Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 september 2018 t/m 2 februari 2019 -- gesloten (geloot)
Lianne Herms-Loen

Voor meer informatie:

https://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/minor-volgen/

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Lianne Herms-Loen
E-mail: Lianne.Herms@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren en hun beschikbaarheid kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Diversity Marketing  (Doelgroepenmarketing) is geactualiseerd! Zie de informatie hieronder!

Doelgroepen staan centraal in de minor Diversity Marketing van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hoe vindt een organisatie aansluiting bij de consument? Wat vindt de doelgroep - kids/jongeren, senioren, vrouwen/mannen of nieuwe Nederlanders - belangrijk en waarom?

Hoe kan een organisatie invulling geven aan haar commericele koers door waarde te creeren voor zowel de consument, de organisatie en de maatschappij. Door data te analyseren, onderzoek te doen naar daadwerkelijk gedrag en de achterliggende motivatie leert de student de klant en zijn buying- en customer journey begrijpen en formuleert op basis hiervan doelen, middelen en een tijdpad dat aantoonbaar leidt to waarde creatie. Of het nu gaat om een commerciële of om een maatschappelijke invalshoek, elke doelgroep vraagt om een geheel eigen benadering.

Verscheidenheid

Geen twee mensen zijn gelijk. Geen mens is hetzelfde. Consumenten gedragen zich steeds grilliger. Echt homogene segmenten bestaan amper meer. Hoezo doelgroepen, hoezo Doelgroepenmarketing? Inzicht in het brein van de klant is de sleutel tot een succesvolle invulling van de marketingmix.Als je je écht in een bepaalde doelgroep verdiept en er persoonlijk mee in contact komt, dan ga je er steeds meer van begrijpen. In plaats van gemakzuchtig in stereotypen te denken, krijg je oog voor de verscheidenheid.

Onderwerpen

 • Marktsegmentatie; criteria en de buyer- en customer journey
 • Consumentengedrag; psychologie en neuromarketing
 • Onderzoek & Analyse; ontwikkelen persona’s
 • Kids- en Jongerenmarketing;
 • Seniorenmarketing;
 • Gendermarketing; mannen- en vrouwenmarketing
 • Etnomarketing;
 • Strategisch marketingbeleid; positionering en marketingmix
 • Implementatie; business case

Workshops
Er worden diverse workshops gepland in samenwerking met bedrijven waarin je aan de slag gaat met het oplossen van doelgroepgerelateerde cases.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel)

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Beroepstaken

 • Adviseur
  • Je geeft adviezen, aanwijzingen, informatie en ondersteuning aan het management of aan cliënten om het strategische en tactische marketing-, sales- of communicatiebeleid optimaal af te stemmen op specifieke doelgroepen;
  • Je adviseert en ondersteunt een organisatie bij de communicatie met een specifieke doelgroep. Je genereert toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld senioren, kids/jongeren, nieuwe Nederlanders of gender.
 • (Product-)ontwikkelaar
  Het ontwikkelen van commerciële concepten en proposities voor producten en diensten die optimaal zijn afgestemd op de behoeften en kenmerken van specifieke doelgroepen.
 • Onderzoeker
  Het identificeren en kwantificeren van doelgroepen en marktsegmenten, het registreren en analyseren van kennis, perceptie, voorkeuren, weerstanden en koopgedrag van specifieke doelgroepen.

Competenties

 • Toepassen van kennis en inzicht
  • Methodisch en reflectief denken en handelen
  • Relevante gegevens verzamelen en interpreteren
  • Creatief en innovatief denken en handelen
  • Vraagstellingen breed en multidisciplinair aanpakken
  • Probleem- en oplossingsgericht werken
 • Communicatie
  • De juiste boodschap, vorm en middelen kiezen voor effectieve samenwerking
  • Draagvlak creëren op alle niveaus (terugkoppelen, overtuigen)
 • Leervaardigheid
  • Oordeel vormen over de optimale klantwaarde, zowel vanuit het perspectief van de organisatie als van haar klanten
  • Inleven en inzicht verwerven in niet-eigen culturen
 • Ethisch handelen
  Reflectie in eigen organisatie stimuleren op ethische en maatschappelijke vragen die samenhangen met de beroepspraktijk

Praktijkopdracht

 • Je gaat in groepsverband bij start van de minor aan de slag om persona’s te ontwikkelen voor een specifiek product/dienst;
 • Je voert een opdracht uit voor een externe opdrachtgever. Voor een organisatie ga je een strategisch marketingbeleid ontwikkelen om een specifieke doelgroep (senioren, kids- en jongeren, gender (mannen- of vrouwen) of nieuwe Nederlanders) beter te bereiken. Je voert deze opdracht uit op basis van literatuurstudie en kwalitatief onderzoek (eigen veldwerk).

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is geschikt voor jou als je geïnteresseerd bent in de verschillende doelgroepen vanuit een maatschappelijke of commerciële invalshoek.

Voorwaarden voor deelname

Je hebt de Propedeuse behaald. Je beschikt over een basiskennis van marketing en je dient de stageperiode met een voldoende te hebben afgerond.

Mocht blijken dat door omstandigheden na de inschrijving toch niet voldaan kan worden aan de instapeis stage behaald, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets (individueel)
 • Praktijkopdracht (doelgroeponderzoek externe opdrachtgever);
 • Opdrachten tijdens werkcolleges/workshops

 

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De minor bestaat uit 2 blokken binnen een semester. In het 1e blok volg je voornamelijk interactieve hoorcolleges over marktsegmentatie, consumentengedrag en onderzoek & analyse. In het 2e blok krijg je workshops over specifieke doelgroep en voer je een groepsopdracht uit en volg je ondersteunende trainingen en gastcolleges ten behoeve van het ontwikkelen van een strategisch marketingbeleid. Tijdens het hele semester werk je aan een praktijkopdracht.Deze minor is een fulltime minor van een half jaar.

Locatie: Nijmegen

Werkvormen

 • Interactieve hoorcolleges
 • Trainingen
 • Praktijkopdrachten (in groepsverband)
 • Tutoruren
 • Workshops

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright