Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- open
Jan Willem Teunissen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon Jan Willem Teunissen
E-mail: janwillem.teunissen@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Heb jij visie op het ontwikkelen van een rijke ontwikkelomgeving voor het bewegende kind? En ben jij de nieuwe, initiatiefrijke en ondernemende sportprofessional die oog heeft voor individuele talenten van kinderen? Zie en benut jij de mogelijkheden die het onderwijs, de sportvereniging en de buurt bieden wanneer het gaat om het verbeteren van de onderlinge samenwerking met als doel: kinderen helpen hun sport en beweeg talent te ontwikkelen, waarbij je vanuit deze samenwerking ook de potentiele toppers verder kunt helpen? De praktijk is leidend en zal d.m.v. theoretische onderbouwing en ervaring worden ingekleurd. Dat is waar deze minor over gaat!

Deze minor biedt je de mogelijkheid je te ontwikkelen tot een professional die de verbinding legt tussen en binnen; de buurt, het onderwijs en de sportvereniging en oog heeft voor het individuele sport- en beweegtalent van kinderen. Aan het eind van de minor weet je handig gebruik te maken van de kennis rondom talentherkenning en talentontwikkeling om visie te vormen op een rijke ontwikkelomgeving voor het bewegende kind.

De docenten van de minor staan voor je klaar om je bij te staan met kennis en ervaring waar jij als sportprofessional, combinatiefunctionaris of buurtsportcoach mee aan de slag kan.  

Tijdens de minor ontwikkel je je op vier ‘focusgebieden’:

 1. oriëntatie op de omgeving: kennis van en inzicht in het landelijke, regionale en lokale beleid betreffende combinatiefuncties én talentherkenning en –ontwikkeling.
 2. organiserend vermogen: visie of beleid omzetten in talentidentificatie en -ontwikkelactiviteiten voor kinderen vanaf vier jaar voor jouw opdrachtgevers, eigen organisatie of daarbuiten.
 3. omgang met kinderen: stimuleren, motiveren en coachen van jonge talenten.
 4. professionaliteit: bovenstaande lukt alleen als je de organisatie op een professionele manier helpt en adviseert om zich op de juiste wijze te ontwikkelen

 

Naast de onderwijsdagen werk je in een groepje twee dagen aan een praktijkopdracht voor een opdrachtgever. Op die manier kun je de kennis uit de lessen meteen in de praktijk toepassen en andersom; jouw praktijkervaringen linken aan de kennis die je in de lessen hebt opgedaan.

De thema’s van de minor zijn:

 

 • Combinatiefuncties: wat is dit en wat vraagt dit op professioneel vlak van je?
 • Talentontwikkeling: Welke talent modellen zijn geschikt 
 • Ontwikkelen van professionele vaardigheden binnen organisaties: hoe breng je kennis en kunde over talent binnen in de buurt, het onderwijs en de sport?

 

Soort minor
Dit is een verdiepende minor t.a.v. theorie over Talent ontwikkeling en beleid en een verbreding t.a.v. de implementatie (praktijk) mogelijkheden van deze theorie. In het verdiepende deel van de minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel) en de verbreding zal plaats vinden in de breedte van de praktijkcontext.  

Blokminor
Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je bent in staat om recente theorieën en trends rondom buurt, onderwijs, sport en talentherkenning/ontwikkeling toe te passen in de praktijk. Daarnaast ontwikkel je je op de vier focusgebieden ‘oriëntatie op de omgeving’, ‘organiserend vermogen’, ‘omgang met kinderen’ en ‘professionaliteit’. Je leert daarnaast in een team én in samenwerking met professionals een project te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren en te presenteren

Competenties

De minor is gebaseerd op het door de Task Force Combinatiefuncties ontwikkelde competentieprofiel. In de minor ontwikkel je onderstaande competenties verder:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Flexibiliteit
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren en stimuleren
 • Laten leren en ontwikkelen
 • Inlevingsvermogen
 • Creativiteit
 • Initiatief
 • Professioneel handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je HAN-opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor is geschikt voor studenten:

 • Eerstegraads Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)
   
 • Sport- en Bewegingseducatie (SBE)

 • Sport Gezondheid Management (SGM)

 • Andere sportgerichte hbo-opleidingen

Voorwaarden voor deelname

ALO-studenten dienen onderstaande modules te hebben afgesloten:

 • Sportstimulering en beweegmanagement

SBE-studenten met uitstroomprofiel Sport- en Bewegingsagoog dienen de volgende modules te hebben afgesloten:

 • 'T veld en de spelers
 • Buurtsport 1
 • Buurtsport 2

Voor SGM-studenten geldt geen specifieke instapeis.

Voor studenten van andere sportgerichte hbo-opleidingen en studenten die niet volledig aan de voorwaarden voldoen, geldt dat een intakegesprek onderdeel vormt van de toelatingsprocedure. In dit intakegesprek wordt verkend in hoeverre de student beschikt over voldoende EVC’s en ambitie om de minor succesvol te volgen en af te sluiten.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De toetsen in deze minor zijn:

 • Een tentamen (over de opgedane kennis en theorie)

 • De praktijkopdracht (voor de opdrachtgever)

 • Een portfolio (over je eigen ontwikkeling)

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Deze minor bestaat uit 3 hele dagen onderwijs. De overige 2 (hele) dagen werk je aan de praktijkopdracht bij een opdrachtgever (in overleg) op locatie en bereid je je voor op de lessen. Omdat het gaat om een fulltime minor, gaan we er vanuit dat je 5 dagen volledig beschikbaar bent voor lessen, opdrachten en eventuele werkveldbezoeken. 

Werkvormen

In deze minor mixen we allerlei werkvormen door elkaar: interactieve hoorcolleges waarin de belangrijkste thema’s naar voren komen, werkcolleges waarin je met je klasgenoten nadenkt/discussieert over opdrachten en jullie praktijkopdrachten, practica in de sportzaal (wekelijks) waarin je op actieve manier de principes van coaching aanleert en uitprobeert, gastcolleges en werkveldbezoeken van/bij inspirerende professionals uit het werkveld.

Wormhoudt, Teunissen & Savelsbergh (2013). Athletic Skills Model, voor een optimale talentontwikkeling. Arko Sports Media: Nieuwegein. ISBN: 978-90-5472-220-5

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright