Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
5 februari 2018 t/m 8 juli 2018 -- open

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Elske van der Kolk
E-mail: Elske.vanderkolk@han.nl
Tel: 0657991419

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Ondernemen & Innovatie van het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap van de HAN bereid je voor op ondernemerschap, innovatie en hedendaagse verdienmodellen.

De minor Ondernemen & Innovatie is voor studenten met een economische of bedrijfskundige achtergrond die op zoek zijn naar een verdieping op het gebied van ondernemen en innovatie. Wil jij graag ondernemen en heb je interesse in innovatie? Dan is dit de minor voor jou!

In deze uitdagende minor stel je in korte tijd en op een efficiënte manier een businessplan op, je voert innovatietrajecten door en je past nieuwe business-modellen toe. Er zal specifiek aandacht besteed worden aan ondernemen in de circulaire economie en welke nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers hierbij worden ingezet.

De minor start met een Start Up-periode waarin je in korte tijd doelgericht aan de slag gaat met je ondernemersidee, welke je verwerkt in een Business Model Canvas. Vervolgens gaan we in op verschillende aspecten van creativiteit, trendwatching, innovatie, ondernemen in de circulaire economie en praktijkgericht onderzoek en pas je dit concreet verder toe op je eigen businessplan.

In de tweede periode van de minor ligt de nadruk op de praktische kant van het ondernemerschap. Je krijgt kennis, vaardigheden en inzichten aangeboden die van belang zijn bij het daadwerkelijk starten van de eigen onderneming. Daarbij werk je toe naar een ondernemersportefeuille en een draaiende website van jouw bedrijf. Branding is hierbij een belangrijk aspect. Ook adviseer je bestaande ondernemers.

Voor studenten zonder economische- of bedrijfskundige achtergrond die willen leren ondernemen heeft de HAN de minor 'Ondernemen'. Deze minor bereid je, op basis van je eigen interessegebied, voor op een eigen bedrijf of praktijk, als ZZP-er of een ondernemende baan in loondienst. Heb je echter al een concreet internationaal georiënteerd ondernemersidee, je wilt graag ondernemen in een internationale context en je beheerst de Engelse taal, dan is de Engelstalige minor International Entrepreneurship geschikt voor jou.

Onderwerpen

 • Businessplan eigen onderneming
 • Innovatie
 • Trendwatching en creativiteit
 • Branding
 • Trends in de circulaire economie
 • Ik als ondernemer
 • Onderzoek

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroeps(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Aan het einde van deze minor ben je in staat om:

 • Een helder en concreet businessplan te schrijven
 • Een innovatietraject door te voeren
 • Nieuwe businessmodellen toe te passen
 • Praktijkgericht onderzoek uit te voeren
 • Creatief en innovatief te denken
 • Contacten te leggen in de beroepspraktijk van de ondernemer
 • Bestaande ondernemers te adviseren

Competenties

 • Initiëren en creeëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.
 • Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek.
 • Leiding geven aan een bedrijf, bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een project.
 • Initiëren en creeëren van innovaties van producten en / of diensten.
 • Opstellen, uitvoeren, bijstellen en bedenken van nieuwe modellen in de circulaire economie.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Externe studenten en HAN-studenten met een economische- of bedrijfskundige achtergrond/opleiding;
 • De minor Ondernemen & Innovatie is zowel geschikt voor studenten die al een eigen bedrijf hebben als studenten die zich willen oriënteren op ondernemerschap. Beide doelgroepen volgen een gedifferentieerd programma.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt/volgt een economische- of bedrijfskundige achtergrond/opleiding;
 • Je hebt je propodeuse behaald
 • Een pitch van je bedrijfsidee en/of motivatie voor deze minor kan onderdeel uitmaken van de inschrijving.

Goed om te weten

Het CvVO biedt drie ondernemerschapsminoren aan. Om je voor de juiste minor in te schrijven, vind je hieronder aanvullende criteria:

 • De minor Ondernemen & Innovatie is voor studenten met een economische of bedrijfskundige achtergrond/opleiding.
 • De minor Ondernemen is voor studenten zonder economische of bedrijfskundige achtergrond/opleiding.
 • De Engelstalige minor International Entrepreneurship is bedoeld voor internationale en Nederlandse studenten zonder economische of bedrijfskundige vooropleiding, die al (individueel) beschikken over een concreet business idee èn de wens hebben om dit bedrijf in een internationale context te starten; daarnaast beheersen zij de Engelse taal.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Businessmodel
 • Tentamen
 • Creatief Portfolio
 • Reflectieverslag
 • Businessplan
 • Onderzoeksrapport
 • Ondernemersportefeuille
 • Adviesrapport

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor. 

 • De minor wordt zowel in Arnhem als in Nijmegen aangeboden. Bij onvoldoende inschrijvingen op beide locaties, wordt de locatie aangehouden waar de meeste inschrijvingen op binnen zijn gekomen
 • De minor start aan het begin van ieder semester
 • De definitieve planning wordt voor ieder semester vastgesteld. Dit wordt via het roosterbureau kenbaar gemaakt
 • Voltijd studenten dienen beschikbaar te zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00-17:00 en op dinsdag en donderdag van 9:00-21:00 uur
 • Deeltijd en duaal studenten dienen beschikbaar te zijn op dinsdag van 14:00-21:00 uur en op donderdag van 18:00-21:00 uur
 • Een groot deel van de lessen en trainingen wordt verzorgd door mensen uit het bedrijfsleven

 Werkvormen 

 • Hoor- en werkcolleges
 • Brainstormsessies
 • Masterclasses (vaardigheidstrainingen en expertbijeenkomsten)
 • Workshops
 • Projectopdrachten
 • Coaching
 • Management Game

 

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright