Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
5 februari 2018 t/m 8 juli 2018 -- open
Hans Bennink

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Hans Bennink
E-mail: Hans.Bennink@han.nl
Tel: 0622664348

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

De minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties van
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt inzicht in de problematiek van veranderende organisaties en bereidt voor op
het begeleiden van organisatieveranderingen.

Ben jij een hbo-er die een loopbaan als organisatieadviseur ambieert? Dan is deze minor echt iets voor jou! De minor is ook bedoeld voor die studenten die managementfuncties ambiëren waarin organisatieverandering een belangrijk aandachtspunt is. Zowel het kostenaspect als het juridische aspect van organisatieverandering komen in deze minor aan bod.

Onderwerpen

 • Welke keuzes maak kje als organisatieadviseur bij het aangaan en regisseren van organisatieadviestrajecten?
 • Hoe kun je onderzoek gericht inzetten bij organisatieadviestrajecten en organisatieverandering?
 • Welke maatregelen kun je nemen waardoor de verandering wel kans van slagen maakt?
 • Waardoor ontstaat weerstand en hoe kun je daarmee omgaan?
 • Hoe zorg je ervoor dat een organisatie iets met jouw veranderadvies gaat doen en het niet in een la verdwijnt?

Resultaat
Als je de minor met goed gevolg hebt afgesloten, ben je startbekwaam als junior organisatieconsultant (niveau 2/3).

Soort minor
De minor is zowel verdiepend als verbredend en vormt een prima voorbereiding op het afstuderen. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Door en na het volgen van deze minor kun je met een grote mate van zelfstandigheid een organisatieadviestraject aangaan, inrichten en uitvoeren.
De ervaring leert dat deze minor een goede voorbereiding biedt op de afstudeeropdracht (AOD)

Competenties

 • Organisatieproblemen analyseren en diagnosticeren op basis van gericht ingezet onderzoek
 • Interactief met een gastorganisatie een probleemoplossend advies ontwerpen (reorganisatieontwerp)
 • Implementatieplan maken voor de invoering van het advies binnen het kader van een tevoren gekozen interventiestrategie. Het plan moet aantoonbaar conform veranderkundige inzichten zijn
 • Zicht krijgen op eigen veranderkundige competenties en ambities
 • Luisteren en argumenteren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor is interessant voor alle afgestudeerden op hbo-niveau die in hun beroepspraktijk met veranderingsprocessen te maken krijgen. Tijdens je hbo-opleiding is bij voorkeur aandacht besteed aan organisatiekundige basisconcepten. Is dat niet het geval? Dan wordt de mogelijkheid van een inhaalslag gecreëerd.

Voorwaarden voor deelname

 • Minimaal 150 EC's behaald (waaronder beroepsvoorbereidende stage afgerond, in overleg met de minorcoördinator kan daar eventueel van af geweken worden)
 • Aantoonbare oriëntatie op veranderprocessen die zich voordoen op het werkterrein van jouw eigen opleiding

Goed om te weten
De kick-off van de minor vindt al voor de zomervakantie of kerstvakantie plaats (afhankelijk van het semester waarin de minor wordt aangeboden). Het is de bedoeling om zelf een gastorganisatie te werven voor een uitdagende en uiterst leerzame praktijkopdracht (waarbij je  begeleiding ontvangt). De minor ADV vormt in veel gevallen een goede voorbereiding op de afstudeeropdracht.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Diagnoses en veranderontwerpen
 • Offerte adviesopdracht en plan van aanpak
 • Literatuurtentamen analytische reflectie over diagnoses en veranderontwerpen
 • Adviesrapportage (inclusief procesverslag)
 • Reflectieverslagen en presentatie

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor. 

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag (8-45-17.30) beschikbaar zijn voor onderwijs. De minor vraagt een investering van 40 uur per week, waarbij de lessen zo veel mogelijk op twee lesdagen worden aangeboden om voldoende aaneengesloten tijd aan de praktijkopdracht te kunnen besteden. Dat betekent dat combinatie met bijbaantjes en vooral met andere opleidingsonderdelen moeilijk is en tot planningsproblemen en zelfs uitloop kan leiden.

Werkvormen

 • Praktijkoriëntatie in een gastorganisatie
 • Werkplaatsen waar de vaardigheden van analyse, diagnose en (her)ontwerp van organisaties wordtgeoefend
 • Trainingen met daarin rollenspellen, simulatieoefeningen, casebesprekingen, videomateriaal en discussieopdrachten hoor- en werkcolleges
 • Management games

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright