Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
5 februari 2018 t/m 8 juli 2018 -- open

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon:
Marie Louise Verhees
E-mail: marie-louise.verhees@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

In de minor Leefstijlprogramma op maat van de HAN ontwerp je een individueel leefstijlprogramma. Na een grondige analyse van de leefstijl, coach je je coachee naar een gezonde leefstijl met specifieke aandacht voor voeding en beweging.

In de huidige maatschappij is bijna de helft van de mensen te zwaar (CBS, 2011). Volgens het RIVM stijgt het aantal mensen met chronische aandoeningen de komende jaren verder. Obesitas, Hart- en vaatziekten, COPD en diabetes zijn hier voorbeelden van (RIVM, 2007). Een gezonde leefstijl (meer bewegen en gezonde voeding) heeft een bewezen positief effect op deze risico’s.

In deze minor ga je aan de slag met het ontwerpen van een leefstijlprogramma voor iemand met (een verhoogd risico op) een chronische aandoening. Dit doe je nadat je een goede analyse hebt gedaan van het voedings- en beweegpatroon van deze persoon.

Hoe motiveer je een inactief persoon om daadwerkelijk te gaan bewegen en gezond te gaan eten? Dat is namelijk niet zo eenvoudig. Het bijzondere van deze minor is dat je praktisch aan de gaat met kennis die je hebt opgedaan in de minor. Je gaat daadwerkelijk een cliënt begeleiden naar een gezonde leefstijl met een door jou op maat gemaakt leefstijlprogramma.

 

Onderwerpen
Theoretisch deel

 • Inspanningsfysiologie, trainingsleer en basisvoeding
 • Psychologische theorieën: motivatietheoriën, gedragsverklaringsmodellen
 • Coaching d.m.v. motiverende gespreksvoering
 • Zelfmanagement
 • Chronische aandoeningen en effecten van bewegen en voeding op chronische aandoeningen
 • Meten van leefstijl en gezondheid
 • Gebruik van wetenschappelijk onderzoek in ontwerpprogramma leefstijlinterventie

Toepassingsdeel

 • Analyseren van bestaande beweegprogramma's en op basis van theorieën verbeterpunten geven
 • Afnemen van een goede voedings- en beweegamnese
 • Ontwerpen van leefstijl- en coachingsprogramma op basis van een goede analyse van de persoon en kennis van Evidence Based programma´s. De nadruk van het leefstijlprogramma ligt op bewegen en voeding.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Je bezit meer kennis over:

 • Klinische inspanningsfysiologie
 • Trainingsleer
 • Motiverende gespreksvoering
 • Chronische aandoeningen
 • Beweegadviezen
 • Voedingspatronen
 • Coachen naar een gezondere en/of actievere leefstijl

Na deze minor ben je in staat om op methodische wijze een leefstijlprogramma te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.  Dit programma ontwerp je voor een persoon met (een verhoogde kans op) chronische aandoeningen zoals obesitas, COPD, hart- en vaatziekten, Diabetes Mellitus type II en depressie.

Competenties

 • Begeleiden
 • Adviseren
 • Kennisontwikkeling
 • Professionalisering

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je HAN-opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Voor studenten:

 • Die in bezit zijn van een propedeuse
 • Die minimaal 45 EC uit de hoofdfase bezitten
 • Met minimale specifieke basiskennis over:
  • Inspanningsfysiologie: werking van hart- en longen, bouw van spieren, werking van spieren, kennis van energiesystemen en trainingsprincipes
  • Gezondheid: wat is gezondheid en welke factoren beïnvloeden gezondheid?
  • Gedragsverandering: het ASE model en Transtheoretisch model zijn bekend.

Voorwaarden voor deelname
Je moet door middel van een CV inclusief cijferlijst aantonen dat je bovengenoemde voorkennis voldoende bezit

Een deel van de literatuur zal in het Engels zijn.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoetsen
 • Coachverslag met hierin oa het ontwerpen  leefstijlprogramma en de evaluatie van de uitvoer hiervan
 • Praktijktoets: beweeg- en voedingsanamnese

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • 3 dagen per week gedurende een semester

Werkvormen
De onderwijsvormen die aan bod komen, zijn:

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Tutorgroepbijeenkomsten
 • Projectgroepbijeenkomsten
 • Practica
 • Intervisie
 • Praktijkopdracht/stage
 • Werkveldbezoeken en congresbezoek is optioneel (hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn)

Een klein deel van de literatuur zal in het Engels zijn.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright