Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Zeno Swijtink
E-mail: zeno.swijtink@han.nl
Tel: 0263691600 of 0243233778

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je basisschoolkinderen met plezier laten bewegen? Wil je ze uitdagen hun grenzen te verleggen en ze succeservaringen op laten doen? Dan is de minor Specialist bewegingsonderwijs van de HAN iets voor jou!

In deze minor staan lesgeven en begeleiden centraal. Je krijgt handvatten om kinderen van groep 3 tot en met 8 op een verantwoorde en uitdagende manier te leren bewegen in bewegingsonderwijsleersituaties. Je leert oog te krijgen voor een veilige leeromgeving waarin kinderen zich vrij durven te ontwikkelen. Sport-en speldagen voor de school organiseren, zowel mindere als betere bewegers uitdagen: allemaal onderwerpen die aan bod komen.

Onderwerpen

 • Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten en -lessen.
 • Kennis opdoen en toepassen over leerlijnen binnen bewegingsthema’s
 • Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties
 • Ongevallen en veiligheid (EHBO)
 • Observeren en reguleren van bewegingssituaties
 • Organiseren van schoolbrede bewegingsactiviteiten als sportdagen, schoolkampactiviteiten, clinics, en de Sportdag Pabo voor de eerste jaars studenten.
 • Ontwikkelen van een visie op bewegen in het primair onderwijs

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In het begin leer je hoe je het beste een (gymzaal)omgeving kunt inrichten voor een activiteit. Je leert hierbij goed op de (veiligheids)eisen letten. Ook doe je kennis op over het organiseren en aanbieden van bewegingsactiviteiten.

Na het volgen van de tweede onderwijseenheid kun je goed gefundeerde begeleiding en leerhulp bieden op het juiste moment. Enige kennis van inspanningsfysiologie, anatomie en EHBO in relatie met veiligheid hoort hier ook bij.

Tijdens het derde deel van de minor ga je in op de brede context en ga je zelf de theorie in de praktijk toepassen door het organiseren van een sportactiviteit. De laatste onderwijseenheid “Maatwerk en visie”bestaat uit een  eindgesprek waarin je a.h.v. een bijgehouden logboek aangeeft welke ontwikkeling je als lesgever hebt doorgemaakt.

Competenties

 • Aanleren van specifieke didactische vaardigheden op het terrein van bewegen
 • Begeleiden van groepen leerlingen in relatief vrije spelsituaties
 • Een veilig klimaat kunnen scheppen waardoor bewegingszwakke
  kinderen toch aan beweging en ontwikkeling toekomen
 • Zorgen voor een band met groepen en individuele leerlingen zodat kinderen zich vrij voelen om te bewegen 
 • Inrichten van veilige bewegingssituaties en deze waarborgen
 • Voldoende beweging en uitdaging bieden voor alle leerlingen
 • Organiseren van sport en speldagen
 • Samenwerken en overleggen met collega’s en ouders

Voor wie?
Je bent Pabostudent en houdt zelf van (intensief) bewegen en sporten. Je vindt het belangrijk om kinderen van 6 tot 12 jaar op elk niveau bewegingsplezier mee te geven zodat ze ook buiten en na de basisschooltijd zich hierin vrij en competent voelen. Plezier is belangrijker dan het leveren van prestaties. Je bent bereid bewegingslessen voor collega’s uit je schoolteam te verzorgen.

 • Als je de ALO-opleiding volgt, is deze minor vanwege overlap met je majorprogramma niet geschikt
 • Ben je SPH-student? Dan is deze minor niet geschikt omdat je geen ervaring met lesgeven hebt

Voorwaarden voor deelname

 • Propedeuse getuigschrift.  Verder geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je slb’er beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. Je studieachterstand is dan wellicht te groot om de minor succesvol te doorlopen.
 • Instaptoets bij aanvang m.b.t. eigen vaardigheidsniveau (8).
 • Affiniteit voor beweging.
 • Minimum vaardigheidsniveau (voordoen oefeningen).
 • (Stage-)ervaring in lesgeven aan groepen.

Goed om te weten:

De lessen van de minor kunnen in Nijmegen of Arnhem plaatsvinden. Het kan dus zijn dat wanneer je student van pabo Nijmegen bent, je toch op Pabo Arnhem de minor gaat volgen of dat je als student van Pabo Arnhem geplaatst wordt in de minorgroep van Nijmegen. Dit is om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van het aantal studenten of omdat de minor enkel op één locatie wordt aangeboden.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Deeltentamen 1
- Schriftelijke eindtoets (toegepaste kennis)
- Stage-opdrachten met reflecties
- Presentatie aan medestudenten

Deeltentamen 2
- Toets EHBO
- Stage-opdrachten
- Presentaties aan medestudenten (EHBO, inspanningsfysiologie, bewegingsonderwijsdidactiek)

Deeltentamen 3
- Voorbereiding uitvoering en presentatie van een schoolbrede bewegingsactiviteit

Deeltentamen 4
- Eindgesprek a.h.v. logboek

Voor de eindkwalificatie rond je alle formatieve toetsen positief af.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Gedurende de minorperiode heb je 2 halve dagen les per week gedurende de hele minorperiode. Je loopt 2 tot 3 dagen stage op één of meerdere scholen, liefst met een duopartner. De overige uren besteed je aan zelfstudie, voorbereiding en uitwerking van opdrachten.
Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkgroepen
 • Didactisch practicum
 • Bewegingsdemonstraties geven
 • Bewegingsactiviteiten voor medestudenten opzetten, begeleiden en uitvoeren
 • Sportdagen/sport clinics ontwikkelen en uitvoeren
 • Feedback geven en ontvangen bij het uitvoeren van activiteiten

Er is grote vraag naar leerkrachten met de bevoegdheid gymlessen te geven. De opzet van de minor volgt landelijke afspraken over de “Brede Bevoegdheid Bewegingsonderwijs”. Maar ook is er aandacht voor de brede context van bewegen in het primair onderwijs. Je volgt met deze minor twee blokken van de Leergang en bij voldoende afronden van de minor heb je recht op twee deelcertificaten Blok 3 moet postinitieel worden gevolgd en geeft recht op het derde deelcertificaat. Het betreft hier een traject van een half jaar. De brede bevoegdheid is behaald als je in bezit bent van drie deelcertificaten en het bijbehorende diploma.

Titel: Novibols
ISBN: 90-73218-09-8
Auteur(s): Gijs W. van den Berg
Prijs: € 33,40 
Te bestellen bij: Publicatiefonds ’t Web, www.hetweb.nl

Titel: Perspectieven op bewegen
Toelichting: Didactiek bewegingsonderwijs voor de basisschool (Inclusief CD-ROM) ISBN: 9789081009119
Prijs: € 26,00 
Te bestellen bij: Publicatiefonds ’t Web, www.hetweb.nl

Titel:Basisdocument Bewegingsonderwijs  6e gewijzigde druk (pas op: van dit boek zijn meerdere uitvoeringen in omloop; zorg dat je de meest recente uitgave bestelt)
Toelichting: Leerllijnen, tussendoelen en meth./did. uitwerkingen (Inclusief CD-ROM)
ISBN: 9789072335517
Auteurs: Chris Mooy, e.a.  Uitgave van: SLO en KVLO, 2007
Prijs: € 52,50
Te bestellen bij: Jan Luiting Fonds, Zeist, www.janluitingfonds.nl

Titel: Eerste Hulp aan kinderen
Toelichting: Officiële handleiding tot het verlenen van eerste hulp
ISBN:  978-90-77259-07-8 4de druk
Auteur(s): M. Maas, H. van der Pols, E.Roovers
Prijs: € 22,90
Te bestellen bij: http://webshop.ehbo.nl/boeken/type/boeken/cursus/eerst-hulp-aan-kinderen-

Titel: Tikspelen doe je zo
Toelichting: Leerlijn tik- afgooi en honkloopspelen  
Auteur(s): 1e druk  Z.G. Swijtink
Prijs: € 15,00
Te bestellen bij: Publicatiefonds ’t Web,  www.hetweb.nl

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright