken van grote spellen voor Pc’s en spelcomputers. Het gaat daarbij niet over korte Flash-games op Internet of over denksporten als schaken, maar over 3D, grafische vormgeving, storytelling, gameplay en de technieken die daarbij nodig zijn.

 

Het semester is toegankelijk voor media designers en informatica studenten en omvat drie onderwijseenheden: een voor media design, een voor informatica en een gemeenschappelijke onderwijseenheid. In het project werken studenten samen in multidisciplinaire teams om een game te ontwikkelen.

 

Game creatie is een zeer breed onderwerp waarin vele onderwerpen, methoden en technieken van game design, ICT, grafisch/3D-ontwerp en audio design worden toegepast. Denk aan het bedenken van een ervaring met spelregels, het programmeren van de game, het ontwerpen van de 3D wereld en audio die dit alles ondersteunt.

 

In deze minor behandelen we in de courses de basis van Game creatie. Daarnaast is er veel ruimte voor het specialiseren in bepaalde onderdelen van Game creatie. Deze specialisatie begint al in de onderwijseenheden en wordt voortgezet in het project.

 

In het project wordt door de gehele groep studenten gewerkt aan één game. Daarbij is veel ruimte om gespecialiseerde vaardigheden toe te passen. Gezien samenwerken dusdanig essentieel is om tot een speelbaar resultaat gekomen zal er veel focus zijn op dit onderwerp.

 

Onderwerpen

 • 3D Design and Rendering
 • Bouwen van 3D Objects with 3D Modelling Tool
 • 3D Character Design
 • Game Sound & Music
 • Gameplay concepten
 • Goals, Rules & Challenges
 • Interactive Storytelling
 • Level Design
 • Level Construction
 • Diverse Game elementen (cut scenes, GUI, gamemodes)
 • Werken in een game engine
 • Scripting talen voor game engines
 • Kunstmatige intelligentie voor games
 • Wiskunde voor “physics” en simulatie
 • Pathfinding algoritmen
 • Multidisciplinair samenwerken

soort minor

Dit is een verbredende minor voor studenten met een informatica- of een multimedia design-opleiding.

Media designers & Informatici

 • De student kan diverse gameplay elementen herkennen en omschrijven aan de hand van een bestaand spel. Deze elementen zijn: MDA model, GARF model, magische cirkel, motivation dynamics en gamemodus.
 • De student toont door middel van een high concept document aan het gameplay concept van een spel te kunnen analyseren en te kunnen vertalen naar een concept voor een nieuw, oorspronkelijk te ontwikkelen spel
 • De student kan een globale beschrijving van te ontwikkelen game maken waarin aandacht besteed wordt een aan doel, verhaallijn en soort gameplay beschreven worden
 • De student kent belangrijke beginselen van story telling en is in staat om hiermee te experimenteren door het maken van een non-lineaire verhaallijn.
 • De student toont in een demolevel in een 3D game engine aan de volgende basisvaardigheden voor level design te beheersen door in zijn level de volgende zaken werkend te hebben: geometry, decoration, lighting, skydome, terrein en volumes
 • De student creëert samen met medestudenten een speelbaar demolevel waarin de kennis en vaardigheden uit de competenties GDES-1 tot en met G-Des 5 worden toegepast waarbij een houding verwacht wordt die waarde toevoegt aan het team
 • De student stelt zelf indicatoren op voor de eigen specialisatie in het project. De indicatoren moeten voldoen aan een aantal eisen, zogenaamde meta-indicatoren.

Media designers:

 • De student kan een geloofwaardig karakter ontwikkelen.
 • De student heeft kennis van art styles en silhouetten, kan ontwerpkeuzes onderbouwen en weet zijn ideeën om te zetten in schetsen en blauwdrukken.
 • De student kan schetsen/blauwdrukken omzetten in een low-poly 3D-model en deze van zelfgemaakte textures voorzien.
 • De student is in staat een eindscene met diverse 3D objecten en textures te realiseren.
 • De student ontwikkelt geluidseffecten en sfeermuziek voor een game.

Informatici:

 • De student kan placeholder gameplay content creëren met de editor van de voorgeschreven game engine.
 • De student kan op basis van een specificatie gedrag en interactie ontwikkelen in het ontwikkelframework van de voorgeschreven game engine.
 • De student kan de basisprincipes 3D wiskunde gebruiken bij het realiseren van een game.
 • De student kan de elementen van de voorgeschreven physics engine toepassen bij de creatie van content en realisatie van gameplay.
 • De student kent de concepten van besluitvorming (Finite State Machines, beslissingsbomen, Fuzzy Logic) in games.
 • De student kent diverse onderdelen van kunstmatige intelligentie in games zoals stuurgedrag (seeking, fleeing, wandering, flocking), pathfinding (A*) en kan deze toepassen in een game-context.
 • De student is in staat de werking van nieuwe game gerelateerde tools, technieken en/of technologieën te doorgronden en over te dragen.

De minor is toegankelijk voor studenten met ofwel een informatica opleiding, ofwel multimedia design opleiding.

Studenten moeten hun propedeuse hebben behaald om deel te kunnen nemen aan deze minor.

Studenten die een specifieke game-design of -development opleiding volgen moeten checken of deze minor voldoende nieuws te bieden heeft.

De minor wordt mogelijk Engelstalig uitgevoerd, en studenten die zich inschrijven moeten daarmee akkoord zijn.

De drie courses worden getoetst met verschillende beroepsproducten (zoals concept documenten, ontwerp documenten, werkende scripts, 3D modellen en speelbare demos). 

Het project wordt getoetst door de student twee maal te bevragen op de individuele bijdrage en groepsbijdrage. Het assessment bestaat uit een beoordeling van de ingeleverde producten zoals verslagen, ontwerpen, onderzoeken en gerealiseerde applicaties aangevuld met een individuele verdediging door de student.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

 

werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkgroepen
 • Projectonderwijs

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright